Thunder radar more information blitzortung!


avis per Pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteRain From: 16-11-2018 00:00 Until: 09:59 warning for: Rain Level: Yellow info button

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum January 10, 2018 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -15.1 °C -12.6 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -19.3 °C -17.2 °C
Humitat: Humidity % 50 % 56 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 10.1 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - WSW
Pression baro: 0 hPa 34222.3 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per January 10, 2018
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:25 -15.1 °C -19.3 °C 34327.3 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 58 % 0 mm
10:36 -14.5 °C -18.4 °C 34395 hPa WNW 12.2 km/h 12.2 km/h 61 % 0 mm
10:54 -14.1 °C -18 °C 34395 hPa NNE 17.9 km/h 17.9 km/h 61 % 0 mm
11:16 -13.9 °C -17.9 °C 34395 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 60 % 0 mm
11:23 -13.8 °C -17.8 °C 34395 hPa NNE 7.6 km/h 7.6 km/h 60 % 0 mm
12:22 -12.9 °C -17.4 °C 34361.1 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 57 % 0 mm
12:23 -12.8 °C -17.3 °C 34361.1 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 57 % 0 mm
12:40 -12.6 °C -17.1 °C 34327.3 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 57 % 0 mm
12:43 -12.6 °C -17.1 °C 34327.3 hPa East 6 km/h   57 % 0 mm
13:37 -11.7 °C -16.6 °C 34327.3 hPa East 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
13:45 -11.3 °C -16 °C 34327.3 hPa West 15 km/h 15 km/h 56 % 0 mm
13:54 -11 °C -15.9 °C 34327.3 hPa West 15 km/h 15 km/h 55 % 0 mm
13:55 -11 °C -15.9 °C 34327.3 hPa WNW 15.6 km/h 15.6 km/h 55 % 0 mm
14:00 -11.1 °C -16.2 °C 34327.3 hPa West 23.8 km/h 23.8 km/h 54 % 0 mm
14:15 -11.2 °C -16.5 °C 34327.3 hPa West 16.6 km/h 16.6 km/h 52 % 0 mm
14:26 -11.2 °C -16.5 °C 34327.3 hPa SSW 22 km/h 22 km/h 52 % 0 mm
14:29 -11.3 °C -16.6 °C 34327.3 hPa WSW 22 km/h 22 km/h 52 % 0 mm
14:46 -11.1 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
14:48 -11.1 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WNW 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
15:18 -10.7 °C -16.1 °C 34256.2 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
15:19 -10.7 °C -16.1 °C 34256.2 hPa WNW 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
15:20 -10.7 °C -16.1 °C 34293.4 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
15:21 -10.7 °C -16.1 °C 34293.4 hPa SSW 12.7 km/h 12.7 km/h 52 % 0 mm
15:23 -10.7 °C -16.1 °C 34293.4 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
15:24 -10.7 °C -16.1 °C 34293.4 hPa SW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
15:25 -10.7 °C -16.1 °C 34293.4 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
15:26 -10.7 °C -16.1 °C 34293.4 hPa WSW 9 km/h 9.3 km/h 52 % 0 mm
15:27 -10.7 °C -16.2 °C 34293.4 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 51 % 0 mm
15:29 -10.7 °C -16.2 °C 34293.4 hPa WSW 17.9 km/h 17.9 km/h 51 % 0 mm
15:38 -10.7 °C -16.2 °C 34293.4 hPa WSW 17.9 km/h 17.9 km/h 51 % 0 mm
15:44 -10.8 °C -16.3 °C 34293.4 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
15:49 -10.8 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WNW 17.9 km/h 17.9 km/h 51 % 0 mm
15:56 -10.9 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
16:01 -10.9 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WSW 7.6 km/h 7.6 km/h 51 % 0 mm
16:07 -10.8 °C -16.3 °C 34293.4 hPa West 9.8 km/h 9.8 km/h 51 % 0 mm
16:16 -10.9 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
16:21 -11 °C -16.5 °C 34327.3 hPa West 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
16:30 -11.1 °C -16.6 °C 34327.3 hPa SW 16.6 km/h 16.6 km/h 51 % 0 mm
16:35 -11.3 °C -16.9 °C 34293.4 hPa WSW 30.6 km/h 30.6 km/h 50 % 0 mm
16:45 -11.4 °C -17 °C 34293.4 hPa WSW 23.8 km/h 23.8 km/h 50 % 0 mm
16:52 -11.4 °C -17.1 °C 34327.3 hPa NW 20.9 km/h 20.9 km/h 50 % 0 mm
16:57 -11.6 °C -17.1 °C 34327.3 hPa WSW 29.8 km/h 29.8 km/h 50 % 0 mm
17:12 -11.9 °C -17.3 °C 34327.3 hPa WSW 26.9 km/h 26.9 km/h 51 % 0 mm
17:17 -12 °C -17.4 °C 34327.3 hPa WNW 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
17:24 -12.1 °C -17.5 °C 34293.4 hPa WSW 26.9 km/h 26.9 km/h 51 % 0 mm
17:29 -12.2 °C -17.6 °C 34293.4 hPa West 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
17:35 -12.3 °C -17.7 °C 34293.4 hPa WSW 16.1 km/h 16.1 km/h 51 % 0 mm
17:40 -12.4 °C -17.6 °C 34293.4 hPa SW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
17:46 -12.4 °C -17.7 °C 34293.4 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
17:51 -12.5 °C -17.7 °C 34293.4 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
17:57 -12.6 °C -17.8 °C 34293.4 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
18:03 -12.7 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SSE 3.1 km/h 3.1 km/h 52 % 0 mm
18:09 -12.7 °C -17.8 °C 34293.4 hPa WSW 3.1 km/h   53 % 0 mm
18:20 -12.8 °C -17.9 °C 34293.4 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 53 % 0 mm
18:25 -12.8 °C -16.8 °C 34222.3 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
18:26 -12.9 °C -17.9 °C 34293.4 hPa WNW 6 km/h 6.3 km/h 53 % 0 mm
18:34 -12.9 °C -17.9 °C 34293.4 hPa WNW 11.9 km/h 11.9 km/h 53 % 0 mm
18:35 -12.9 °C -16.9 °C 34222.3 hPa Calm   5.1 km/h 61 % 0 mm
18:42 -12.9 °C -17.8 °C 34293.4 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
18:45 -12.9 °C -16.9 °C 34222.3 hPa Calm   2.6 km/h 61 % 0 mm
18:48 -12.9 °C -17.8 °C 34293.4 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 54 % 0 mm
18:55 -13.1 °C -17 °C 34256.2 hPa West 2.6 km/h   61 % 0 mm
18:57 -12.9 °C -17.8 °C 34256.2 hPa SW 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
19:02 -12.9 °C -17.8 °C 34256.2 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
19:05 -13.1 °C -17 °C 34256.2 hPa West 2.6 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
19:10 -13.1 °C -17.8 °C 34293.4 hPa SSW 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
19:15 -13.1 °C -17 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
19:18 -13.1 °C -17.8 °C 34293.4 hPa SSW 11.9 km/h 11.9 km/h 55 % 0 mm
19:25 -13.2 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 10.3 km/h 61 % 0 mm
19:28 -13.2 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SSW 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
19:34 -13.2 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SW 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
19:35 -13.2 °C -17 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 62 % 0 mm
19:40 -13.2 °C -17.8 °C 34293.4 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 56 % 0 mm
19:46 -13.2 °C -17.8 °C 34293.4 hPa NNE 3.1 km/h   56 % 0 mm
19:52 -13.3 °C -17.9 °C 34293.4 hPa Calm     56 % 0 mm
19:55 -13.3 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 62 % 0 mm
19:58 -13.3 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SW 6 km/h 6 km/h 56 % 0 mm
20:05 -13.3 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SW 9 km/h 9 km/h 56 % 0 mm
20:11 -13.2 °C -17.7 °C 34293.4 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 57 % 0 mm
20:15 -13.3 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 12.9 km/h 62 % 0 mm
20:17 -13.1 °C -17.6 °C 34293.4 hPa West 9 km/h 9 km/h 57 % 0 mm
20:26 -13.1 °C -17.6 °C 34256.2 hPa West 9 km/h 9 km/h 57 % 0 mm
20:35 -13.4 °C -17.2 °C 34256.2 hPa West 7.7 km/h 10.3 km/h 62 % 0 mm
20:45 -13.4 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
20:48 -13.1 °C -17.4 °C 34256.2 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 58 % 0 mm
20:55 -13.5 °C -17.2 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
21:03 -13.1 °C -17.4 °C 34256.2 hPa West 9 km/h 9 km/h 58 % 0 mm
21:05 -13.6 °C -17.3 °C 34222.3 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
21:13 -13.1 °C -17.3 °C 34256.2 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 59 % 0 mm
21:15 -13.6 °C -17.3 °C 34222.3 hPa NW 5.1 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
21:19 -13.1 °C -17.3 °C 34256.2 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
21:25 -13.6 °C -17.2 °C 34256.2 hPa NNW 2.6 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
21:35 -13.4 °C -17.1 °C 34256.2 hPa NW 2.6 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
21:43 -12.9 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
21:45 -13.5 °C -17.2 °C 34256.2 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
21:52 -12.9 °C -17.2 °C 34256.2 hPa West 6 km/h 6 km/h 59 % 0 mm
21:55 -13.5 °C -17.1 °C 34256.2 hPa North 2.6 km/h 7.7 km/h 64 % 0 mm
22:04 -12.9 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
22:05 -13.5 °C -17.1 °C 34256.2 hPa Calm   7.7 km/h 64 % 0 mm
22:09 -12.9 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
22:15 -13.6 °C -17.1 °C 34256.2 hPa Calm   2.6 km/h 64 % 0 mm
22:25 -13.6 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WNW 7.7 km/h 25.9 km/h 64 % 0 mm
22:35 -13.6 °C -17.3 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 12.9 km/h 62 % 0 mm
22:39 -13 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 15 km/h 15 km/h 60 % 0 mm
22:45 -13.6 °C -17.6 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
22:47 -13 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
22:53 -13 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 60 % 0 mm
22:55 -13.7 °C -17.6 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 61 % 0 mm
23:00 -13 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 60 % 0 mm
23:02 -13 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 60 % 0 mm
23:07 -13 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
23:14 -13 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 3.7 km/h 3.7 km/h 60 % 0 mm
23:15 -13.8 °C -17.9 °C 34256.2 hPa WSW 12.9 km/h 18.2 km/h 60 % 0 mm
23:25 -13.9 °C -18.1 °C 34222.3 hPa West 7.7 km/h 10.3 km/h 59 % 0 mm
23:29 -13.1 °C -17 °C 34256.2 hPa SW 3.1 km/h   61 % 0 mm
23:35 -13.1 °C -17 °C 34256.2 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
23:45 -14.1 °C -18.2 °C 34256.2 hPa West 7.7 km/h 12.9 km/h 59 % 0 mm
23:50 -12.9 °C -16.9 °C 34256.2 hPa West 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
23:55 -14.1 °C -18.2 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 59 % 0 mm
23:59 -12.8 °C -16.8 °C 34256.2 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 61 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.25 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS