Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Novembre 15, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -16.9 °C -13.2 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -21.9 °C -19.5 °C
Humitat: Humidity % 32 % 45 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 3.5 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SE
Pression baro: 0 hPa 34428.8 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Novembre 15, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:02 -15.4 °C -21.6 °C 34533.8 hPa West 4.2 km/h 4.2 km/h 44 % 0 mm
00:05 -16.5 °C -21.7 °C 34533.8 hPa WNW 2.6 km/h 5.1 km/h 50 % 0 mm
00:07 -15.4 °C -21.7 °C 34533.8 hPa NW 3.7 km/h 3.7 km/h 44 % 0 mm
00:12 -15.4 °C -21.6 °C 34533.8 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 44 % 0 mm
00:15 -16.6 °C -21.6 °C 34496.6 hPa Calm     51 % 0 mm
00:17 -15.4 °C -21.4 °C 34533.8 hPa Calm     45 % 0 mm
00:22 -15.4 °C -21.5 °C 34533.8 hPa Calm     45 % 0 mm
00:25 -16.7 °C -21.7 °C 34533.8 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 51 % 0 mm
00:27 -15.4 °C -21.3 °C 34533.8 hPa Calm     46 % 0 mm
00:32 -15.4 °C -21.3 °C 34533.8 hPa NW 3.1 km/h 3.1 km/h 46 % 0 mm
00:35 -16.6 °C -21.7 °C 34533.8 hPa Calm   2.6 km/h 51 % 0 mm
00:37 -15.5 °C -21.4 °C 34533.8 hPa Calm     46 % 0 mm
00:42 -15.6 °C -21.4 °C 34533.8 hPa WSW 3.1 km/h 3.7 km/h 46 % 0 mm
00:45 -16.7 °C -21.7 °C 34496.6 hPa WNW 2.6 km/h 5.1 km/h 51 % 0 mm
00:47 -15.6 °C -21.5 °C 34533.8 hPa WSW 3.1 km/h   46 % 0 mm
00:52 -15.6 °C -21.3 °C 34533.8 hPa WSW 3.1 km/h   47 % 0 mm
00:55 -16.8 °C -21.8 °C 34533.8 hPa Calm   2.6 km/h 51 % 0 mm
01:05 -16.8 °C -21.9 °C 34533.8 hPa Calm   7.7 km/h 51 % 0 mm
01:15 -16.9 °C -21.8 °C 34496.6 hPa Calm   10.3 km/h 52 % 0 mm
01:25 -16.9 °C -21.8 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 52 % 0 mm
01:35 -16.9 °C -21.8 °C 34533.8 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 52 % 0 mm
01:45 -16.8 °C -21.7 °C 34533.8 hPa North 2.6 km/h 7.7 km/h 52 % 0 mm
01:55 -16.8 °C -21.7 °C 34533.8 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 52 % 0 mm
02:05 -16.6 °C -21.5 °C 34533.8 hPa North 5.1 km/h 7.7 km/h 52 % 0 mm
02:15 -16.4 °C -21.3 °C 34533.8 hPa WNW 2.6 km/h 2.6 km/h 52 % 0 mm
02:25 -16.1 °C -20.9 °C 34533.8 hPa Calm   2.6 km/h 53 % 0 mm
02:35 -15.8 °C -20.7 °C 34533.8 hPa Calm   5.1 km/h 52 % 0 mm
02:45 -15.8 °C -20.7 °C 34533.8 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 52 % 0 mm
02:55 -15.6 °C -20.6 °C 34533.8 hPa Calm   7.7 km/h 52 % 0 mm
03:05 -15.2 °C -20.2 °C 34533.8 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 52 % 0 mm
03:15 -14.7 °C -19.8 °C 34533.8 hPa SSW 2.6 km/h 7.7 km/h 52 % 0 mm
03:25 -14.7 °C -19.9 °C 34533.8 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 51 % 0 mm
03:35 -14.4 °C -19.7 °C 34533.8 hPa NE 2.6 km/h 7.7 km/h 51 % 0 mm
03:45 -14.3 °C -19.6 °C 34533.8 hPa NE 2.6 km/h 10.3 km/h 51 % 0 mm
09:51 -14.2 °C -19.4 °C 34533.8 hPa ENE 6.8 km/h 6.8 km/h 51 % 0 mm
09:52 -14.2 °C -19.4 °C 34533.8 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 51 % 0 mm
09:53 -14.2 °C -19.4 °C 34533.8 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 51 % 0 mm
09:58 -14.2 °C -19.4 °C 34533.8 hPa WNW 8.5 km/h 8.5 km/h 51 % 0 mm
10:03 -14.1 °C -19.4 °C 34533.8 hPa NNE 9.8 km/h 9.8 km/h 50 % 0 mm
10:04 -14 °C -19.4 °C 34533.8 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 50 % 0 mm
10:09 -13.9 °C -19.3 °C 34533.8 hPa NE 6.8 km/h 6.8 km/h 50 % 0 mm
10:14 -13.9 °C -19.3 °C 34533.8 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 50 % 0 mm
10:19 -13.8 °C -19.2 °C 34533.8 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 50 % 0 mm
10:24 -13.7 °C -19.1 °C 34533.8 hPa NNE 6 km/h 6.3 km/h 50 % 0 mm
10:29 -13.6 °C -19 °C 34533.8 hPa NE 9 km/h 9 km/h 50 % 0 mm
10:34 -13.4 °C -18.8 °C 34533.8 hPa ENE 5.6 km/h   50 % 0 mm
10:39 -13.3 °C -18.7 °C 34533.8 hPa NE 6 km/h 6 km/h 50 % 0 mm
10:44 -13.1 °C -18.5 °C 34533.8 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 50 % 0 mm
10:47 -13.1 °C -18.6 °C 34533.8 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 50 % 0 mm
10:52 -13.1 °C -18.7 °C 34533.8 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 49 % 0 mm
10:57 -13.1 °C -18.7 °C 34533.8 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 49 % 0 mm
11:02 -13.2 °C -18.8 °C 34533.8 hPa NW 6.3 km/h 6.3 km/h 49 % 0 mm
11:07 -12.9 °C -18.6 °C 34533.8 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 49 % 0 mm
11:12 -13 °C -18.8 °C 34533.8 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
11:17 -12.9 °C -18.5 °C 34533.8 hPa East 9 km/h 9 km/h 49 % 0 mm
11:22 -12.7 °C -18.3 °C 34496.6 hPa North 6 km/h   49 % 0 mm
11:27 -12.6 °C -18.4 °C 34496.6 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
11:32 -12.5 °C -18.3 °C 34496.6 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 48 % 0 mm
11:35 -10.7 °C -19.3 °C 34428.8 hPa South 2.6 km/h 5.1 km/h 34 % 0 mm
11:37 -12.4 °C -18.3 °C 34533.8 hPa ENE 6.3 km/h 6.3 km/h 48 % 0 mm
11:42 -12.4 °C -18.2 °C 34533.8 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 48 % 0 mm
11:45 -10.8 °C -19.6 °C 34462.7 hPa Calm   5.1 km/h 33 % 0 mm
11:47 -12.3 °C -18.2 °C 34533.8 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
11:52 -12.3 °C -18.3 °C 34496.6 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 47 % 0 mm
11:55 -11.1 °C -19.6 °C 34462.7 hPa Calm   2.6 km/h 34 % 0 mm
11:57 -12.2 °C -18.2 °C 34496.6 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 47 % 0 mm
12:02 -12.1 °C -18.1 °C 34496.6 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 47 % 0 mm
12:05 -11.3 °C -19.8 °C 34462.7 hPa WSW 2.6 km/h 2.6 km/h 34 % 0 mm
12:07 -12.1 °C -18.1 °C 34533.8 hPa North 9.8 km/h 9.8 km/h 47 % 0 mm
12:12 -11.9 °C -17.9 °C 34533.8 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 47 % 0 mm
12:17 -11.8 °C -18 °C 34533.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 46 % 0 mm
12:22 -11.7 °C -17.8 °C 34496.6 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 47 % 0 mm
12:27 -11.6 °C -17.8 °C 34496.6 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 46 % 0 mm
12:32 -11.4 °C -17.6 °C 34496.6 hPa ENE 6.8 km/h 6.8 km/h 46 % 0 mm
12:37 -11.6 °C -17.9 °C 34496.6 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 45 % 0 mm
12:47 -11.3 °C -17.6 °C 34496.6 hPa NE 9 km/h 9 km/h 46 % 0 mm
12:52 -11.3 °C -17.7 °C 34496.6 hPa SSE 6.8 km/h 6.8 km/h 45 % 0 mm
12:57 -11.1 °C -17.6 °C 34496.6 hPa NW 6 km/h 6 km/h 45 % 0 mm
13:02 -10.9 °C -17.4 °C 34496.6 hPa NNW 3.7 km/h   45 % 0 mm
13:07 -11 °C -17.4 °C 34462.7 hPa ENE 6.8 km/h 6.8 km/h 45 % 0 mm
13:12 -10.9 °C -17.6 °C 34462.7 hPa NE 6 km/h 6 km/h 44 % 0 mm
13:17 -10.8 °C -17.4 °C 34462.7 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 44 % 0 mm
13:22 -10.7 °C -17.4 °C 34462.7 hPa ENE 6.3 km/h 6.3 km/h 44 % 0 mm
13:32 -10.6 °C -17.2 °C 34462.7 hPa East 6 km/h 6 km/h 44 % 0 mm
13:37 -10.4 °C -17.1 °C 34462.7 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 44 % 0 mm
13:42 -10.6 °C -17.4 °C 34462.7 hPa East 6.3 km/h 6.3 km/h 43 % 0 mm
13:47 -10.6 °C -17.4 °C 34462.7 hPa East 6.3 km/h 6.3 km/h 43 % 0 mm
13:52 -10.6 °C -17.4 °C 34462.7 hPa NE 6.3 km/h 6.8 km/h 43 % 0 mm
13:57 -10.4 °C -17.3 °C 34462.7 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 43 % 0 mm
14:02 -10.4 °C -17.3 °C 34462.7 hPa NE 6.3 km/h 6.3 km/h 43 % 0 mm
14:07 -10.3 °C -17.4 °C 34462.7 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 42 % 0 mm
14:12 -10.4 °C -17.6 °C 34462.7 hPa SE 9.3 km/h 9.3 km/h 41 % 0 mm
14:17 -10.3 °C -17.5 °C 34462.7 hPa East 9 km/h 9 km/h 41 % 0 mm
14:22 -10.3 °C -17.7 °C 34462.7 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 40 % 0 mm
14:27 -10.3 °C -17.7 °C 34462.7 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 40 % 0 mm
14:32 -10.2 °C -17.8 °C 34462.7 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 39 % 0 mm
14:37 -10.1 °C -17.7 °C 34462.7 hPa NNE 3.1 km/h   39 % 0 mm
14:42 -10 °C -17.7 °C 34462.7 hPa NNW 3.1 km/h 3.1 km/h 39 % 0 mm
14:47 -10 °C -18.1 °C 34462.7 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 37 % 0 mm
14:52 -10.1 °C -18.3 °C 34428.8 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 36 % 0 mm
14:57 -10 °C -18.2 °C 34428.8 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 36 % 0 mm
15:02 -9.9 °C -18.2 °C 34428.8 hPa NNE 4.2 km/h 4.2 km/h 36 % 0 mm
15:07 -9.9 °C -18.2 °C 34428.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 36 % 0 mm
15:12 -9.9 °C -18.2 °C 34428.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 36 % 0 mm
15:17 -9.8 °C -18.1 °C 34428.8 hPa ENE 3.1 km/h 3.1 km/h 36 % 0 mm
15:22 -9.7 °C -18 °C 34428.8 hPa NNE 3.1 km/h   36 % 0 mm
15:27 -9.8 °C -18.5 °C 34428.8 hPa South 9 km/h 9 km/h 34 % 0 mm
15:32 -9.8 °C -18.5 °C 34428.8 hPa ENE 6.8 km/h 6.8 km/h 34 % 0 mm
15:37 -9.8 °C -18.5 °C 34462.7 hPa East 9 km/h 9 km/h 34 % 0 mm
15:42 -9.7 °C -18.4 °C 34462.7 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 34 % 0 mm
15:47 -9.7 °C -18.4 °C 34462.7 hPa ENE 6 km/h   34 % 0 mm
15:52 -9.7 °C -18.7 °C 34428.8 hPa ENE 3.1 km/h   33 % 0 mm
15:57 -9.7 °C -18.7 °C 34428.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 33 % 0 mm
16:02 -9.8 °C -18.7 °C 34428.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 33 % 0 mm
16:07 -9.7 °C -18.9 °C 34428.8 hPa East 3.1 km/h 3.7 km/h 32 % 0 mm
16:12 -9.7 °C -18.7 °C 34428.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 33 % 0 mm
16:17 -9.7 °C -18.7 °C 34428.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 33 % 0 mm
16:22 -9.7 °C -18.8 °C 34428.8 hPa South 6 km/h 6 km/h 32 % 0 mm
16:27 -9.7 °C -18.8 °C 34428.8 hPa SE 6 km/h   32 % 0 mm
16:32 -9.8 °C -18.9 °C 34428.8 hPa East 9 km/h 9 km/h 32 % 0 mm
16:37 -9.8 °C -18.9 °C 34428.8 hPa Calm     32 % 0 mm
16:42 -9.8 °C -19 °C 34428.8 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 32 % 0 mm
16:47 -9.8 °C -19 °C 34428.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 32 % 0 mm
16:52 -9.9 °C -19.1 °C 34428.8 hPa East 6 km/h 6 km/h 32 % 0 mm
16:57 -10 °C -19.1 °C 34428.8 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 32 % 0 mm
17:02 -10.1 °C -19.2 °C 34428.8 hPa ESE 3.1 km/h   32 % 0 mm
17:07 -10.1 °C -19 °C 34428.8 hPa Calm     33 % 0 mm
17:12 -10.2 °C -19.1 °C 34428.8 hPa Calm     33 % 0 mm
17:17 -10.3 °C -19.2 °C 34428.8 hPa Calm     33 % 0 mm
18:08 -11.4 °C -19.9 °C 34462.7 hPa WSW 3.1 km/h 3.1 km/h 34 % 0 mm
18:13 -11.5 °C -20 °C 34462.7 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 34 % 0 mm
18:18 -11.5 °C -20 °C 34462.7 hPa NNE 3.1 km/h   34 % 0 mm
18:23 -11.6 °C -20.1 °C 34462.7 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 34 % 0 mm
18:25 -15 °C -20.1 °C 34496.6 hPa ESE 2.6 km/h 5.1 km/h 52 % 0 mm
18:28 -11.7 °C -19.9 °C 34462.7 hPa Calm     35 % 0 mm
18:33 -11.7 °C -20 °C 34462.7 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 35 % 0 mm
18:35 -15.1 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm   2.6 km/h 52 % 0 mm
18:38 -11.8 °C -20.1 °C 34462.7 hPa Calm     35 % 0 mm
18:43 -11.9 °C -20.2 °C 34462.7 hPa NNE 3.7 km/h   35 % 0 mm
18:45 -15.2 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     53 % 0 mm
18:48 -11.9 °C -20.2 °C 34462.7 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 35 % 0 mm
18:53 -12 °C -20.1 °C 34462.7 hPa NE 3.7 km/h   36 % 0 mm
18:55 -15.2 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     53 % 0 mm
18:58 -12.1 °C -20.1 °C 34462.7 hPa NE 3.1 km/h 3.1 km/h 36 % 0 mm
19:03 -12.2 °C -20.1 °C 34462.7 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 37 % 0 mm
19:05 -15.2 °C -20.1 °C 34496.6 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 53 % 0 mm
19:08 -12.3 °C -20.1 °C 34462.7 hPa North 3.1 km/h   37 % 0 mm
19:13 -12.3 °C -20.1 °C 34462.7 hPa Calm     37 % 0 mm
19:15 -15.2 °C -19.9 °C 34496.6 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 54 % 0 mm
19:18 -12.4 °C -19.9 °C 34428.8 hPa Calm     38 % 0 mm
19:19 -12.4 °C -19.9 °C 34428.8 hPa Calm     38 % 0 mm
19:24 -12.4 °C -19.9 °C 34428.8 hPa Calm     38 % 0 mm
19:25 -15.1 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm   5.1 km/h 54 % 0 mm
19:29 -12.4 °C -20.1 °C 34428.8 hPa Calm     38 % 0 mm
19:34 -12.6 °C -20.1 °C 34428.8 hPa Calm     38 % 0 mm
19:35 -15.2 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     54 % 0 mm
19:39 -12.7 °C -20.1 °C 34428.8 hPa Calm     39 % 0 mm
19:45 -15.1 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm     54 % 0 mm
19:49 -12.7 °C -19.8 °C 34462.7 hPa ENE 3.1 km/h 3.1 km/h 40 % 0 mm
19:54 -12.8 °C -19.9 °C 34462.7 hPa Calm     40 % 0 mm
19:55 -15.1 °C -19.7 °C 34496.6 hPa Calm     55 % 0 mm
19:59 -12.9 °C -20.1 °C 34462.7 hPa Calm     40 % 0 mm
20:04 -13 °C -19.9 °C 34462.7 hPa Calm     41 % 0 mm
20:05 -15.2 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm   2.6 km/h 55 % 0 mm
20:09 -13.1 °C -20 °C 34462.7 hPa Calm     41 % 0 mm
20:14 -13.1 °C -20 °C 34462.7 hPa Calm     41 % 0 mm
20:15 -15.2 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm     55 % 0 mm
20:19 -13.2 °C -19.9 °C 34462.7 hPa Calm     42 % 0 mm
20:25 -15.3 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     55 % 0 mm
20:29 -13.4 °C -20.1 °C 34462.7 hPa West 3.1 km/h 3.7 km/h 42 % 0 mm
20:34 -13.4 °C -20 °C 34496.6 hPa Calm     43 % 0 mm
20:35 -15.3 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm   5.1 km/h 55 % 0 mm
20:39 -13.4 °C -20 °C 34496.6 hPa Calm     43 % 0 mm
20:44 -13.5 °C -20.1 °C 34496.6 hPa NE 6 km/h 6 km/h 43 % 0 mm
20:45 -15.3 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm   2.6 km/h 56 % 0 mm
20:49 -13.6 °C -20.2 °C 34462.7 hPa NNW 3.1 km/h 3.1 km/h 43 % 0 mm
20:54 -13.6 °C -20.2 °C 34462.7 hPa NNW 3.1 km/h   43 % 0 mm
20:55 -15.2 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm   5.1 km/h 55 % 0 mm
20:59 -13.6 °C -20 °C 34462.7 hPa Calm     44 % 0 mm
21:04 -13.6 °C -19.9 °C 34462.7 hPa NE 3.1 km/h 3.1 km/h 44 % 0 mm
21:05 -15.2 °C -19.7 °C 34496.6 hPa Calm     56 % 0 mm
21:09 -13.6 °C -20 °C 34462.7 hPa Calm     44 % 0 mm
21:14 -13.7 °C -19.9 °C 34462.7 hPa NE 3.1 km/h 3.7 km/h 45 % 0 mm
21:15 -15.3 °C -19.8 °C 34496.6 hPa NNW 2.6 km/h 2.6 km/h 56 % 0 mm
21:19 -13.8 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     45 % 0 mm
21:24 -13.9 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     45 % 0 mm
21:25 -15.3 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm     56 % 0 mm
21:29 -13.9 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     45 % 0 mm
21:34 -14.1 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     46 % 0 mm
21:35 -15.3 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm     56 % 0 mm
21:39 -14.1 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     46 % 0 mm
21:44 -14.1 °C -20.1 °C 34496.6 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 46 % 0 mm
21:45 -15.3 °C -19.8 °C 34496.6 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 56 % 0 mm
21:54 -14.2 °C -20 °C 34496.6 hPa SE 3.7 km/h   47 % 0 mm
21:55 -15.4 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm   5.1 km/h 56 % 0 mm
21:59 -14.2 °C -20 °C 34496.6 hPa Calm     47 % 0 mm
22:04 -14.2 °C -20.1 °C 34496.6 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 47 % 0 mm
22:05 -15.5 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm   5.1 km/h 57 % 0 mm
22:09 -14.3 °C -20.2 °C 34496.6 hPa SW 3.7 km/h 3.7 km/h 47 % 0 mm
22:14 -14.4 °C -20.3 °C 34496.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 47 % 0 mm
22:15 -15.5 °C -19.8 °C 34496.6 hPa NW 2.6 km/h 5.1 km/h 57 % 0 mm
22:19 -14.5 °C -20.3 °C 34496.6 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 47 % 0 mm
22:24 -14.4 °C -20.1 °C 34496.6 hPa WSW 4.2 km/h 4.2 km/h 48 % 0 mm
22:25 -15.6 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm   5.1 km/h 57 % 0 mm
22:29 -14.4 °C -20.1 °C 34496.6 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 48 % 0 mm
22:34 -14.4 °C -20.1 °C 34496.6 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 48 % 0 mm
22:35 -15.8 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm   2.6 km/h 58 % 0 mm
22:39 -14.5 °C -20 °C 34496.6 hPa WSW 3.7 km/h   49 % 0 mm
22:44 -14.6 °C -20.1 °C 34496.6 hPa WSW 3.1 km/h 3.1 km/h 49 % 0 mm
22:45 -15.8 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm   5.1 km/h 57 % 0 mm
22:49 -14.6 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     49 % 0 mm
22:54 -14.6 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     50 % 0 mm
22:59 -14.7 °C -20 °C 34496.6 hPa Calm     50 % 0 mm
23:04 -14.6 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     50 % 0 mm
23:05 -15.8 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm   2.6 km/h 58 % 0 mm
23:09 -14.7 °C -20 °C 34496.6 hPa Calm     50 % 0 mm
23:14 -14.7 °C -20 °C 34496.6 hPa Calm     50 % 0 mm
23:15 -15.8 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm   2.6 km/h 58 % 0 mm
23:19 -14.7 °C -20 °C 34496.6 hPa Calm     50 % 0 mm
23:24 -14.7 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     51 % 0 mm
23:25 -15.8 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     59 % 0 mm
23:29 -14.7 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     51 % 0 mm
23:34 -14.6 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm     51 % 0 mm
23:35 -15.9 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     59 % 0 mm
23:39 -14.7 °C -19.9 °C 34496.6 hPa WSW 3.7 km/h 3.7 km/h 51 % 0 mm
23:44 -14.8 °C -19.8 °C 34496.6 hPa ENE 3.1 km/h 3.1 km/h 52 % 0 mm
23:45 -16 °C -20.1 °C 34496.6 hPa Calm     59 % 0 mm
23:49 -14.8 °C -19.8 °C 34496.6 hPa Calm     52 % 0 mm
23:54 -14.8 °C -19.9 °C 34496.6 hPa Calm     52 % 0 mm
23:55 -16.1 °C -20.1 °C 34496.6 hPa NW 2.6 km/h 5.1 km/h 59 % 0 mm
23:59 -14.8 °C -19.9 °C 34496.6 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 52 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.5 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS