10:00
3

UVINDEX

11:00
5

UVINDEX

12:00
7

UVINDEX

13:00
8

UVINDEX

14:00
9

UVINDEX

15:00
8

UVINDEX

16:00
6

UVINDEX

17:00
4

UVINDEX

18:00
3

UVINDEX

19:00
1

UVINDEX

20:00
0

UVINDEX

21:00
0

UVINDEX

22:00
0

UVINDEX

23:00
0

UVINDEX

1-2
Utilitza ulleres de sol en dies assolellats
Low
3-5
Romandre a la ombra prop del migdia quan el sol és fort
Moderate
6-7
Redueix el temps de sol entre 10am-4pm
High Risk
8-10
Redueix exposicio al sol entre 10am-4pm
Very High Risk
11+
Tractar de evitar el sol entre 10am-4pm
Extreme Risk
UV Previsio Weather Underground © 2018 (ICATALUA129)
HOMEWEATHERSTATION (Dashboard V3.4GM) Design Copyright 2015-2018