Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum January 13, 2018 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -17.6 °C -14.4 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -19.8 °C -17.2 °C
Humitat: Humidity % 60 % 70 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 2.4 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SSE
Pression baro: 0 hPa 34256.2 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per January 13, 2018
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:05 -17.2 °C -19.4 °C 34567.7 hPa Calm   5.1 km/h 74 % 0 mm
00:07 -16.1 °C -19.4 °C 34635.4 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 65 % 0 mm
00:15 -17.2 °C -19.5 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 74 % 0 mm
00:25 -17.2 °C -19.4 °C 34533.8 hPa Calm   2.6 km/h 75 % 0 mm
00:35 -17.3 °C -19.5 °C 34567.7 hPa Calm     75 % 0 mm
00:45 -17.3 °C -19.5 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 75 % 0 mm
00:55 -17.3 °C -19.5 °C 34567.7 hPa Calm     75 % 0 mm
01:05 -17.4 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm     75 % 0 mm
01:15 -17.4 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 75 % 0 mm
01:25 -17.4 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 75 % 0 mm
01:35 -17.5 °C -19.7 °C 34567.7 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 75 % 0 mm
01:45 -17.5 °C -19.7 °C 34567.7 hPa Calm   5.1 km/h 75 % 0 mm
01:55 -17.5 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   2.6 km/h 76 % 0 mm
02:05 -17.5 °C -19.7 °C 34533.8 hPa Calm   2.6 km/h 75 % 0 mm
02:15 -17.5 °C -19.6 °C 34533.8 hPa ESE 2.6 km/h 2.6 km/h 76 % 0 mm
02:25 -17.6 °C -19.8 °C 34567.7 hPa Calm   5.1 km/h 75 % 0 mm
02:35 -17.5 °C -19.7 °C 34567.7 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 75 % 0 mm
02:45 -17.4 °C -19.6 °C 34567.7 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 76 % 0 mm
02:55 -17.2 °C -19.2 °C 34567.7 hPa Calm     77 % 0 mm
03:05 -17.2 °C -19.3 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 76 % 0 mm
03:15 -17.3 °C -19.5 °C 34567.7 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 75 % 0 mm
03:25 -17.1 °C -19.1 °C 34567.7 hPa Calm     76 % 0 mm
03:35 -16.5 °C -18.5 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 77 % 0 mm
03:55 -16.2 °C -18.6 °C 34601.5 hPa East 5.1 km/h 5.1 km/h 74 % 0 mm
04:05 -15.7 °C -18.1 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 74 % 0 mm
04:15 -15.5 °C -18.2 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 71 % 0 mm
04:25 -14.9 °C -17.6 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 71 % 0 mm
04:35 -15.4 °C -18.3 °C 34567.7 hPa SW 2.6 km/h 7.7 km/h 69 % 0 mm
04:45 -15.1 °C -17.9 °C 34567.7 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
04:55 -15.2 °C -18.1 °C 34567.7 hPa SSW 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
10:55 -15.1 °C -17.9 °C 34567.7 hPa WSW 3.7 km/h 3.7 km/h 69 % 0 mm
11:45 -14.7 °C -17.9 °C 34567.7 hPa NNE 6.8 km/h 6.8 km/h 66 % 0 mm
11:53 -14.7 °C -18.1 °C 34567.7 hPa NE 3.1 km/h   65 % 0 mm
11:59 -14.7 °C -18 °C 34567.7 hPa NE 3.7 km/h   65 % 0 mm
12:12 -14.3 °C -17.8 °C 34567.7 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 64 % 0 mm
12:27 -14.2 °C -17.7 °C 34567.7 hPa ENE 6.3 km/h 6.3 km/h 64 % 0 mm
12:43 -14 °C -17.6 °C 34533.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 64 % 0 mm
12:55 -13.2 °C -16.8 °C 34395 hPa Calm   5.1 km/h 63 % 0 mm
13:02 -13.7 °C -17.3 °C 34533.8 hPa SSE 8 km/h 8 km/h 63 % 0 mm
13:05 -13.2 °C -16.7 °C 34395 hPa Calm   2.6 km/h 64 % 0 mm
13:08 -13.8 °C -17.4 °C 34533.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 63 % 0 mm
13:15 -13.2 °C -16.8 °C 34395 hPa Calm   2.6 km/h 64 % 0 mm
13:22 -13.3 °C -17.1 °C 34533.8 hPa SSW 6.3 km/h 6.3 km/h 62 % 0 mm
13:25 -13.2 °C -16.8 °C 34395 hPa NW 2.6 km/h 7.7 km/h 64 % 0 mm
13:27 -13.3 °C -17.1 °C 34533.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
13:35 -13.2 °C -16.6 °C 34395 hPa Calm   5.1 km/h 65 % 0 mm
13:45 -13.2 °C -16.7 °C 34395 hPa SSW 2.6 km/h 5.1 km/h 65 % 0 mm
13:57 -12.8 °C -16.8 °C 34496.6 hPa SE 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
14:09 -12.7 °C -16.7 °C 34496.6 hPa Calm     61 % 0 mm
14:16 -12.6 °C -16.6 °C 34496.6 hPa Calm     61 % 0 mm
14:28 -12.7 °C -16.8 °C 34496.6 hPa South 3.1 km/h   60 % 0 mm
14:33 -12.8 °C -16.7 °C 34496.6 hPa South 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
14:44 -12.8 °C -16.8 °C 34496.6 hPa Calm     61 % 0 mm
14:56 -12.9 °C -16.8 °C 34462.7 hPa Calm     61 % 0 mm
15:02 -12.9 °C -17 °C 34462.7 hPa Calm     60 % 0 mm
15:08 -12.9 °C -17 °C 34428.8 hPa Calm     60 % 0 mm
15:14 -12.9 °C -16.9 °C 34428.8 hPa Calm     61 % 0 mm
15:37 -12.8 °C -16.8 °C 34462.7 hPa ESE 3.1 km/h 3.1 km/h 61 % 0 mm
15:53 -12.8 °C -16.7 °C 34496.6 hPa ENE 5.1 km/h 5.1 km/h 61 % 0 mm
16:14 -12.7 °C -16.8 °C 34462.7 hPa NE 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
16:15 -12.7 °C -16.8 °C 34462.7 hPa NE 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
16:20 -12.8 °C -16.8 °C 34462.7 hPa NE 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
16:27 -12.8 °C -16.7 °C 34462.7 hPa NE 4.2 km/h   61 % 0 mm
16:38 -12.8 °C -16.7 °C 34462.7 hPa Calm     61 % 0 mm
16:45 -12.8 °C -16.8 °C 34462.7 hPa Calm     61 % 0 mm
16:55 -12.9 °C -16.8 °C 34462.7 hPa Calm     61 % 0 mm
17:05 -12.9 °C -16.8 °C 34462.7 hPa NE 3.7 km/h 4.2 km/h 61 % 0 mm
17:17 -12.9 °C -16.7 °C 34462.7 hPa NE 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
17:22 -12.9 °C -16.7 °C 34428.8 hPa NE 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
17:29 -12.9 °C -16.8 °C 34428.8 hPa Calm     62 % 0 mm
17:36 -12.9 °C -16.8 °C 34428.8 hPa Calm     62 % 0 mm
18:00 -13.1 °C -16.9 °C 34395 hPa Calm     62 % 0 mm
18:15 -14 °C -16.3 °C 34327.3 hPa North 2.6 km/h 7.7 km/h 75 % 0 mm
18:21 -13.1 °C -16.8 °C 34395 hPa Calm     63 % 0 mm
18:25 -13.9 °C -16.2 °C 34327.3 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 75 % 0 mm
18:35 -13.8 °C -16.2 °C 34327.3 hPa WNW 2.6 km/h 10.3 km/h 75 % 0 mm
18:39 -13.2 °C -16.8 °C 34361.1 hPa Calm     63 % 0 mm
18:45 -13.8 °C -15.9 °C 34327.3 hPa SW 5.1 km/h 10.3 km/h 77 % 0 mm
18:46 -13.2 °C -16.8 °C 34361.1 hPa NNE 3.1 km/h   63 % 0 mm
18:55 -13.8 °C -15.8 °C 34327.3 hPa West 5.1 km/h 7.7 km/h 78 % 0 mm
19:05 -13.7 °C -15.5 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 80 % 0 mm
19:15 -13.8 °C -15.7 °C 34327.3 hPa NE 5.1 km/h 10.3 km/h 79 % 0 mm
19:25 -13.9 °C -15.8 °C 34327.3 hPa SE 2.6 km/h 5.1 km/h 79 % 0 mm
19:35 -14 °C -15.9 °C 34293.4 hPa Calm   2.6 km/h 79 % 0 mm
19:45 -14.1 °C -15.8 °C 34293.4 hPa Calm     80 % 0 mm
19:46 -13.2 °C -16.7 °C 34395 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 65 % 0 mm
19:51 -13.2 °C -16.7 °C 34395 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 65 % 0 mm
19:55 -14.1 °C -15.9 °C 34293.4 hPa Calm   5.1 km/h 80 % 0 mm
20:05 -14.2 °C -15.9 °C 34293.4 hPa Calm   7.7 km/h 80 % 0 mm
20:15 -14.2 °C -15.9 °C 34293.4 hPa Calm   2.6 km/h 80 % 0 mm
20:25 -14.3 °C -16.1 °C 34293.4 hPa Calm   2.6 km/h 80 % 0 mm
20:28 -13.2 °C -16.4 °C 34395 hPa West 3.1 km/h   67 % 0 mm
20:35 -14.3 °C -16.1 °C 34293.4 hPa Calm     80 % 0 mm
20:36 -13.1 °C -16.2 °C 34395 hPa Calm     68 % 0 mm
20:45 -14.4 °C -16.2 °C 34293.4 hPa Calm     80 % 0 mm
20:51 -13.2 °C -16.3 °C 34395 hPa WNW 3.1 km/h 3.1 km/h 68 % 0 mm
20:55 -14.4 °C -16.2 °C 34293.4 hPa Calm   5.1 km/h 80 % 0 mm
21:05 -14.7 °C -16.4 °C 34327.3 hPa NW 2.6 km/h 5.1 km/h 80 % 0 mm
21:08 -13.3 °C -16.4 °C 34395 hPa SW 6 km/h   68 % 0 mm
21:13 -13.5 °C -16.6 °C 34395 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 68 % 0 mm
21:15 -14.6 °C -16.3 °C 34327.3 hPa WSW 2.6 km/h 10.3 km/h 80 % 0 mm
21:20 -13.9 °C -16.8 °C 34395 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 69 % 0 mm
21:25 -14.4 °C -16.2 °C 34327.3 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 80 % 0 mm
21:35 -14.3 °C -16 °C 34293.4 hPa Calm   5.1 km/h 81 % 0 mm
21:40 -13.8 °C -16.7 °C 34361.1 hPa West 6 km/h 6 km/h 70 % 0 mm
21:45 -14.2 °C -15.9 °C 34293.4 hPa Calm   5.1 km/h 81 % 0 mm
21:49 -13.9 °C -16.6 °C 34361.1 hPa ENE 3.7 km/h 3.7 km/h 71 % 0 mm
21:56 -13.9 °C -16.6 °C 34361.1 hPa SSE 3.1 km/h   72 % 0 mm
22:05 -14.1 °C -16.7 °C 34361.1 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 72 % 0 mm
22:15 -14.3 °C -16.1 °C 34293.4 hPa Calm   5.1 km/h 80 % 0 mm
22:25 -14.4 °C -16.2 °C 34293.4 hPa Calm   5.1 km/h 80 % 0 mm
22:43 -14.1 °C -16.7 °C 34361.1 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 72 % 0 mm
22:45 -14.6 °C -16.4 °C 34293.4 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 80 % 0 mm
22:55 -14.6 °C -16.4 °C 34256.2 hPa Calm   2.6 km/h 80 % 0 mm
22:58 -13.9 °C -16.7 °C 34361.1 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 71 % 0 mm
23:03 -14 °C -16.7 °C 34361.1 hPa NE 3.1 km/h   71 % 0 mm
23:05 -14.6 °C -16.4 °C 34293.4 hPa WSW 2.6 km/h 2.6 km/h 80 % 0 mm
23:14 -13.8 °C -16.4 °C 34361.1 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 72 % 0 mm
23:15 -14.7 °C -16.5 °C 34293.4 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 80 % 0 mm
23:25 -14.7 °C -16.4 °C 34293.4 hPa Calm   2.6 km/h 80 % 0 mm
23:35 -14.6 °C -16.4 °C 34293.4 hPa West 5.1 km/h 5.1 km/h 80 % 0 mm
23:37 -13.9 °C -16.3 °C 34327.3 hPa North 3.1 km/h 3.1 km/h 74 % 0 mm
23:44 -13.9 °C -16.3 °C 34327.3 hPa Calm     74 % 0 mm
23:45 -14.5 °C -16.3 °C 34293.4 hPa West 5.1 km/h 5.1 km/h 79 % 0 mm
23:49 -13.9 °C -16.2 °C 34327.3 hPa North 3.1 km/h   75 % 0 mm
23:55 -14.4 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WSW 2.6 km/h 7.7 km/h 79 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.25 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS