Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum January 24, 2016 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -11.6 °C -11.5 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -13.6 °C -13.4 °C
Humitat: Humidity % 75 % 77 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 4.7 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SW
Pression baro: 0 hPa 34967.2 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per January 24, 2016
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
18:14 -11.1 °C -13.5 °C 34967.2 hPa Calm     75 % 0 mm
18:20 -11.2 °C -13.6 °C 35001.1 hPa Calm     75 % 0 mm
18:25 -11.2 °C -13.6 °C 35001.1 hPa Calm     75 % 0 mm
18:30 -11.2 °C -13.4 °C 35001.1 hPa Calm     76 % 0 mm
18:35 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa Calm     76 % 0 mm
18:40 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa Calm     76 % 0 mm
18:45 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa Calm     76 % 0 mm
19:02 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 76 % 0 mm
19:07 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa SW 3.1 km/h 3.1 km/h 76 % 0 mm
19:12 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa Calm     76 % 0 mm
19:17 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa Calm     76 % 0 mm
19:22 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa SW 6 km/h   76 % 0 mm
19:28 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 76 % 0 mm
19:33 -11.2 °C -13.5 °C 35001.1 hPa SW 9 km/h 9 km/h 76 % 0 mm
19:38 -11.2 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SSW 9 km/h 9 km/h 77 % 0 mm
19:43 -11.2 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 6 km/h 6 km/h 77 % 0 mm
19:48 -11.2 °C -13.4 °C 35001.1 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 77 % 0 mm
19:53 -11.2 °C -13.4 °C 35001.1 hPa WSW 3.1 km/h   77 % 0 mm
19:58 -11.2 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 6.8 km/h 6.8 km/h 77 % 0 mm
20:06 -11.3 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 6.8 km/h 6.8 km/h 77 % 0 mm
20:11 -11.3 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 77 % 0 mm
20:16 -11.3 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 77 % 0 mm
20:21 -11.3 °C -13.5 °C 35001.1 hPa SW 8 km/h 8 km/h 77 % 0 mm
20:26 -11.3 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 8 km/h 8 km/h 78 % 0 mm
20:31 -11.3 °C -13.4 °C 35001.1 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 78 % 0 mm
20:41 -11.3 °C -13.3 °C 35001.1 hPa SW 9 km/h 9 km/h 79 % 0 mm
20:47 -11.4 °C -13.3 °C 35001.1 hPa SW 9 km/h 9 km/h 79 % 0 mm
20:52 -11.4 °C -13.3 °C 35038.3 hPa SW 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
20:57 -11.4 °C -13.3 °C 35038.3 hPa SW 3.1 km/h 3.1 km/h 79 % 0 mm
21:02 -11.4 °C -13.3 °C 35038.3 hPa WSW 7.6 km/h 7.6 km/h 79 % 0 mm
21:07 -11.4 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 3.7 km/h 4.2 km/h 79 % 0 mm
21:12 -11.4 °C -13.4 °C 35001.1 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 79 % 0 mm
21:17 -11.4 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 6 km/h 6.3 km/h 79 % 0 mm
21:22 -11.4 °C -13.4 °C 35038.3 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
21:27 -11.4 °C -13.4 °C 35038.3 hPa Calm     79 % 0 mm
21:32 -11.4 °C -13.4 °C 35038.3 hPa Calm     79 % 0 mm
21:37 -11.4 °C -13.4 °C 35001.1 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 79 % 0 mm
21:42 -11.4 °C -13.4 °C 35001.1 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 79 % 0 mm
21:47 -11.5 °C -13.3 °C 35001.1 hPa SW 6 km/h 6 km/h 80 % 0 mm
21:52 -11.5 °C -13.3 °C 35001.1 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 80 % 0 mm
21:57 -11.4 °C -13.3 °C 35001.1 hPa SW 9 km/h 9 km/h 80 % 0 mm
22:02 -11.5 °C -13.3 °C 35001.1 hPa SW 6.8 km/h 6.8 km/h 80 % 0 mm
22:07 -11.5 °C -13.3 °C 35001.1 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 80 % 0 mm
22:12 -11.5 °C -13.3 °C 35001.1 hPa West 6.3 km/h 6.3 km/h 80 % 0 mm
22:17 -11.5 °C -13.3 °C 35001.1 hPa SW 9 km/h 9 km/h 80 % 0 mm
22:22 -11.5 °C -13.3 °C 34967.2 hPa SW 9 km/h 9 km/h 80 % 0 mm
22:27 -11.5 °C -13.3 °C 34967.2 hPa Calm     80 % 0 mm
22:32 -11.5 °C -13.3 °C 34967.2 hPa SW 7.6 km/h 7.6 km/h 80 % 0 mm
22:37 -11.5 °C -13.3 °C 35001.1 hPa WSW 6 km/h   80 % 0 mm
22:42 -11.5 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm     81 % 0 mm
22:47 -11.5 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm     81 % 0 mm
22:52 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm     82 % 0 mm
22:57 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 82 % 0 mm
23:02 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm     82 % 0 mm
23:07 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm     82 % 0 mm
23:12 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa NNW 3.1 km/h 3.1 km/h 82 % 0 mm
23:17 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa NNE 4.2 km/h 4.2 km/h 82 % 0 mm
23:22 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm     82 % 0 mm
23:27 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm   2.3 km/h 82 % 0 mm
23:32 -11.6 °C -13.2 °C 35001.1 hPa Calm     82 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 2 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS