Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum January 16, 2018 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -14.1 °C -11.4 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -18.1 °C -15.6 °C
Humitat: Humidity % 54 % 59 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 11.7 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - West
Pression baro: 0 hPa 34361.1 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per January 16, 2018
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:05 -14 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WSW 7.7 km/h 15.6 km/h 61 % 0 mm
00:07 -13.8 °C -17.2 °C 34669.3 hPa West 9 km/h 9 km/h 65 % 0 mm
00:15 -14.1 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WSW 7.7 km/h 12.9 km/h 61 % 0 mm
00:25 -14 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WSW 12.9 km/h 15.6 km/h 61 % 0 mm
00:35 -14 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WSW 2.6 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
00:45 -13.9 °C -17.8 °C 34533.8 hPa WSW 7.7 km/h 10.3 km/h 61 % 0 mm
00:55 -13.9 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WSW 7.7 km/h 12.9 km/h 60 % 0 mm
01:05 -13.8 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WSW 7.7 km/h 12.9 km/h 60 % 0 mm
01:15 -13.8 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WSW 5.1 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
01:25 -13.7 °C -17.7 °C 34533.8 hPa West 7.7 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
01:32 -13.8 °C -17.4 °C 34601.5 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 64 % 0 mm
01:35 -13.7 °C -17.7 °C 34533.8 hPa West 7.7 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
01:45 -13.7 °C -17.9 °C 34533.8 hPa West 2.6 km/h 7.7 km/h 59 % 0 mm
01:55 -13.9 °C -18.1 °C 34533.8 hPa Calm     59 % 0 mm
02:05 -14 °C -18 °C 34567.7 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 60 % 0 mm
02:15 -14 °C -18 °C 34567.7 hPa WSW 2.6 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
02:25 -13.8 °C -17.9 °C 34567.7 hPa West 5.1 km/h 12.9 km/h 60 % 0 mm
02:35 -13.8 °C -17.8 °C 34567.7 hPa West 7.7 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
02:45 -13.7 °C -17.7 °C 34567.7 hPa WSW 5.1 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
03:05 -13.3 °C -17.3 °C 34567.7 hPa WSW 7.7 km/h 7.7 km/h 60 % 0 mm
03:15 -13.1 °C -17.1 °C 34567.7 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 60 % 0 mm
03:25 -13 °C -17.1 °C 34601.5 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
03:35 -12.8 °C -17 °C 34601.5 hPa West 2.6 km/h 10.3 km/h 59 % 0 mm
03:45 -12.7 °C -16.9 °C 34601.5 hPa West 7.7 km/h 15.6 km/h 59 % 0 mm
03:55 -12.6 °C -16.8 °C 34601.5 hPa WNW 5.1 km/h 10.3 km/h 59 % 0 mm
04:05 -12.4 °C -16.6 °C 34567.7 hPa NW 5.1 km/h 7.7 km/h 59 % 0 mm
04:15 -12.2 °C -16.6 °C 34567.7 hPa West 12.9 km/h 12.9 km/h 58 % 0 mm
04:25 -12.1 °C -16.4 °C 34567.7 hPa WSW 2.6 km/h 20.8 km/h 58 % 0 mm
04:35 -11.8 °C -16.2 °C 34567.7 hPa West 7.7 km/h 15.6 km/h 58 % 0 mm
10:36 -11.8 °C -16.2 °C 34601.5 hPa NW 15 km/h 15 km/h 58 % 0 mm
10:42 -11.7 °C -16.1 °C 34601.5 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 58 % 0 mm
10:58 -12 °C -16.7 °C 34601.5 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 56 % 0 mm
11:14 -11.4 °C -15.9 °C 34601.5 hPa NW 20.9 km/h 20.9 km/h 57 % 0 mm
12:02 -10.7 °C -15.6 °C 34601.5 hPa WNW 11.6 km/h 11.6 km/h 55 % 0 mm
12:15 -10.4 °C -15.3 °C 34601.5 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 55 % 0 mm
12:22 -10.3 °C -15.2 °C 34601.5 hPa NW 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
12:52 -10 °C -15.1 °C 34533.8 hPa WSW 23.8 km/h 23.8 km/h 54 % 0 mm
13:14 -9.5 °C -14.5 °C 34533.8 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
13:20 -9.4 °C -14.4 °C 34533.8 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 55 % 0 mm
13:41 -9.4 °C -14.6 °C 34533.8 hPa West 9 km/h 9 km/h 54 % 0 mm
14:19 -9.3 °C -14.4 °C 34533.8 hPa West 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
14:26 -9.2 °C -14.4 °C 34533.8 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
14:46 -9.2 °C -14.3 °C 34533.8 hPa NNW 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
14:54 -9.1 °C -14.3 °C 34496.6 hPa NW 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
15:00 -9.2 °C -14.4 °C 34496.6 hPa NW 14 km/h 14 km/h 54 % 0 mm
15:08 -9.1 °C -14.3 °C 34496.6 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
15:44 -8.7 °C -13.8 °C 34496.6 hPa WSW 3.1 km/h 3.1 km/h 54 % 0 mm
16:04 -8.6 °C -13.8 °C 34496.6 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
16:18 -8.8 °C -13.9 °C 34496.6 hPa WNW 9.8 km/h 9.8 km/h 54 % 0 mm
16:34 -8.8 °C -14 °C 34496.6 hPa West 9 km/h 9 km/h 54 % 0 mm
17:14 -9.2 °C -14.2 °C 34496.6 hPa North 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
17:28 -9.4 °C -14.4 °C 34496.6 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
17:46 -9.8 °C -14.8 °C 34496.6 hPa Calm     55 % 0 mm
17:53 -9.9 °C -14.8 °C 34496.6 hPa NW 6 km/h 6 km/h 56 % 0 mm
18:06 -9.9 °C -14.8 °C 34496.6 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 56 % 0 mm
18:12 -9.9 °C -14.6 °C 34496.6 hPa WNW 11.9 km/h 11.9 km/h 57 % 0 mm
18:29 -10 °C -14.7 °C 34496.6 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 57 % 0 mm
19:06 -10.1 °C -14.6 °C 34496.6 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 58 % 0 mm
19:35 -10.9 °C -14.8 °C 34395 hPa WSW 15.6 km/h 20.8 km/h 63 % 0 mm
19:45 -11 °C -14.7 °C 34395 hPa West 12.9 km/h 33.6 km/h 64 % 0 mm
19:53 -10.1 °C -14.5 °C 34496.6 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
20:05 -10.9 °C -14.6 °C 34395 hPa West 18.2 km/h 28.5 km/h 64 % 0 mm
20:15 -10.2 °C -14.6 °C 34462.7 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 59 % 0 mm
20:25 -10.9 °C -14.6 °C 34361.1 hPa West 23.3 km/h 38.8 km/h 64 % 0 mm
20:35 -10.9 °C -14.6 °C 34395 hPa West 18.2 km/h 36.2 km/h 64 % 0 mm
20:45 -10.9 °C -14.6 °C 34395 hPa West 15.6 km/h 28.5 km/h 64 % 0 mm
20:47 -10.3 °C -14.7 °C 34462.7 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 59 % 0 mm
20:55 -10.9 °C -14.6 °C 34361.1 hPa WSW 23.3 km/h 33.6 km/h 64 % 0 mm
20:58 -10.4 °C -14.8 °C 34462.7 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
21:05 -10.9 °C -14.6 °C 34361.1 hPa WSW 23.3 km/h 23.3 km/h 64 % 0 mm
21:15 -10.9 °C -14.6 °C 34361.1 hPa WSW 15.6 km/h 15.6 km/h 64 % 0 mm
21:17 -10.4 °C -14.8 °C 34462.7 hPa NW 15 km/h 15 km/h 59 % 0 mm
21:25 -10.4 °C -14.8 °C 34462.7 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
21:35 -10.9 °C -14.6 °C 34395 hPa West 15.6 km/h 25.9 km/h 64 % 0 mm
21:45 -10.9 °C -14.7 °C 34395 hPa West 15.6 km/h 44.1 km/h 63 % 0 mm
21:59 -10.6 °C -14.8 °C 34462.7 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 60 % 0 mm
22:05 -10.8 °C -14.6 °C 34361.1 hPa West 18.2 km/h 31.1 km/h 63 % 0 mm
22:07 -10.7 °C -14.9 °C 34496.6 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 60 % 0 mm
22:15 -10.8 °C -14.6 °C 34361.1 hPa WSW 18.2 km/h 41.4 km/h 63 % 0 mm
22:17 -10.7 °C -14.9 °C 34496.6 hPa WSW 17.9 km/h 17.9 km/h 60 % 0 mm
22:25 -10.9 °C -14.8 °C 34361.1 hPa WSW 20.8 km/h 33.6 km/h 62 % 0 mm
22:35 -10.8 °C -14.8 °C 34361.1 hPa West 15.6 km/h 25.9 km/h 62 % 0 mm
22:45 -10.8 °C -14.8 °C 34361.1 hPa West 23.3 km/h 38.8 km/h 62 % 0 mm
22:56 -10.7 °C -14.8 °C 34462.7 hPa West 33.2 km/h 33.2 km/h 61 % 0 mm
23:00 -10.9 °C -14.9 °C 34361.1 hPa WSW 15.6 km/h 25.9 km/h 62 % 0 mm
23:10 -10.9 °C -14.9 °C 34395 hPa WSW 15.6 km/h 31.1 km/h 62 % 0 mm
23:20 -10.9 °C -14.9 °C 34395 hPa WSW 23.3 km/h 23.3 km/h 62 % 0 mm
23:30 -11 °C -14.9 °C 34395 hPa WSW 7.7 km/h 23.3 km/h 62 % 0 mm
23:40 -11 °C -14.9 °C 34395 hPa West 15.6 km/h 33.6 km/h 62 % 0 mm
23:41 -10.9 °C -15 °C 34428.8 hPa WSW 23.8 km/h 23.8 km/h 61 % 0 mm
23:50 -11 °C -14.9 °C 34395 hPa West 7.7 km/h 28.5 km/h 62 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.25 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS