Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum January 12, 2018 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -17.2 °C -15.1 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -19.6 °C -18.7 °C
Humitat: Humidity % 51 % 62 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 3.9 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SSE
Pression baro: 0 hPa 34462.7 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per January 12, 2018
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:00 -16.4 °C -19.4 °C 34533.8 hPa West 5.1 km/h 5.1 km/h 67 % 0 mm
00:03 -14.7 °C -18.8 °C 34462.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 59 % 0 mm
00:04 -14.7 °C -18.8 °C 34462.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 59 % 0 mm
00:10 -16.3 °C -19.4 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 67 % 0 mm
00:20 -16.4 °C -19.3 °C 34533.8 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 68 % 0 mm
00:30 -16.3 °C -19.4 °C 34533.8 hPa NNW 5.1 km/h 7.7 km/h 67 % 0 mm
00:40 -16.4 °C -19.3 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 68 % 0 mm
00:50 -16.5 °C -19.4 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 68 % 0 mm
01:00 -16.6 °C -19.6 °C 34533.8 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 67 % 0 mm
01:10 -16.6 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 68 % 0 mm
01:20 -16.6 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 68 % 0 mm
01:30 -16.7 °C -19.6 °C 34533.8 hPa NW 2.6 km/h 5.1 km/h 68 % 0 mm
01:40 -16.6 °C -19.4 °C 34533.8 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
01:50 -16.6 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 68 % 0 mm
02:00 -16.6 °C -19.4 °C 34533.8 hPa North 5.1 km/h 7.7 km/h 69 % 0 mm
02:10 -16.7 °C -19.6 °C 34533.8 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 68 % 0 mm
02:20 -16.7 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 69 % 0 mm
02:30 -16.8 °C -19.6 °C 34533.8 hPa Calm   2.6 km/h 69 % 0 mm
02:40 -16.7 °C -19.5 °C 34567.7 hPa NNE 7.7 km/h 7.7 km/h 69 % 0 mm
02:50 -16.4 °C -19.2 °C 34533.8 hPa NNE 5.1 km/h 10.3 km/h 69 % 0 mm
03:00 -16.2 °C -19 °C 34533.8 hPa NNW 5.1 km/h 10.3 km/h 69 % 0 mm
03:20 -15.9 °C -18.8 °C 34567.7 hPa Calm   7.7 km/h 68 % 0 mm
03:30 -15.7 °C -18.8 °C 34567.7 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 67 % 0 mm
03:40 -15.4 °C -18.6 °C 34567.7 hPa Calm   5.1 km/h 67 % 0 mm
03:50 -15.3 °C -18.6 °C 34601.5 hPa NNW 2.6 km/h 7.7 km/h 66 % 0 mm
04:00 -15.3 °C -18.7 °C 34601.5 hPa NNE 7.7 km/h 10.3 km/h 65 % 0 mm
04:10 -15.2 °C -18.5 °C 34601.5 hPa NE 5.1 km/h 10.3 km/h 65 % 0 mm
04:20 -15.2 °C -18.7 °C 34601.5 hPa NNE 7.7 km/h 12.9 km/h 64 % 0 mm
04:30 -14.9 °C -18.4 °C 34601.5 hPa NNE 5.1 km/h 15.6 km/h 64 % 0 mm
04:40 -14.9 °C -18.6 °C 34601.5 hPa NE 7.7 km/h 15.6 km/h 63 % 0 mm
10:48 -14.7 °C -18.4 °C 34601.5 hPa NNW 9 km/h 9 km/h 62 % 0 mm
10:49 -14.7 °C -18.4 °C 34601.5 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 62 % 0 mm
10:55 -14.7 °C -18.4 °C 34601.5 hPa NNE 16.1 km/h 16.1 km/h 62 % 0 mm
11:07 -14.3 °C -18.1 °C 34601.5 hPa ENE 6.8 km/h 6.8 km/h 62 % 0 mm
11:20 -14.3 °C -18.2 °C 34601.5 hPa North 11.9 km/h 11.9 km/h 61 % 0 mm
11:26 -14.2 °C -18.1 °C 34601.5 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 61 % 0 mm
11:31 -14.1 °C -18.1 °C 34601.5 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
11:54 -13.8 °C -17.9 °C 34601.5 hPa ENE 6.3 km/h 6.3 km/h 60 % 0 mm
12:02 -13.9 °C -18.1 °C 34601.5 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
12:11 -13.7 °C -17.9 °C 34601.5 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 59 % 0 mm
12:18 -13.8 °C -18.1 °C 34601.5 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 58 % 0 mm
12:24 -13.7 °C -18 °C 34601.5 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 58 % 0 mm
12:31 -13.6 °C -17.9 °C 34601.5 hPa North 7.6 km/h 7.6 km/h 58 % 0 mm
12:40 -13.3 °C -17.7 °C 34601.5 hPa NW 4.2 km/h 4.2 km/h 58 % 0 mm
12:46 -13.2 °C -17.7 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 57 % 0 mm
13:04 -12.9 °C -17.4 °C 34601.5 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 57 % 0 mm
13:11 -12.9 °C -17.4 °C 34601.5 hPa West 9 km/h 9 km/h 57 % 0 mm
13:17 -12.7 °C -17.2 °C 34601.5 hPa NE 9 km/h 9 km/h 57 % 0 mm
13:23 -12.7 °C -17.3 °C 34601.5 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 56 % 0 mm
13:30 -12.8 °C -17.4 °C 34601.5 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 56 % 0 mm
13:45 -12.5 °C -17.1 °C 34601.5 hPa East 6 km/h 6 km/h 56 % 0 mm
14:00 -12.4 °C -17.2 °C 34567.7 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
14:21 -12.3 °C -17.3 °C 34567.7 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
14:44 -12.2 °C -17.1 °C 34567.7 hPa NE 9 km/h 9 km/h 54 % 0 mm
14:50 -12.2 °C -17.3 °C 34533.8 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 53 % 0 mm
14:57 -12.2 °C -17.3 °C 34533.8 hPa NE 6.3 km/h 6.3 km/h 53 % 0 mm
15:36 -12 °C -17.3 °C 34567.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 52 % 0 mm
15:47 -12 °C -17.3 °C 34567.7 hPa NE 6 km/h 6 km/h 52 % 0 mm
15:54 -12 °C -17.4 °C 34533.8 hPa NNE 3.1 km/h   51 % 0 mm
16:10 -11.9 °C -17.2 °C 34533.8 hPa NE 6 km/h 6 km/h 52 % 0 mm
16:21 -12 °C -17.3 °C 34567.7 hPa NW 3.1 km/h   52 % 0 mm
16:27 -11.9 °C -17.2 °C 34567.7 hPa WNW 3.1 km/h   52 % 0 mm
16:36 -12 °C -17.4 °C 34567.7 hPa Calm     51 % 0 mm
16:43 -11.9 °C -17.2 °C 34567.7 hPa WNW 3.1 km/h   52 % 0 mm
17:16 -12.2 °C -17.6 °C 34567.7 hPa Calm     51 % 0 mm
17:26 -12.4 °C -17.7 °C 34567.7 hPa NNE 3.1 km/h   52 % 0 mm
17:50 -12.8 °C -18 °C 34601.5 hPa WNW 3.1 km/h   52 % 0 mm
18:01 -13 °C -18.2 °C 34601.5 hPa NW 3.1 km/h   52 % 0 mm
18:12 -13.1 °C -18.3 °C 34601.5 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 52 % 0 mm
18:19 -13.3 °C -18.4 °C 34601.5 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 52 % 0 mm
18:20 -16.2 °C -19.2 °C 34635.4 hPa Calm     67 % 0 mm
18:30 -16.1 °C -19.1 °C 34635.4 hPa Calm   2.6 km/h 68 % 0 mm
18:40 -16.2 °C -19.1 °C 34601.5 hPa SW 2.6 km/h 2.6 km/h 68 % 0 mm
18:49 -13.6 °C -18.6 °C 34601.5 hPa Calm     53 % 0 mm
18:50 -16.2 °C -19.1 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 68 % 0 mm
19:00 -16.2 °C -19.1 °C 34567.7 hPa Calm     69 % 0 mm
19:02 -13.7 °C -18.6 °C 34601.5 hPa NW 6 km/h   54 % 0 mm
19:10 -16.2 °C -19.1 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 69 % 0 mm
19:15 -16.3 °C -19.2 °C 34601.5 hPa NW 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
19:25 -16.4 °C -19.2 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 69 % 0 mm
19:33 -14 °C -18.7 °C 34601.5 hPa ENE 4.2 km/h 4.2 km/h 55 % 0 mm
19:35 -16.6 °C -19.4 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 69 % 0 mm
19:55 -16.6 °C -19.4 °C 34601.5 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
20:00 -14.2 °C -18.8 °C 34601.5 hPa Calm     55 % 0 mm
20:05 -16.7 °C -19.4 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 70 % 0 mm
20:06 -14.3 °C -18.8 °C 34601.5 hPa Calm     56 % 0 mm
20:14 -14.3 °C -18.8 °C 34601.5 hPa Calm     56 % 0 mm
20:15 -16.7 °C -19.3 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 71 % 0 mm
20:25 -16.7 °C -19.3 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 71 % 0 mm
20:32 -14.3 °C -18.7 °C 34601.5 hPa Calm     57 % 0 mm
20:35 -16.8 °C -19.5 °C 34567.7 hPa Calm     70 % 0 mm
20:39 -14.3 °C -18.7 °C 34635.4 hPa West 6 km/h 6 km/h 57 % 0 mm
20:45 -16.8 °C -19.4 °C 34567.7 hPa Calm   5.1 km/h 71 % 0 mm
20:46 -14.4 °C -18.8 °C 34635.4 hPa SW 6.8 km/h 6.8 km/h 57 % 0 mm
20:55 -16.8 °C -19.4 °C 34567.7 hPa Calm     71 % 0 mm
20:58 -14.7 °C -18.9 °C 34635.4 hPa Calm     58 % 0 mm
20:59 -14.7 °C -18.9 °C 34635.4 hPa Calm     58 % 0 mm
21:09 -14.8 °C -19.1 °C 34635.4 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 58 % 0 mm
21:15 -16.8 °C -19.4 °C 34601.5 hPa WNW 5.1 km/h 5.1 km/h 71 % 0 mm
21:24 -14.9 °C -18.8 °C 34635.4 hPa Calm     60 % 0 mm
21:25 -16.9 °C -19.6 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 70 % 0 mm
21:35 -16.8 °C -19.6 °C 34601.5 hPa WSW 2.6 km/h 7.7 km/h 70 % 0 mm
21:44 -15 °C -18.8 °C 34635.4 hPa NE 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
21:45 -16.8 °C -19.3 °C 34601.5 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 72 % 0 mm
21:55 -15.2 °C -18.8 °C 34635.4 hPa Calm     62 % 0 mm
22:03 -15.3 °C -19 °C 34635.4 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
22:05 -16.9 °C -19.3 °C 34601.5 hPa Calm     73 % 0 mm
22:10 -15.4 °C -19.3 °C 34635.4 hPa SW 9 km/h 9 km/h 61 % 0 mm
22:15 -16.9 °C -19.3 °C 34601.5 hPa WSW 2.6 km/h 2.6 km/h 73 % 0 mm
22:25 -16.9 °C -19.3 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 73 % 0 mm
22:29 -15.6 °C -19.2 °C 34635.4 hPa SW 3.1 km/h   63 % 0 mm
22:35 -15.7 °C -19.1 °C 34635.4 hPa Calm     64 % 0 mm
22:40 -15.7 °C -19.1 °C 34635.4 hPa NNW 4.2 km/h 4.2 km/h 64 % 0 mm
22:45 -16.9 °C -19.2 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 74 % 0 mm
22:46 -15.7 °C -19.2 °C 34635.4 hPa NW 3.1 km/h   63 % 0 mm
23:05 -17 °C -19.3 °C 34567.7 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 74 % 0 mm
23:15 -17.1 °C -19.5 °C 34567.7 hPa NNW 2.6 km/h 2.6 km/h 73 % 0 mm
23:19 -15.8 °C -19.1 °C 34635.4 hPa Calm     65 % 0 mm
23:25 -17.1 °C -19.4 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 74 % 0 mm
23:35 -17.2 °C -19.5 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 74 % 0 mm
23:45 -17.2 °C -19.4 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 74 % 0 mm
23:47 -16.1 °C -19.3 °C 34635.4 hPa SW 6 km/h 6 km/h 66 % 0 mm
23:55 -17.2 °C -19.4 °C 34567.7 hPa Calm     74 % 0 mm
23:59 -16.1 °C -19.3 °C 34635.4 hPa SW 6.3 km/h 6.3 km/h 66 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.25 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS