Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum January 10, 2018 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -14.4 °C -12.6 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -19.4 °C -17.2 °C
Humitat: Humidity % 50 % 55 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 9.7 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - West
Pression baro: 0 hPa 34222.3 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per January 10, 2018
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:01 -14.4 °C -19.4 °C 34395 hPa Calm     53 % 0 mm
14:09 -11.2 °C -16.3 °C 34327.3 hPa SW 15 km/h 15 km/h 53 % 0 mm
14:15 -11.2 °C -16.5 °C 34327.3 hPa WSW 16.6 km/h 16.6 km/h 52 % 0 mm
14:37 -11.1 °C -16.4 °C 34293.4 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
14:47 -11.1 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WNW 9.3 km/h 9.3 km/h 52 % 0 mm
15:00 -11.1 °C -16.5 °C 34293.4 hPa WSW 15.6 km/h 15.6 km/h 51 % 0 mm
15:06 -10.9 °C -16.4 °C 34256.2 hPa SW 9 km/h 9 km/h 51 % 0 mm
15:14 -10.8 °C -16.2 °C 34256.2 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
15:21 -10.7 °C -16.1 °C 34293.4 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
15:27 -10.7 °C -16.2 °C 34293.4 hPa SW 9.3 km/h 11.1 km/h 51 % 0 mm
15:33 -10.7 °C -16.2 °C 34293.4 hPa West 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
15:39 -10.8 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WNW 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
15:51 -10.9 °C -16.3 °C 34293.4 hPa NW 16.1 km/h 16.1 km/h 51 % 0 mm
16:02 -10.9 °C -16.3 °C 34293.4 hPa WSW 7.6 km/h 7.6 km/h 51 % 0 mm
16:11 -10.9 °C -16.3 °C 34293.4 hPa NW 15.3 km/h 15.6 km/h 51 % 0 mm
16:16 -10.9 °C -16.3 °C 34293.4 hPa SW 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
16:25 -11.1 °C -16.5 °C 34327.3 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
16:40 -11.3 °C -16.9 °C 34293.4 hPa WSW 29.8 km/h 29.8 km/h 50 % 0 mm
16:47 -11.4 °C -17 °C 34293.4 hPa WSW 20.9 km/h 20.9 km/h 50 % 0 mm
16:59 -11.6 °C -17.1 °C 34327.3 hPa WSW 26.9 km/h 26.9 km/h 50 % 0 mm
17:07 -11.8 °C -17.2 °C 34327.3 hPa WNW 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
17:18 -12 °C -17.4 °C 34327.3 hPa NNW 26.9 km/h 26.9 km/h 51 % 0 mm
17:24 -12.1 °C -17.5 °C 34293.4 hPa WSW 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
17:30 -12.2 °C -17.6 °C 34293.4 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
17:41 -12.4 °C -17.6 °C 34293.4 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
17:52 -12.5 °C -17.7 °C 34293.4 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
17:58 -12.6 °C -17.8 °C 34293.4 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
18:04 -12.7 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SW 11.1 km/h   52 % 0 mm
18:10 -12.7 °C -17.8 °C 34293.4 hPa Calm     53 % 0 mm
18:15 -12.8 °C -17.8 °C 34293.4 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 53 % 0 mm
18:21 -12.8 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SSW 8.5 km/h 8.5 km/h 53 % 0 mm
18:25 -12.8 °C -16.8 °C 34222.3 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
18:29 -12.9 °C -17.9 °C 34293.4 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 53 % 0 mm
18:35 -12.9 °C -16.9 °C 34222.3 hPa Calm   5.1 km/h 61 % 0 mm
18:37 -12.9 °C -17.9 °C 34293.4 hPa West 6 km/h 6 km/h 53 % 0 mm
18:43 -12.9 °C -17.8 °C 34293.4 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 54 % 0 mm
18:45 -12.9 °C -16.9 °C 34222.3 hPa Calm   2.6 km/h 61 % 0 mm
18:55 -13.1 °C -17 °C 34256.2 hPa West 2.6 km/h   61 % 0 mm
18:57 -12.9 °C -17.8 °C 34256.2 hPa SW 9 km/h 9 km/h 54 % 0 mm
19:05 -13 °C -17.9 °C 34293.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 54 % 0 mm
19:15 -13.1 °C -17 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
19:25 -13.2 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 10.3 km/h 61 % 0 mm
19:35 -13.2 °C -17 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 62 % 0 mm
19:55 -13.3 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 62 % 0 mm
20:15 -13.3 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 12.9 km/h 62 % 0 mm
20:35 -13.4 °C -17.2 °C 34256.2 hPa West 7.7 km/h 10.3 km/h 62 % 0 mm
20:45 -13.4 °C -17.1 °C 34256.2 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
20:55 -13.5 °C -17.2 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
21:05 -13.6 °C -17.3 °C 34222.3 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
21:15 -13.6 °C -17.3 °C 34222.3 hPa NW 5.1 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
21:25 -13.6 °C -17.2 °C 34256.2 hPa NNW 2.6 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
21:35 -13.4 °C -17.1 °C 34256.2 hPa NW 2.6 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
21:45 -13.5 °C -17.2 °C 34256.2 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
21:55 -13.5 °C -17.1 °C 34256.2 hPa North 2.6 km/h 7.7 km/h 64 % 0 mm
22:15 -13.6 °C -17.1 °C 34256.2 hPa Calm   2.6 km/h 64 % 0 mm
22:25 -13.6 °C -17.1 °C 34256.2 hPa WNW 7.7 km/h 25.9 km/h 64 % 0 mm
22:35 -13.6 °C -17.3 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 12.9 km/h 62 % 0 mm
22:45 -13.6 °C -17.6 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
22:55 -13.7 °C -17.6 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 61 % 0 mm
23:05 -13.7 °C -17.7 °C 34256.2 hPa West 7.7 km/h 15.6 km/h 60 % 0 mm
23:15 -13.8 °C -17.9 °C 34256.2 hPa WSW 12.9 km/h 18.2 km/h 60 % 0 mm
23:25 -13.9 °C -18.1 °C 34222.3 hPa West 7.7 km/h 10.3 km/h 59 % 0 mm
23:35 -14 °C -18.2 °C 34256.2 hPa West 15.6 km/h 20.8 km/h 59 % 0 mm
23:45 -14.1 °C -18.2 °C 34256.2 hPa West 7.7 km/h 12.9 km/h 59 % 0 mm
23:55 -14.1 °C -18.2 °C 34256.2 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 59 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.25 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS