Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Octubre 21, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -10.5 °C -6.7 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -13.3 °C -9.9 °C
Humitat: Humidity % 53 % 69 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 6.9 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - South
Pression baro: 0 hPa 34496.6 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Octubre 21, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:03 -8.8 °C -10.2 °C 34567.7 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 85 % 0 mm
03:50 -10.5 °C -11.1 °C 34533.8 hPa Calm     93 % 0 mm
04:00 -10.4 °C -11 °C 34533.8 hPa Calm     93 % 0 mm
04:10 -10.3 °C -11.1 °C 34533.8 hPa NNE 5.1 km/h 7.7 km/h 92 % 0 mm
04:20 -10.1 °C -10.8 °C 34533.8 hPa Calm   7.7 km/h 92 % 0 mm
04:30 -9.8 °C -10.7 °C 34567.7 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 91 % 0 mm
04:40 -9.7 °C -10.6 °C 34567.7 hPa East 5.1 km/h 10.3 km/h 90 % 0 mm
04:50 -9.6 °C -10.7 °C 34567.7 hPa ESE 5.1 km/h 7.7 km/h 88 % 0 mm
05:00 -9.2 °C -10.4 °C 34567.7 hPa East 2.6 km/h 5.1 km/h 87 % 0 mm
10:10 -8.9 °C -10.3 °C 34567.7 hPa SW 6 km/h 6 km/h 85 % 0 mm
10:11 -8.8 °C -10.2 °C 34567.7 hPa SW 3.1 km/h   85 % 0 mm
10:13 -8.7 °C -10.1 °C 34567.7 hPa Calm     85 % 0 mm
10:18 -8.7 °C -10.2 °C 34567.7 hPa SW 6 km/h 6 km/h 84 % 0 mm
10:23 -8.6 °C -10.1 °C 34567.7 hPa SSW 6 km/h   84 % 0 mm
10:28 -8.2 °C -9.9 °C 34601.5 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
10:33 -8 °C -9.8 °C 34601.5 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 81 % 0 mm
10:38 -8 °C -9.8 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 81 % 0 mm
10:43 -8.1 °C -10.1 °C 34601.5 hPa ESE 6 km/h 6.8 km/h 80 % 0 mm
10:48 -7.9 °C -9.9 °C 34601.5 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 80 % 0 mm
10:53 -7.6 °C -9.6 °C 34601.5 hPa South 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
10:58 -7.5 °C -9.6 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
11:03 -7.3 °C -9.4 °C 34601.5 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 78 % 0 mm
11:08 -7.1 °C -9.3 °C 34601.5 hPa SE 3.1 km/h   77 % 0 mm
11:13 -7 °C -9.4 °C 34601.5 hPa ESE 6.3 km/h 6.3 km/h 76 % 0 mm
11:18 -7.1 °C -9.3 °C 34601.5 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 77 % 0 mm
11:23 -6.9 °C -9.2 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 77 % 0 mm
11:28 -6.9 °C -9.2 °C 34601.5 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 77 % 0 mm
11:33 -6.8 °C -9.3 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 76 % 0 mm
11:38 -6.7 °C -9.2 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 75 % 0 mm
11:43 -6.7 °C -9.5 °C 34601.5 hPa East 9 km/h 9 km/h 73 % 0 mm
11:48 -6.6 °C -9.4 °C 34601.5 hPa East 7.6 km/h 7.6 km/h 73 % 0 mm
11:53 -6.6 °C -9.2 °C 34601.5 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 74 % 0 mm
11:58 -6.5 °C -9.3 °C 34601.5 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 73 % 0 mm
12:03 -6.6 °C -9.3 °C 34601.5 hPa NE 6 km/h 6 km/h 73 % 0 mm
12:08 -6.4 °C -9.3 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 72 % 0 mm
12:13 -6.3 °C -9.2 °C 34601.5 hPa NE 9 km/h 9 km/h 72 % 0 mm
12:18 -6.4 °C -9.4 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 71 % 0 mm
12:23 -6.2 °C -9.2 °C 34601.5 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 71 % 0 mm
12:28 -6.2 °C -9.6 °C 34601.5 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 68 % 0 mm
12:30 -4.4 °C -9.6 °C 34496.6 hPa SW 5.1 km/h 7.7 km/h 56 % 0 mm
12:33 -6.3 °C -9.4 °C 34601.5 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 70 % 0 mm
12:38 -6.1 °C -9.2 °C 34601.5 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 70 % 0 mm
12:40 -4.4 °C -9.6 °C 34496.6 hPa SW 7.7 km/h 15.6 km/h 56 % 0 mm
12:43 -5.9 °C -9.2 °C 34601.5 hPa East 6 km/h 6 km/h 69 % 0 mm
12:48 -5.8 °C -9.1 °C 34601.5 hPa ENE 12.7 km/h 12.7 km/h 69 % 0 mm
12:53 -5.8 °C -9.3 °C 34601.5 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 68 % 0 mm
12:58 -5.7 °C -9.1 °C 34567.7 hPa ESE 8.5 km/h 8.5 km/h 68 % 0 mm
13:03 -5.7 °C -9.3 °C 34567.7 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 66 % 0 mm
13:08 -5.4 °C -9.4 °C 34567.7 hPa SSE 6 km/h   64 % 0 mm
13:13 -5.4 °C -9.3 °C 34567.7 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 65 % 0 mm
13:18 -5.4 °C -9.4 °C 34567.7 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 64 % 0 mm
13:23 -5.3 °C -9.3 °C 34567.7 hPa ENE 10.3 km/h 10.3 km/h 64 % 0 mm
13:28 -5.3 °C -9.2 °C 34533.8 hPa NW 9 km/h 9 km/h 65 % 0 mm
13:33 -5.1 °C -9.1 °C 34533.8 hPa NNW 4.2 km/h   64 % 0 mm
13:38 -5 °C -9.6 °C 34533.8 hPa NW 11.9 km/h 11.9 km/h 60 % 0 mm
13:43 -5 °C -9.7 °C 34533.8 hPa SE 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
13:48 -4.9 °C -9.4 °C 34533.8 hPa ESE 7.6 km/h 7.6 km/h 60 % 0 mm
13:53 -4.9 °C -9.5 °C 34533.8 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
13:58 -4.8 °C -9.5 °C 34533.8 hPa SSW 6 km/h 6.8 km/h 59 % 0 mm
14:03 -4.5 °C -9.4 °C 34533.8 hPa SE 11.9 km/h 11.9 km/h 58 % 0 mm
14:08 -4.6 °C -9.3 °C 34533.8 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
14:13 -4.6 °C -9.3 °C 34533.8 hPa West 4.2 km/h 4.2 km/h 59 % 0 mm
14:18 -4.5 °C -9.2 °C 34533.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 59 % 0 mm
14:23 -4.4 °C -9.1 °C 34533.8 hPa SE 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
14:28 -4.3 °C -9.2 °C 34533.8 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 58 % 0 mm
14:33 -4.3 °C -9.6 °C 34533.8 hPa South 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
14:38 -4.3 °C -9.6 °C 34533.8 hPa South 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
14:43 -4.2 °C -9.3 °C 34533.8 hPa WNW 8 km/h 8 km/h 57 % 0 mm
14:48 -4.1 °C -9 °C 34533.8 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 58 % 0 mm
14:53 -4.1 °C -9.3 °C 34533.8 hPa SSW 9 km/h 9 km/h 56 % 0 mm
14:58 -4.2 °C -9.3 °C 34496.6 hPa SW 9 km/h 9 km/h 57 % 0 mm
15:03 -4.1 °C -9.4 °C 34496.6 hPa SE 9.3 km/h 9.3 km/h 55 % 0 mm
15:08 -4.1 °C -9.5 °C 34496.6 hPa South 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
15:13 -3.9 °C -9.2 °C 34496.6 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 56 % 0 mm
15:18 -3.9 °C -9.6 °C 34496.6 hPa SSE 7.6 km/h 7.6 km/h 53 % 0 mm
15:23 -3.8 °C -9.2 °C 34496.6 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 55 % 0 mm
15:28 -3.7 °C -9.3 °C 34496.6 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
15:33 -3.8 °C -9.6 °C 34496.6 hPa ENE 6.3 km/h 6.3 km/h 53 % 0 mm
15:38 -4 °C -9.6 °C 34496.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 54 % 0 mm
15:43 -4.1 °C -9.6 °C 34496.6 hPa North 6 km/h 6 km/h 54 % 0 mm
15:48 -4.2 °C -9.7 °C 34496.6 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 54 % 0 mm
15:53 -4.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa ESE 7.6 km/h 7.6 km/h 53 % 0 mm
15:58 -4.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 53 % 0 mm
15:59 -4.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 53 % 0 mm
16:04 -4.5 °C -10 °C 34496.6 hPa NNE 14 km/h 14 km/h 54 % 0 mm
16:09 -4.6 °C -9.9 °C 34496.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 55 % 0 mm
16:14 -4.6 °C -9.9 °C 34496.6 hPa ESE 23.8 km/h 23.8 km/h 55 % 0 mm
16:19 -4.6 °C -9.9 °C 34496.6 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 55 % 0 mm
16:24 -4.5 °C -9.8 °C 34496.6 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 55 % 0 mm
16:29 -4.5 °C -9.8 °C 34496.6 hPa NE 14.5 km/h 14.5 km/h 55 % 0 mm
16:34 -4.5 °C -10 °C 34496.6 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
16:39 -4.5 °C -9.8 °C 34496.6 hPa ESE 9.8 km/h 9.8 km/h 55 % 0 mm
16:44 -4.6 °C -9.9 °C 34496.6 hPa East 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
16:49 -4.3 °C -9.6 °C 34496.6 hPa South 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
16:54 -4.3 °C -9.5 °C 34496.6 hPa SSW 8 km/h 8 km/h 56 % 0 mm
16:59 -4.3 °C -9.3 °C 34496.6 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 57 % 0 mm
17:04 -4.2 °C -9.2 °C 34496.6 hPa SW 12.2 km/h 12.2 km/h 57 % 0 mm
17:09 -4.3 °C -9.5 °C 34496.6 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 56 % 0 mm
17:14 -4.2 °C -9.4 °C 34496.6 hPa SW 17.9 km/h 17.9 km/h 56 % 0 mm
17:19 -4.2 °C -9.4 °C 34496.6 hPa West 15 km/h 15 km/h 56 % 0 mm
17:41 -4.5 °C -9.4 °C 34496.6 hPa SSW 9 km/h 10.3 km/h 58 % 0 mm
17:46 -4.6 °C -9.5 °C 34496.6 hPa South 15 km/h 15 km/h 58 % 0 mm
17:51 -4.8 °C -9.6 °C 34496.6 hPa SW 15 km/h 15 km/h 58 % 0 mm
17:56 -4.9 °C -9.8 °C 34496.6 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 58 % 0 mm
18:01 -5.1 °C -9.8 °C 34496.6 hPa SW 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
18:06 -5.1 °C -9.8 °C 34496.6 hPa WSW 15.3 km/h 15.3 km/h 59 % 0 mm
18:11 -5.3 °C -9.9 °C 34533.8 hPa SW 9 km/h 9.8 km/h 59 % 0 mm
18:16 -5.4 °C -9.9 °C 34533.8 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 60 % 0 mm
18:21 -5.5 °C -10.1 °C 34533.8 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 60 % 0 mm
18:26 -5.6 °C -9.8 °C 34533.8 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 62 % 0 mm
18:31 -5.7 °C -9.9 °C 34533.8 hPa SW 15 km/h 15 km/h 62 % 0 mm
18:36 -5.8 °C -9.8 °C 34533.8 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 63 % 0 mm
18:41 -5.9 °C -9.8 °C 34533.8 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 64 % 0 mm
18:46 -6 °C -9.9 °C 34533.8 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 64 % 0 mm
18:51 -6.1 °C -9.8 °C 34533.8 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 65 % 0 mm
18:56 -6.2 °C -9.8 °C 34533.8 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 66 % 0 mm
19:01 -6.2 °C -9.9 °C 34533.8 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 66 % 0 mm
19:06 -6.3 °C -9.8 °C 34533.8 hPa South 15 km/h 15 km/h 67 % 0 mm
19:11 -6.3 °C -9.8 °C 34496.6 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 67 % 0 mm
19:16 -6.4 °C -9.8 °C 34496.6 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 68 % 0 mm
19:21 -6.5 °C -9.9 °C 34496.6 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 68 % 0 mm
19:26 -6.6 °C -9.9 °C 34533.8 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 68 % 0 mm
19:30 -7.9 °C -9.5 °C 34601.5 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 83 % 0 mm
19:31 -6.6 °C -9.8 °C 34533.8 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 69 % 0 mm
19:36 -6.7 °C -9.9 °C 34533.8 hPa SW 6.3 km/h 6.3 km/h 69 % 0 mm
19:40 -7.8 °C -9.5 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 83 % 0 mm
19:41 -6.7 °C -9.7 °C 34533.8 hPa SW 7.6 km/h 7.6 km/h 71 % 0 mm
19:46 -6.8 °C -9.8 °C 34533.8 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 71 % 0 mm
19:50 -7.8 °C -9.5 °C 34601.5 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 83 % 0 mm
19:51 -6.8 °C -9.7 °C 34533.8 hPa West 6 km/h 6 km/h 72 % 0 mm
19:56 -6.9 °C -9.8 °C 34533.8 hPa SW 6 km/h 6 km/h 72 % 0 mm
20:00 -7.8 °C -9.5 °C 34635.4 hPa Calm   5.1 km/h 82 % 0 mm
20:01 -6.9 °C -9.8 °C 34533.8 hPa SW 6 km/h 6 km/h 72 % 0 mm
20:03 -6.9 °C -9.7 °C 34533.8 hPa SW 3.1 km/h 3.1 km/h 73 % 0 mm
20:08 -6.9 °C -9.7 °C 34533.8 hPa West 3.7 km/h 3.7 km/h 73 % 0 mm
20:10 -7.8 °C -9.6 °C 34635.4 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 82 % 0 mm
20:18 -7 °C -9.8 °C 34533.8 hPa Calm     73 % 0 mm
20:20 -7.8 °C -9.8 °C 34635.4 hPa NW 2.6 km/h 7.7 km/h 80 % 0 mm
20:23 -7.1 °C -9.8 °C 34533.8 hPa West 3.1 km/h   73 % 0 mm
20:28 -7.1 °C -9.7 °C 34533.8 hPa NW 3.1 km/h   74 % 0 mm
20:30 -7.9 °C -10.1 °C 34635.4 hPa West 5.1 km/h 15.6 km/h 78 % 0 mm
20:33 -7.1 °C -9.8 °C 34533.8 hPa Calm     74 % 0 mm
20:38 -7.1 °C -9.8 °C 34533.8 hPa NW 3.1 km/h   74 % 0 mm
20:43 -7.1 °C -9.8 °C 34567.7 hPa West 6 km/h 6 km/h 74 % 0 mm
20:45 -7.8 °C -10.3 °C 34635.4 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 75 % 0 mm
20:48 -7.2 °C -9.8 °C 34567.7 hPa West 6 km/h 6 km/h 74 % 0 mm
20:53 -7.2 °C -9.8 °C 34567.7 hPa WNW 3.1 km/h 3.1 km/h 74 % 0 mm
20:55 -7.8 °C -10.6 °C 34635.4 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 73 % 0 mm
20:58 -7.2 °C -9.8 °C 34567.7 hPa Calm     74 % 0 mm
21:03 -7.3 °C -9.7 °C 34567.7 hPa Calm     76 % 0 mm
21:05 -7.9 °C -10.7 °C 34635.4 hPa WNW 2.6 km/h 7.7 km/h 72 % 0 mm
21:08 -7.3 °C -9.7 °C 34567.7 hPa West 3.1 km/h 3.1 km/h 76 % 0 mm
21:13 -7.3 °C -9.7 °C 34567.7 hPa WSW 8 km/h 8 km/h 76 % 0 mm
21:15 -7.9 °C -10.9 °C 34635.4 hPa WNW 2.6 km/h 5.1 km/h 71 % 0 mm
21:18 -7.3 °C -9.7 °C 34567.7 hPa West 6.3 km/h 6.3 km/h 76 % 0 mm
21:23 -7.3 °C -9.7 °C 34567.7 hPa West 9 km/h 9 km/h 76 % 0 mm
21:25 -8.1 °C -11.1 °C 34635.4 hPa WNW 5.1 km/h 5.1 km/h 71 % 0 mm
21:28 -7.3 °C -9.7 °C 34601.5 hPa West 8 km/h 8 km/h 76 % 0 mm
21:33 -7.3 °C -9.6 °C 34601.5 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 77 % 0 mm
21:35 -8.1 °C -11.2 °C 34635.4 hPa West 2.6 km/h 10.3 km/h 70 % 0 mm
21:38 -7.4 °C -9.7 °C 34601.5 hPa ESE 3.1 km/h   77 % 0 mm
21:43 -7.5 °C -9.7 °C 34567.7 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 78 % 0 mm
21:45 -8.2 °C -11.3 °C 34635.4 hPa West 5.1 km/h 7.7 km/h 70 % 0 mm
21:48 -7.5 °C -9.8 °C 34567.7 hPa West 5.6 km/h 5.6 km/h 77 % 0 mm
21:53 -7.5 °C -9.7 °C 34567.7 hPa West 3.1 km/h   78 % 0 mm
21:58 -7.6 °C -9.7 °C 34601.5 hPa Calm     78 % 0 mm
22:03 -7.6 °C -9.8 °C 34601.5 hPa Calm     78 % 0 mm
22:05 -8.3 °C -11.8 °C 34635.4 hPa Calm   15.6 km/h 66 % 0 mm
22:08 -7.7 °C -9.8 °C 34601.5 hPa NE 4.2 km/h 4.2 km/h 78 % 0 mm
22:13 -7.7 °C -9.8 °C 34601.5 hPa ESE 9.8 km/h 9.8 km/h 79 % 0 mm
22:15 -8.3 °C -11.9 °C 34635.4 hPa Calm   2.6 km/h 66 % 0 mm
22:18 -7.7 °C -9.8 °C 34601.5 hPa East 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
22:23 -7.7 °C -9.8 °C 34601.5 hPa East 3.1 km/h 3.1 km/h 79 % 0 mm
22:25 -8.4 °C -11.9 °C 34635.4 hPa WSW 5.1 km/h 7.7 km/h 66 % 0 mm
22:28 -7.8 °C -9.8 °C 34601.5 hPa East 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
22:33 -7.8 °C -9.9 °C 34601.5 hPa Calm     79 % 0 mm
22:35 -8.4 °C -12.3 °C 34635.4 hPa WSW 2.6 km/h 10.3 km/h 64 % 0 mm
22:38 -7.9 °C -9.9 °C 34601.5 hPa Calm     79 % 0 mm
22:43 -7.9 °C -9.8 °C 34601.5 hPa Calm     80 % 0 mm
22:45 -8.5 °C -12.4 °C 34635.4 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
22:48 -7.9 °C -9.8 °C 34601.5 hPa East 3.1 km/h 3.1 km/h 80 % 0 mm
22:53 -7.9 °C -9.8 °C 34601.5 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 80 % 0 mm
22:55 -8.6 °C -12.6 °C 34635.4 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 63 % 0 mm
22:58 -7.9 °C -9.8 °C 34567.7 hPa Calm     81 % 0 mm
23:03 -7.9 °C -9.7 °C 34567.7 hPa Calm     81 % 0 mm
23:05 -8.7 °C -12.7 °C 34669.3 hPa WSW 5.1 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
23:08 -7.9 °C -9.7 °C 34567.7 hPa Calm     81 % 0 mm
23:13 -7.9 °C -9.7 °C 34567.7 hPa ENE 3.1 km/h 3.1 km/h 81 % 0 mm
23:15 -8.8 °C -12.7 °C 34669.3 hPa Calm   5.1 km/h 63 % 0 mm
23:18 -7.9 °C -9.6 °C 34567.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:23 -7.9 °C -9.8 °C 34567.7 hPa Calm     81 % 0 mm
23:25 -8.9 °C -12.8 °C 34669.3 hPa Calm   5.1 km/h 63 % 0 mm
23:28 -7.9 °C -9.7 °C 34601.5 hPa Calm     82 % 0 mm
23:33 -7.9 °C -9.7 °C 34601.5 hPa ENE 3.1 km/h   82 % 0 mm
23:35 -9 °C -12.9 °C 34635.4 hPa WSW 7.7 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
23:38 -7.9 °C -9.7 °C 34601.5 hPa Calm     82 % 0 mm
23:43 -8 °C -9.7 °C 34601.5 hPa Calm     82 % 0 mm
23:45 -9.1 °C -13.3 °C 34669.3 hPa West 5.1 km/h 10.3 km/h 61 % 0 mm
23:48 -8 °C -9.7 °C 34601.5 hPa Calm     82 % 0 mm
23:53 -8 °C -9.7 °C 34601.5 hPa Calm     82 % 0 mm
23:55 -9.2 °C -13.3 °C 34669.3 hPa West 2.6 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
23:58 -7.9 °C -9.7 °C 34601.5 hPa ENE 4.2 km/h 4.2 km/h 82 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.5 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS