Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Novembre 2, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -11.5 °C -8.4 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -12.4 °C -10.7 °C
Humitat: Humidity % 65 % 77 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 8.7 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SSW
Pression baro: 0 hPa 34428.8 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Novembre 2, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:03 -10.3 °C -11.8 °C 34601.5 hPa WSW 3.7 km/h 3.7 km/h 84 % 0 mm
00:05 -11 °C -11.9 °C 34567.7 hPa WNW 5.1 km/h 5.1 km/h 90 % 0 mm
00:08 -10.3 °C -11.8 °C 34635.4 hPa Calm     84 % 0 mm
00:15 -11.2 °C -12.1 °C 34567.7 hPa Calm   5.1 km/h 90 % 0 mm
00:25 -11.3 °C -12.3 °C 34567.7 hPa SE 2.6 km/h 5.1 km/h 89 % 0 mm
00:35 -11.4 °C -12.4 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 89 % 0 mm
00:45 -11.4 °C -12.4 °C 34567.7 hPa Calm     89 % 0 mm
00:55 -11.4 °C -12.4 °C 34567.7 hPa Calm     89 % 0 mm
01:05 -11.4 °C -12.4 °C 34567.7 hPa Calm     89 % 0 mm
01:15 -11.5 °C -12.4 °C 34567.7 hPa Calm     90 % 0 mm
01:25 -11.4 °C -12.3 °C 34601.5 hPa Calm     90 % 0 mm
01:35 -11.4 °C -12.3 °C 34601.5 hPa Calm     90 % 0 mm
01:45 -11.4 °C -12.3 °C 34567.7 hPa Calm     90 % 0 mm
01:55 -11.3 °C -12.1 °C 34567.7 hPa Calm   2.6 km/h 91 % 0 mm
02:05 -11.2 °C -12 °C 34567.7 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 91 % 0 mm
02:15 -11.2 °C -11.9 °C 34601.5 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 91 % 0 mm
02:25 -11.2 °C -12.1 °C 34601.5 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 90 % 0 mm
02:35 -11.1 °C -12 °C 34601.5 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 90 % 0 mm
02:45 -11.1 °C -12 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 90 % 0 mm
02:55 -10.9 °C -11.8 °C 34601.5 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 90 % 0 mm
03:05 -10.6 °C -11.6 °C 34601.5 hPa ENE 5.1 km/h 5.1 km/h 89 % 0 mm
03:15 -10.6 °C -11.6 °C 34601.5 hPa East 5.1 km/h 5.1 km/h 88 % 0 mm
03:25 -10.6 °C -11.7 °C 34601.5 hPa East 2.6 km/h 5.1 km/h 87 % 0 mm
03:35 -10.3 °C -11.3 °C 34601.5 hPa East 2.6 km/h 5.1 km/h 88 % 0 mm
03:45 -10.1 °C -11.3 °C 34601.5 hPa Calm   7.7 km/h 86 % 0 mm
03:55 -9.9 °C -11.4 °C 34601.5 hPa ESE 7.7 km/h 10.3 km/h 84 % 0 mm
04:05 -9.8 °C -11.3 °C 34601.5 hPa ESE 5.1 km/h 7.7 km/h 84 % 0 mm
04:15 -9.7 °C -11.2 °C 34601.5 hPa ESE 2.6 km/h 7.7 km/h 84 % 0 mm
10:24 -9.6 °C -11.2 °C 34567.7 hPa ESE 8.5 km/h 8.5 km/h 83 % 0 mm
10:25 -9.6 °C -11.2 °C 34567.7 hPa ESE 8.5 km/h 8.5 km/h 83 % 0 mm
10:30 -9.3 °C -10.9 °C 34567.7 hPa East 2.6 km/h 7.7 km/h 83 % 0 mm
10:35 -9.3 °C -11 °C 34567.7 hPa East 5.1 km/h 5.1 km/h 82 % 0 mm
10:40 -9.1 °C -10.8 °C 34601.5 hPa ESE 2.6 km/h 5.1 km/h 82 % 0 mm
10:45 -8.9 °C -10.7 °C 34601.5 hPa SE 2.6 km/h 5.1 km/h 81 % 0 mm
10:50 -8.9 °C -10.7 °C 34601.5 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 81 % 0 mm
10:55 -8.9 °C -10.8 °C 34601.5 hPa ENE 5.1 km/h 5.1 km/h 80 % 0 mm
11:00 -8.9 °C -10.8 °C 34601.5 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 80 % 0 mm
11:05 -8.8 °C -10.7 °C 34601.5 hPa NE 6 km/h 6 km/h 80 % 0 mm
11:10 -8.7 °C -10.7 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 80 % 0 mm
11:15 -8.5 °C -10.4 °C 34601.5 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 80 % 0 mm
11:20 -8.3 °C -10.4 °C 34601.5 hPa NNE 7.6 km/h 7.6 km/h 78 % 0 mm
11:25 -8.3 °C -10.4 °C 34601.5 hPa NNE 6.8 km/h 6.8 km/h 78 % 0 mm
11:30 -8.2 °C -10.4 °C 34601.5 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 77 % 0 mm
11:35 -8.4 °C -10.5 °C 34601.5 hPa NE 9 km/h 9 km/h 78 % 0 mm
11:40 -8.2 °C -10.4 °C 34601.5 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 77 % 0 mm
11:45 -7.9 °C -10.2 °C 34601.5 hPa ENE 7.6 km/h 7.6 km/h 77 % 0 mm
11:50 -7.7 °C -10 °C 34601.5 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 77 % 0 mm
11:55 -7.7 °C -10.1 °C 34601.5 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 76 % 0 mm
12:05 -7.5 °C -10 °C 34601.5 hPa NNE 7.6 km/h 7.6 km/h 75 % 0 mm
12:10 -7.4 °C -9.9 °C 34567.7 hPa East 7.6 km/h   75 % 0 mm
12:15 -7.2 °C -9.9 °C 34567.7 hPa South 6.8 km/h 6.8 km/h 73 % 0 mm
12:20 -7.2 °C -9.9 °C 34567.7 hPa West 6 km/h 6 km/h 73 % 0 mm
12:25 -7.2 °C -10.1 °C 34533.8 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 72 % 0 mm
12:30 -7.1 °C -9.8 °C 34533.8 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 73 % 0 mm
12:35 -6.9 °C -9.7 °C 34533.8 hPa WSW 5.1 km/h 5.1 km/h 73 % 0 mm
12:40 -6.6 °C -9.4 °C 34533.8 hPa SSW 16.6 km/h 16.6 km/h 73 % 0 mm
12:45 -6.3 °C -9.4 °C 34533.8 hPa SSW 5.1 km/h 18.2 km/h 71 % 0 mm
12:50 -6.2 °C -9.1 °C 34533.8 hPa SSW 5.1 km/h 15.6 km/h 72 % 0 mm
12:55 -6.2 °C -9.2 °C 34533.8 hPa SW 12.9 km/h 25.9 km/h 71 % 0 mm
13:00 -6.1 °C -9.4 °C 34533.8 hPa SW 5.1 km/h 15.6 km/h 69 % 0 mm
13:05 -6.1 °C -9.5 °C 34533.8 hPa SSW 7.7 km/h 15.6 km/h 68 % 0 mm
13:10 -6.1 °C -9.4 °C 34533.8 hPa SW 7.7 km/h 18.2 km/h 69 % 0 mm
13:15 -5.9 °C -9.4 °C 34533.8 hPa SW 5.1 km/h 12.9 km/h 68 % 0 mm
13:20 -6.1 °C -9.6 °C 34533.8 hPa SSW 17.9 km/h 17.9 km/h 67 % 0 mm
13:25 -6 °C -9.6 °C 34533.8 hPa SSW 12.9 km/h 25.9 km/h 67 % 0 mm
13:30 -6.2 °C -9.8 °C 34533.8 hPa SSW 15.6 km/h 23.3 km/h 67 % 0 mm
13:35 -6.2 °C -9.9 °C 34533.8 hPa SW 15.6 km/h 25.9 km/h 66 % 0 mm
13:40 -6.1 °C -9.7 °C 34496.6 hPa SW 5.1 km/h 25.9 km/h 66 % 0 mm
13:45 -6.2 °C -9.8 °C 34496.6 hPa SSW 7.7 km/h 25.9 km/h 66 % 0 mm
13:50 -6.3 °C -10.1 °C 34496.6 hPa SSW 12.9 km/h 25.9 km/h 65 % 0 mm
13:55 -6.3 °C -10.1 °C 34496.6 hPa SW 18.2 km/h 28.5 km/h 65 % 0 mm
14:00 -6.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa WSW 26.9 km/h 26.9 km/h 66 % 0 mm
14:05 -6.3 °C -10 °C 34496.6 hPa SW 7.7 km/h 15.6 km/h 66 % 0 mm
14:10 -6.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa SW 12.9 km/h 25.9 km/h 66 % 0 mm
14:15 -6.5 °C -10.2 °C 34496.6 hPa SSW 12.9 km/h 31.1 km/h 66 % 0 mm
14:20 -6.4 °C -9.9 °C 34496.6 hPa SW 12.9 km/h 23.3 km/h 67 % 0 mm
14:25 -6.5 °C -10.1 °C 34496.6 hPa SW 7.7 km/h 23.3 km/h 67 % 0 mm
14:30 -6.4 °C -9.9 °C 34496.6 hPa SW 17.9 km/h 17.9 km/h 67 % 0 mm
14:35 -6.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa SW 23.8 km/h 23.8 km/h 66 % 0 mm
14:40 -6.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa SSW 23.8 km/h 23.8 km/h 66 % 0 mm
14:45 -6.5 °C -10.2 °C 34496.6 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 66 % 0 mm
14:50 -6.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa WSW 17.9 km/h 17.9 km/h 66 % 0 mm
14:55 -6.4 °C -9.9 °C 34496.6 hPa West 14.5 km/h 14.5 km/h 67 % 0 mm
15:00 -6.5 °C -10.2 °C 34496.6 hPa SSW 23.8 km/h 23.8 km/h 66 % 0 mm
15:05 -6.4 °C -10.1 °C 34496.6 hPa SSW 38.8 km/h 38.8 km/h 66 % 0 mm
15:10 -6.3 °C -10 °C 34462.7 hPa WSW 15.6 km/h 16.1 km/h 66 % 0 mm
15:15 -6.3 °C -9.9 °C 34462.7 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 66 % 0 mm
15:20 -6.3 °C -9.9 °C 34462.7 hPa SW 15 km/h 15 km/h 66 % 0 mm
15:25 -6.3 °C -9.9 °C 34462.7 hPa South 20.9 km/h 20.9 km/h 66 % 0 mm
15:30 -6.4 °C -10.2 °C 34462.7 hPa WSW 32.8 km/h 32.8 km/h 65 % 0 mm
15:35 -6.4 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SSW 20.9 km/h 20.9 km/h 66 % 0 mm
15:40 -6.4 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SSE 29.8 km/h 29.8 km/h 66 % 0 mm
15:45 -6.5 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SW 15 km/h 15 km/h 66 % 0 mm
15:50 -6.5 °C -10.2 °C 34462.7 hPa WSW 20.9 km/h 20.9 km/h 66 % 0 mm
15:55 -6.6 °C -10.2 °C 34462.7 hPa South 23.8 km/h 23.8 km/h 66 % 0 mm
16:00 -6.6 °C -10.2 °C 34462.7 hPa West 23.8 km/h 23.8 km/h 66 % 0 mm
16:05 -6.7 °C -10.2 °C 34462.7 hPa WSW 23.8 km/h 23.8 km/h 67 % 0 mm
16:10 -6.7 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SSW 11.9 km/h 11.9 km/h 67 % 0 mm
16:15 -6.6 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 67 % 0 mm
16:20 -6.8 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 68 % 0 mm
16:25 -6.8 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 29.8 km/h 29.8 km/h 69 % 0 mm
16:30 -6.9 °C -10.1 °C 34462.7 hPa South 17.9 km/h 17.9 km/h 69 % 0 mm
16:35 -6.9 °C -10 °C 34462.7 hPa SW 17.9 km/h 17.9 km/h 70 % 0 mm
16:40 -6.9 °C -10.1 °C 34428.8 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 70 % 0 mm
16:45 -7.1 °C -10.1 °C 34428.8 hPa West 17.9 km/h 17.9 km/h 71 % 0 mm
16:50 -7.1 °C -10.1 °C 34428.8 hPa SW 15 km/h 15 km/h 71 % 0 mm
16:55 -7.2 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 17.9 km/h 17.9 km/h 72 % 0 mm
17:00 -7.2 °C -10.1 °C 34462.7 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 72 % 0 mm
17:05 -7.3 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 73 % 0 mm
17:10 -7.4 °C -10.1 °C 34462.7 hPa WSW 18.3 km/h 18.3 km/h 74 % 0 mm
17:15 -7.4 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 74 % 0 mm
17:20 -7.5 °C -10 °C 34462.7 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 75 % 0 mm
17:25 -7.6 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 75 % 0 mm
17:30 -7.6 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 15.3 km/h 15.3 km/h 75 % 0 mm
17:35 -7.6 °C -10.1 °C 34462.7 hPa WSW 12.7 km/h 12.7 km/h 75 % 0 mm
17:40 -7.7 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SSW 11.9 km/h 11.9 km/h 76 % 0 mm
17:45 -7.7 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 76 % 0 mm
17:50 -7.8 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SW 14 km/h 14 km/h 76 % 0 mm
17:55 -7.8 °C -10.1 °C 34462.7 hPa SW 15 km/h 15 km/h 77 % 0 mm
18:00 -7.9 °C -10.2 °C 34462.7 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 77 % 0 mm
18:05 -7.9 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 77 % 0 mm
18:10 -7.9 °C -10.2 °C 34462.7 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 77 % 0 mm
18:15 -8 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SW 9 km/h 9 km/h 78 % 0 mm
18:20 -8.1 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SW 9 km/h 9 km/h 78 % 0 mm
18:25 -8.1 °C -10.3 °C 34462.7 hPa SW 9 km/h 9 km/h 78 % 0 mm
18:30 -8.1 °C -10.3 °C 34462.7 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 78 % 0 mm
18:35 -8.2 °C -10.3 °C 34462.7 hPa SSW 11.9 km/h 11.9 km/h 78 % 0 mm
18:40 -8.2 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 79 % 0 mm
18:45 -8.2 °C -10.3 °C 34462.7 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 79 % 0 mm
18:50 -8.3 °C -10.3 °C 34462.7 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
18:55 -8.3 °C -10.3 °C 34462.7 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 79 % 0 mm
19:00 -8.3 °C -10.3 °C 34462.7 hPa SW 6 km/h 6 km/h 80 % 0 mm
19:05 -8.4 °C -10.2 °C 34462.7 hPa SSW 6.3 km/h 6.3 km/h 81 % 0 mm
19:10 -8.4 °C -10.3 °C 34462.7 hPa SW 8.5 km/h 8.5 km/h 81 % 0 mm
19:15 -8.5 °C -10.3 °C 34462.7 hPa WSW 9.8 km/h 9.8 km/h 81 % 0 mm
19:20 -8.6 °C -10.4 °C 34462.7 hPa SW 10.3 km/h 10.3 km/h 81 % 0 mm
19:25 -8.6 °C -10.4 °C 34496.6 hPa SW 9 km/h 9 km/h 81 % 0 mm
19:30 -8.6 °C -10.4 °C 34496.6 hPa SSW 8.5 km/h 8.5 km/h 81 % 0 mm
19:35 -8.6 °C -10.4 °C 34496.6 hPa SW 8.5 km/h 8.5 km/h 81 % 0 mm
19:40 -8.7 °C -10.5 °C 34496.6 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 81 % 0 mm
19:45 -8.6 °C -10.4 °C 34496.6 hPa SW 9 km/h 9 km/h 81 % 0 mm
19:50 -8.7 °C -10.5 °C 34496.6 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 81 % 0 mm
19:55 -8.7 °C -10.5 °C 34496.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 81 % 0 mm
20:00 -8.7 °C -10.5 °C 34496.6 hPa West 6 km/h 6 km/h 81 % 0 mm
20:05 -8.8 °C -10.6 °C 34496.6 hPa West 4.2 km/h 4.2 km/h 81 % 0 mm
20:10 -8.8 °C -10.5 °C 34462.7 hPa West 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
20:15 -8.8 °C -10.6 °C 34462.7 hPa West 6 km/h 6 km/h 81 % 0 mm
20:20 -8.8 °C -10.5 °C 34462.7 hPa West 3.1 km/h 3.1 km/h 82 % 0 mm
20:25 -8.8 °C -10.6 °C 34462.7 hPa SW 4.2 km/h 4.2 km/h 82 % 0 mm
20:30 -8.9 °C -10.6 °C 34462.7 hPa West 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
20:35 -8.9 °C -10.7 °C 34462.7 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
20:40 -9 °C -10.7 °C 34496.6 hPa WSW 5.1 km/h 5.1 km/h 82 % 0 mm
20:45 -9.1 °C -10.8 °C 34496.6 hPa West 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
20:50 -9.1 °C -10.8 °C 34496.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
20:55 -9.1 °C -10.8 °C 34496.6 hPa WSW 3.7 km/h 3.7 km/h 82 % 0 mm
21:00 -9.1 °C -10.8 °C 34496.6 hPa WSW 3.1 km/h 3.7 km/h 82 % 0 mm
21:05 -9.2 °C -10.9 °C 34496.6 hPa West 6.8 km/h 6.8 km/h 82 % 0 mm
21:10 -9.2 °C -10.9 °C 34496.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
21:15 -9.3 °C -10.9 °C 34496.6 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 83 % 0 mm
21:20 -9.3 °C -10.9 °C 34496.6 hPa West 6 km/h 6 km/h 83 % 0 mm
21:25 -9.3 °C -10.9 °C 34496.6 hPa West 3.1 km/h   83 % 0 mm
21:30 -9.3 °C -10.9 °C 34496.6 hPa West 3.1 km/h 3.1 km/h 83 % 0 mm
21:35 -9.3 °C -10.9 °C 34496.6 hPa SW 4.2 km/h 4.2 km/h 83 % 0 mm
21:40 -9.4 °C -11 °C 34496.6 hPa Calm     83 % 0 mm
21:45 -9.4 °C -11.1 °C 34496.6 hPa SW 3.1 km/h   83 % 0 mm
21:50 -9.5 °C -11.1 °C 34496.6 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 83 % 0 mm
21:55 -9.6 °C -11.2 °C 34462.7 hPa SW 6 km/h 6 km/h 83 % 0 mm
22:00 -9.6 °C -11.2 °C 34462.7 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 83 % 0 mm
22:05 -9.7 °C -11.3 °C 34462.7 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 83 % 0 mm
22:10 -9.7 °C -11.3 °C 34496.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 83 % 0 mm
22:15 -9.7 °C -11.3 °C 34496.6 hPa SW 3.1 km/h 3.1 km/h 83 % 0 mm
22:20 -9.7 °C -11.3 °C 34496.6 hPa SW 4.2 km/h 4.2 km/h 83 % 0 mm
22:25 -9.7 °C -11.3 °C 34496.6 hPa SW 3.1 km/h 3.1 km/h 83 % 0 mm
22:30 -9.7 °C -11.3 °C 34496.6 hPa SW 6 km/h   83 % 0 mm
22:35 -9.7 °C -11.3 °C 34496.6 hPa SW 3.7 km/h   83 % 0 mm
22:40 -9.8 °C -11.4 °C 34496.6 hPa West 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
22:45 -9.8 °C -11.4 °C 34496.6 hPa SW 3.1 km/h 3.1 km/h 82 % 0 mm
22:50 -9.8 °C -11.4 °C 34496.6 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
22:51 -9.8 °C -11.4 °C 34496.6 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
22:56 -9.7 °C -11.3 °C 34462.7 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 82 % 0 mm
23:01 -9.7 °C -11.3 °C 34462.7 hPa WSW 6 km/h   82 % 0 mm
23:06 -9.7 °C -11.3 °C 34462.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:11 -9.7 °C -11.4 °C 34462.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:16 -9.8 °C -11.4 °C 34462.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:21 -9.8 °C -11.4 °C 34462.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:26 -9.8 °C -11.5 °C 34462.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:31 -9.8 °C -11.5 °C 34462.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:36 -9.9 °C -11.6 °C 34462.7 hPa Calm     82 % 0 mm
23:41 -9.9 °C -11.5 °C 34462.7 hPa Calm     83 % 0 mm
23:46 -9.9 °C -11.5 °C 34462.7 hPa Calm     83 % 0 mm
23:51 -10 °C -11.6 °C 34462.7 hPa North 3.7 km/h   83 % 0 mm
23:56 -10.1 °C -11.6 °C 34462.7 hPa ENE 4.2 km/h   83 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.5 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS