23:00
0

UVINDEX

00:00
0

UVINDEX

01:00
0

UVINDEX

02:00
0

UVINDEX

03:00
0

UVINDEX

04:00
0

UVINDEX

05:00
0

UVINDEX

06:00
0

UVINDEX

07:00
0

UVINDEX

08:00
0

UVINDEX

09:00
0

UVINDEX

10:00
0

UVINDEX

11:00
1

UVINDEX

12:00
1

UVINDEX

1-2
Utilitza ulleres de sol en dies assolellats
Low
3-5
Romandre a la ombra prop del migdia quan el sol és fort
Moderate
6-7
Redueix el temps de sol entre 10am-4pm
High Risk
8-10
Redueix exposicio al sol entre 10am-4pm
Very High Risk
11+
Tractar de evitar el sol entre 10am-4pm
Extreme Risk
UV Previsio Weather Underground © 2018 (ICATALUA129)
HOMEWEATHERSTATION (Dashboard V3.4GM) Design Copyright 2015-2018