Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Octubre 19, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -10.3 °C -9.5 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -10.7 °C -9.9 °C
Humitat: Humidity % 92 % 95 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 8.7 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - ENE
Pression baro: 0 hPa 34097 hPa -
Precipitacions: 1328.42 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Octubre 19, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:00 -9.5 °C -9.9 °C 34198.6 hPa Calm   5.1 km/h 95 % 0 mm
00:04 -9.7 °C -10.4 °C 34256.2 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 92 % 0 mm
00:09 -9.7 °C -10.4 °C 34256.2 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 92 % 0 mm
00:10 -9.5 °C -9.9 °C 34198.6 hPa East 2.6 km/h 2.6 km/h 95 % 25.4 mm
00:14 -9.7 °C -10.4 °C 34256.2 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 92 % 0 mm
00:20 -9.5 °C -9.9 °C 34198.6 hPa Calm     95 % 25.4 mm
00:30 -9.4 °C -9.9 °C 34198.6 hPa NE 12.9 km/h 12.9 km/h 95 % 0 mm
00:40 -9.4 °C -9.9 °C 34198.6 hPa NE 2.6 km/h 12.9 km/h 95 % 0 mm
00:50 -9.5 °C -9.9 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 10.3 km/h 95 % 0 mm
01:00 -9.6 °C -10 °C 34198.6 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 95 % 0 mm
01:10 -9.6 °C -10.1 °C 34198.6 hPa Calm     95 % 0 mm
01:20 -9.6 °C -10.1 °C 34198.6 hPa Calm   7.7 km/h 95 % 0 mm
01:30 -9.6 °C -10.1 °C 34164.7 hPa NE 7.7 km/h 7.7 km/h 95 % 0 mm
01:40 -9.7 °C -10.2 °C 34164.7 hPa ENE 2.6 km/h 7.7 km/h 95 % 33.02 mm
01:50 -9.9 °C -10.4 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 7.7 km/h 94 % 33.02 mm
02:00 -9.9 °C -10.4 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 7.7 km/h 94 % 104.14 mm
02:10 -10.1 °C -10.6 °C 34198.6 hPa Calm   5.1 km/h 94 % 129.54 mm
02:20 -10.2 °C -10.7 °C 34198.6 hPa Calm     94 % 50.8 mm
02:30 -10.2 °C -10.7 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 7.7 km/h 94 % 83.82 mm
02:40 -10.2 °C -10.7 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 7.7 km/h 95 % 83.82 mm
02:50 -10.3 °C -10.7 °C 34198.6 hPa ENE 2.6 km/h 7.7 km/h 95 % 76.2 mm
03:00 -10.3 °C -10.7 °C 34164.7 hPa Calm     95 % 50.8 mm
03:10 -10.3 °C -10.7 °C 34164.7 hPa ENE 7.7 km/h 7.7 km/h 95 % 0 mm
03:20 -10.3 °C -10.7 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 10.3 km/h 95 % 0 mm
03:30 -10.3 °C -10.7 °C 34198.6 hPa NNE 2.6 km/h 7.7 km/h 95 % 0 mm
03:40 -10.2 °C -10.7 °C 34198.6 hPa Calm   2.6 km/h 95 % 25.4 mm
03:50 -10.2 °C -10.7 °C 34164.7 hPa Calm   5.1 km/h 95 % 25.4 mm
04:00 -10.2 °C -10.6 °C 34222.3 hPa Calm   7.7 km/h 96 % 25.4 mm
04:10 -10.1 °C -10.4 °C 34222.3 hPa SE 7.7 km/h 10.3 km/h 96 % 109.22 mm
04:20 -10.1 °C -10.4 °C 34222.3 hPa Calm   5.1 km/h 96 % 134.62 mm
04:30 -10.1 °C -10.4 °C 34222.3 hPa ENE 2.6 km/h   96 % 50.8 mm
04:40 -10.1 °C -10.4 °C 34222.3 hPa Calm     96 % 58.42 mm
04:50 -10.1 °C -10.4 °C 34256.2 hPa Calm   2.6 km/h 96 % 58.42 mm
05:00 -10.1 °C -10.4 °C 34256.2 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 96 % 50.8 mm
05:10 -10.1 °C -10.4 °C 34256.2 hPa Calm   5.1 km/h 96 % 50.8 mm
10:12 -10 °C -10.3 °C 34256.2 hPa Calm     96 % 297.18 mm
10:13 -10 °C -10.3 °C 34256.2 hPa East 9 km/h   96 % 297.18 mm
10:18 -10.1 °C -10.4 °C 34256.2 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 96 % 297.18 mm
10:23 -10.1 °C -10.4 °C 34256.2 hPa East 11.9 km/h   96 % 297.18 mm
10:28 -10 °C -10.3 °C 34256.2 hPa East 3.1 km/h 3.1 km/h 96 % 271.78 mm
10:33 -10 °C -10.3 °C 34256.2 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 96 % 246.38 mm
10:38 -10.1 °C -10.4 °C 34256.2 hPa East 5.1 km/h 5.1 km/h 96 % 231.14 mm
10:43 -10 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 96 % 175.26 mm
10:48 -10 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 96 % 147.32 mm
10:53 -9.9 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 96 % 121.92 mm
10:58 -10 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NNE 12.2 km/h 12.2 km/h 96 % 83.82 mm
11:03 -9.9 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 96 % 33.02 mm
11:08 -9.9 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NNE 6.8 km/h 6.8 km/h 96 % 33.02 mm
11:13 -9.9 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 96 % 33.02 mm
11:18 -9.9 °C -10.3 °C 34256.2 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 96 % 58.42 mm
11:20 -9.9 °C -10.2 °C 34256.2 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 96 % 58.42 mm
11:25 -9.9 °C -10.2 °C 34256.2 hPa NE 6.3 km/h 6.3 km/h 96 % 58.42 mm
11:30 -9.9 °C -10.2 °C 34256.2 hPa Calm     96 % 58.42 mm
11:35 -9.8 °C -10.2 °C 34256.2 hPa NNE 6.8 km/h 6.8 km/h 96 % 58.42 mm
11:40 -9.8 °C -10.2 °C 34256.2 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 96 % 76.2 mm
11:45 -9.7 °C -10.1 °C 34256.2 hPa NE 6.3 km/h 6.3 km/h 96 % 76.2 mm
11:50 -9.7 °C -10.1 °C 34256.2 hPa NE 6.8 km/h 7.6 km/h 96 % 50.8 mm
11:55 -9.7 °C -10.1 °C 34256.2 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 96 % 50.8 mm
12:00 -9.6 °C -9.9 °C 34256.2 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 96 % 50.8 mm
12:05 -9.6 °C -9.9 °C 34256.2 hPa NNE 11.1 km/h 11.1 km/h 96 % 50.8 mm
12:10 -9.7 °C -10.1 °C 34256.2 hPa North 15 km/h 15 km/h 96 % 50.8 mm
12:15 -9.7 °C -10.1 °C 34222.3 hPa NE 20.9 km/h 20.9 km/h 96 % 50.8 mm
12:20 -9.8 °C -10.1 °C 34222.3 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 96 % 25.4 mm
12:25 -9.8 °C -10.2 °C 34222.3 hPa NNE 6 km/h 7.6 km/h 96 % 25.4 mm
12:30 -9.9 °C -10.3 °C 34222.3 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 95 % 25.4 mm
12:35 -9.9 °C -10.3 °C 34222.3 hPa North 15 km/h 15 km/h 95 % 25.4 mm
12:40 -9.9 °C -10.4 °C 34222.3 hPa NE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
12:45 -9.9 °C -10.4 °C 34222.3 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
12:50 -9.9 °C -10.3 °C 34222.3 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 95 % 0 mm
12:55 -9.9 °C -10.3 °C 34222.3 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 95 % 0 mm
13:00 -9.9 °C -10.3 °C 34198.6 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 95 % 0 mm
13:05 -9.9 °C -10.3 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
13:10 -9.9 °C -10.4 °C 34198.6 hPa NNE 17.9 km/h 17.9 km/h 95 % 0 mm
13:15 -9.9 °C -10.3 °C 34198.6 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 95 % 25.4 mm
13:20 -9.9 °C -10.3 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 25.4 mm
13:25 -9.8 °C -10.3 °C 34198.6 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 95 % 25.4 mm
13:30 -9.9 °C -10.3 °C 34164.7 hPa NE 6.3 km/h 6.8 km/h 95 % 25.4 mm
13:35 -9.9 °C -10.3 °C 34164.7 hPa NE 9.8 km/h 9.8 km/h 95 % 25.4 mm
13:40 -9.9 °C -10.4 °C 34164.7 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 95 % 25.4 mm
13:45 -9.9 °C -10.4 °C 34198.6 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 95 % 25.4 mm
13:50 -9.9 °C -10.4 °C 34198.6 hPa NE 6 km/h 6 km/h 95 % 25.4 mm
13:55 -9.9 °C -10.4 °C 34198.6 hPa NE 19.6 km/h 19.6 km/h 95 % 25.4 mm
14:00 -9.9 °C -10.3 °C 34198.6 hPa North 9.8 km/h 9.8 km/h 95 % 25.4 mm
14:05 -9.9 °C -10.3 °C 34198.6 hPa NE 6.3 km/h   95 % 25.4 mm
14:10 -9.8 °C -10.2 °C 34198.6 hPa NE 6 km/h 6 km/h 96 % 25.4 mm
14:15 -9.8 °C -10.1 °C 34164.7 hPa North 6 km/h   96 % 0 mm
14:20 -9.8 °C -10.1 °C 34164.7 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 96 % 0 mm
14:25 -9.7 °C -10.1 °C 34164.7 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 96 % 25.4 mm
14:30 -9.7 °C -10.1 °C 34164.7 hPa ENE 3.1 km/h   96 % 25.4 mm
14:35 -9.7 °C -10.1 °C 34164.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 96 % 25.4 mm
14:40 -9.6 °C -9.9 °C 34164.7 hPa East 9 km/h 9 km/h 96 % 25.4 mm
14:45 -9.6 °C -9.9 °C 34164.7 hPa Calm     96 % 25.4 mm
14:50 -9.5 °C -9.8 °C 34164.7 hPa NNW 4.2 km/h   96 % 25.4 mm
14:55 -9.4 °C -9.8 °C 34164.7 hPa Calm     96 % 25.4 mm
15:00 -9.4 °C -9.8 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 25.4 mm
15:05 -9.2 °C -9.5 °C 34130.9 hPa Calm     97 % 25.4 mm
15:10 -9.1 °C -9.4 °C 34130.9 hPa Calm     97 % 25.4 mm
15:15 -9.1 °C -9.3 °C 34164.7 hPa NNE 6.8 km/h   97 % 25.4 mm
15:20 -9.1 °C -9.3 °C 34164.7 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 97 % 58.42 mm
15:25 -9.1 °C -9.5 °C 34164.7 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 96 % 33.02 mm
15:30 -9.2 °C -9.6 °C 34130.9 hPa NW 6 km/h   96 % 33.02 mm
15:35 -9.2 °C -9.6 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 33.02 mm
15:40 -9.3 °C -9.6 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 33.02 mm
15:45 -9.2 °C -9.5 °C 34097 hPa Calm     96 % 33.02 mm
15:50 -9.1 °C -9.4 °C 34097 hPa Calm     96 % 33.02 mm
15:51 -9.1 °C -9.4 °C 34097 hPa Calm     96 % 33.02 mm
15:56 -9 °C -9.3 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 58.42 mm
16:01 -8.9 °C -9.3 °C 34130.9 hPa WNW 3.1 km/h 3.1 km/h 96 % 58.42 mm
16:06 -8.9 °C -9.3 °C 34130.9 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 96 % 58.42 mm
16:11 -8.9 °C -9.3 °C 34130.9 hPa ESE 4.2 km/h   96 % 83.82 mm
16:16 -9.1 °C -9.4 °C 34130.9 hPa ESE 3.1 km/h 3.1 km/h 96 % 83.82 mm
16:21 -9 °C -9.3 °C 34130.9 hPa SW 6 km/h 6 km/h 96 % 50.8 mm
16:26 -9.1 °C -9.4 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 50.8 mm
16:31 -9.1 °C -9.5 °C 34130.9 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 96 % 76.2 mm
16:36 -9.1 °C -9.5 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 76.2 mm
16:41 -9.1 °C -9.5 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 76.2 mm
16:46 -9.2 °C -9.5 °C 34130.9 hPa NNE 3.7 km/h   96 % 76.2 mm
16:51 -9.2 °C -9.6 °C 34130.9 hPa Calm     96 % 104.14 mm
16:56 -9.3 °C -9.6 °C 34130.9 hPa West 9 km/h 9 km/h 96 % 109.22 mm
17:01 -9.3 °C -9.6 °C 34130.9 hPa NW 3.7 km/h   96 % 129.54 mm
17:06 -9.3 °C -9.6 °C 34130.9 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 96 % 129.54 mm
17:11 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa NNW 9 km/h 9 km/h 96 % 104.14 mm
17:16 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa West 3.1 km/h   96 % 104.14 mm
17:21 -9.3 °C -9.7 °C 34097 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 96 % 134.62 mm
17:26 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa NE 6 km/h 6 km/h 96 % 160.02 mm
17:31 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa ESE 4.2 km/h 4.2 km/h 96 % 134.62 mm
17:36 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 96 % 160.02 mm
17:41 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa Calm     96 % 187.96 mm
17:46 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 96 % 187.96 mm
17:51 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 96 % 213.36 mm
17:56 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 96 % 213.36 mm
18:01 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 96 % 193.04 mm
18:06 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa NNE 12.2 km/h 12.2 km/h 96 % 218.44 mm
18:11 -9.3 °C -9.7 °C 34097 hPa NE 20.9 km/h 20.9 km/h 96 % 218.44 mm
18:21 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 26.9 km/h 26.9 km/h 96 % 187.96 mm
18:26 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa ENE 15.6 km/h 15.6 km/h 96 % 160.02 mm
18:31 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNW 12.7 km/h 12.7 km/h 96 % 160.02 mm
18:36 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 17.9 km/h 17.9 km/h 96 % 134.62 mm
18:41 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa North 20.3 km/h 20.3 km/h 96 % 134.62 mm
18:46 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 15.6 km/h 15.6 km/h 96 % 134.62 mm
18:51 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NE 15 km/h 15 km/h 96 % 83.82 mm
18:56 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa East 15 km/h 15 km/h 96 % 50.8 mm
19:01 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 17.9 km/h 17.9 km/h 96 % 50.8 mm
19:06 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 17.9 km/h 17.9 km/h 96 % 25.4 mm
19:11 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NE 15 km/h 15 km/h 96 % 25.4 mm
19:16 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NE 23.8 km/h 23.8 km/h 96 % 25.4 mm
19:20 -9.2 °C -9.7 °C 34256.2 hPa Calm     95 % 0 mm
19:21 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 35.7 km/h 35.7 km/h 96 % 25.4 mm
19:26 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 26.9 km/h 26.9 km/h 96 % 25.4 mm
19:30 -9.2 °C -9.6 °C 34256.2 hPa Calm     96 % 0 mm
19:31 -9.4 °C -9.8 °C 34097 hPa NNE 23.8 km/h 23.8 km/h 96 % 25.4 mm
19:36 -9.3 °C -9.7 °C 34097 hPa NNW 17.9 km/h 17.9 km/h 96 % 25.4 mm
19:40 -9.2 °C -9.6 °C 34256.2 hPa Calm     96 % 0 mm
19:41 -9.3 °C -9.7 °C 34130.9 hPa NNE 27.7 km/h 27.7 km/h 96 % 0 mm
19:46 -9.3 °C -9.6 °C 34130.9 hPa East 26.9 km/h 26.9 km/h 96 % 0 mm
19:50 -9.2 °C -9.7 °C 34256.2 hPa Calm     95 % 0 mm
19:51 -9.3 °C -9.6 °C 34130.9 hPa NNW 17.9 km/h 17.9 km/h 96 % 0 mm
19:56 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa ENE 17.9 km/h 17.9 km/h 96 % 0 mm
20:00 -9.2 °C -9.7 °C 34256.2 hPa Calm     95 % 0 mm
20:01 -9.3 °C -9.6 °C 34097 hPa NE 26.9 km/h 26.9 km/h 96 % 0 mm
20:06 -9.2 °C -9.5 °C 34097 hPa NNE 32.8 km/h 32.8 km/h 96 % 0 mm
20:10 -9.3 °C -9.7 °C 34256.2 hPa Calm     95 % 0 mm
20:11 -9.1 °C -9.5 °C 34130.9 hPa NNE 20.9 km/h 20.9 km/h 95 % 0 mm
20:16 -9.1 °C -9.5 °C 34130.9 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 95 % 0 mm
20:20 -9.2 °C -9.7 °C 34256.2 hPa Calm     95 % 0 mm
20:21 -9 °C -9.4 °C 34130.9 hPa NNW 18.3 km/h 18.3 km/h 95 % 25.4 mm
20:26 -9 °C -9.4 °C 34130.9 hPa NNE 29.8 km/h 29.8 km/h 95 % 25.4 mm
20:30 -9.3 °C -9.7 °C 34293.4 hPa Calm     95 % 0 mm
20:31 -9 °C -9.4 °C 34130.9 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 25.4 mm
20:36 -9.1 °C -9.5 °C 34130.9 hPa ENE 22.5 km/h 22.5 km/h 95 % 25.4 mm
20:40 -9.3 °C -9.8 °C 34293.4 hPa Calm     95 % 0 mm
20:41 -9 °C -9.4 °C 34164.7 hPa ENE 17.9 km/h 17.9 km/h 95 % 25.4 mm
20:46 -9 °C -9.4 °C 34164.7 hPa ENE 23.8 km/h 23.8 km/h 95 % 25.4 mm
20:50 -9.3 °C -9.8 °C 34293.4 hPa Calm     95 % 0 mm
20:51 -9 °C -9.4 °C 34164.7 hPa ENE 15.3 km/h 15.3 km/h 95 % 25.4 mm
20:56 -9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa ENE 23.8 km/h 23.8 km/h 95 % 25.4 mm
21:00 -9.4 °C -9.8 °C 34293.4 hPa Calm     95 % 0 mm
21:01 -9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NE 20.3 km/h 20.3 km/h 95 % 25.4 mm
21:06 -8.9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa North 16.6 km/h 16.6 km/h 95 % 25.4 mm
21:10 -9.4 °C -9.8 °C 34293.4 hPa Calm     96 % 0 mm
21:11 -8.9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NNE 20.9 km/h 20.9 km/h 95 % 25.4 mm
21:16 -8.9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NE 17.9 km/h 17.9 km/h 95 % 25.4 mm
21:20 -9.4 °C -9.8 °C 34293.4 hPa Calm     96 % 0 mm
21:21 -8.9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NNE 15.6 km/h 15.6 km/h 95 % 0 mm
21:26 -8.9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NNE 20.9 km/h 20.9 km/h 95 % 0 mm
21:30 -9.4 °C -9.8 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
21:31 -8.9 °C -9.3 °C 34198.6 hPa NNE 17.9 km/h 17.9 km/h 95 % 0 mm
21:36 -8.9 °C -9.3 °C 34198.6 hPa NE 22 km/h 22 km/h 95 % 0 mm
21:40 -9.4 °C -9.8 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
21:41 -8.9 °C -9.3 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
21:46 -8.9 °C -9.3 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
21:50 -9.4 °C -9.8 °C 34293.4 hPa Calm     96 % 0 mm
21:51 -8.9 °C -9.3 °C 34198.6 hPa ENE 15.3 km/h 15.3 km/h 95 % 0 mm
21:56 -8.9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
22:00 -9.5 °C -9.9 °C 34293.4 hPa Calm     95 % 0 mm
22:01 -8.9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NNE 19.2 km/h 19.2 km/h 95 % 0 mm
22:06 -9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 95 % 0 mm
22:10 -9.6 °C -9.9 °C 34293.4 hPa Calm     96 % 0 mm
22:11 -9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 95 % 0 mm
22:12 -9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa NE 6.8 km/h 6.8 km/h 95 % 0 mm
22:17 -9 °C -9.4 °C 34198.6 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
22:20 -9.6 °C -10.1 °C 34327.3 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 95 % 0 mm
22:22 -9.1 °C -9.5 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
22:27 -9.1 °C -9.5 °C 34198.6 hPa North 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
22:30 -9.6 °C -9.9 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
22:32 -9.1 °C -9.5 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
22:37 -9.1 °C -9.5 °C 34198.6 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
22:40 -9.6 °C -9.9 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
22:42 -9 °C -9.4 °C 34222.3 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 95 % 0 mm
22:47 -9 °C -9.4 °C 34222.3 hPa ENE 16.1 km/h 16.1 km/h 95 % 0 mm
22:50 -9.6 °C -9.9 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
22:52 -9 °C -9.4 °C 34222.3 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 95 % 0 mm
22:57 -9 °C -9.4 °C 34222.3 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 95 % 0 mm
23:00 -9.5 °C -9.8 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
23:02 -9.1 °C -9.5 °C 34222.3 hPa NE 9 km/h 9 km/h 95 % 0 mm
23:07 -9.1 °C -9.6 °C 34222.3 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 95 % 0 mm
23:10 -9.6 °C -9.9 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
23:12 -9.1 °C -9.6 °C 34256.2 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 95 % 0 mm
23:17 -9.2 °C -9.6 °C 34256.2 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 95 % 0 mm
23:20 -9.7 °C -10.1 °C 34327.3 hPa WNW 5.1 km/h 5.1 km/h 96 % 0 mm
23:22 -9.2 °C -9.6 °C 34256.2 hPa NNE 9.8 km/h 9.8 km/h 95 % 0 mm
23:27 -9.2 °C -9.6 °C 34222.3 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 95 % 0 mm
23:30 -9.7 °C -10.1 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
23:32 -9.2 °C -9.7 °C 34222.3 hPa NE 9 km/h 9 km/h 95 % 0 mm
23:37 -9.2 °C -9.7 °C 34222.3 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 95 % 0 mm
23:40 -9.7 °C -10.1 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
23:42 -9.2 °C -9.7 °C 34222.3 hPa ENE 9 km/h   95 % 0 mm
23:47 -9.2 °C -9.7 °C 34222.3 hPa NE 6 km/h 6 km/h 95 % 0 mm
23:50 -9.7 °C -10.1 °C 34327.3 hPa Calm     96 % 0 mm
23:52 -9.2 °C -9.7 °C 34222.3 hPa Calm     95 % 0 mm
23:57 -9.2 °C -9.7 °C 34293.4 hPa Calm     95 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.5 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS