Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Novembre 29, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -17.3 °C -14.9 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -20.7 °C -18.8 °C
Humitat: Humidity % 54 % 60 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 2.7 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - South
Pression baro: 0 hPa 34063.2 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Novembre 29, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:04 -16.1 °C -20.7 °C 34198.6 hPa West 6 km/h 6 km/h 54 % 0 mm
00:15 -16.1 °C -20.7 °C 34198.6 hPa WSW 2.6 km/h 2.6 km/h 55 % 0 mm
00:20 -16.1 °C -20.6 °C 34198.6 hPa WSW 2.6 km/h 2.6 km/h 55 % 0 mm
00:25 -16.1 °C -20.6 °C 34198.6 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 55 % 0 mm
00:35 -16.1 °C -20.4 °C 34198.6 hPa Calm     56 % 0 mm
00:45 -16.1 °C -20.5 °C 34198.6 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 56 % 0 mm
00:50 -16.2 °C -20.4 °C 34198.6 hPa Calm     57 % 0 mm
00:55 -16.2 °C -20.4 °C 34198.6 hPa Calm     57 % 0 mm
01:10 -16.2 °C -20.4 °C 34198.6 hPa SW 2.6 km/h 2.6 km/h 58 % 0 mm
01:25 -16.2 °C -20.4 °C 34198.6 hPa Calm     58 % 0 mm
01:30 -16.2 °C -20.2 °C 34198.6 hPa Calm     59 % 0 mm
01:35 -16.2 °C -20.2 °C 34198.6 hPa Calm     59 % 0 mm
01:40 -16.4 °C -20.6 °C 34198.6 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 58 % 0 mm
01:45 -16.4 °C -20.6 °C 34198.6 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 58 % 0 mm
01:55 -16.4 °C -20.4 °C 34198.6 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 59 % 0 mm
02:05 -16.3 °C -20.3 °C 34164.7 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 59 % 0 mm
02:15 -16.1 °C -20.1 °C 34164.7 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 59 % 0 mm
02:25 -16.2 °C -20.2 °C 34164.7 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 59 % 0 mm
02:30 -16.2 °C -20.2 °C 34164.7 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 59 % 0 mm
02:35 -16.2 °C -20.1 °C 34164.7 hPa NNE 2.6 km/h 2.6 km/h 60 % 0 mm
02:40 -16.2 °C -20.1 °C 34164.7 hPa NNE 2.6 km/h 2.6 km/h 60 % 0 mm
02:45 -16.2 °C -20.1 °C 34164.7 hPa NNE 5.1 km/h 5.1 km/h 60 % 0 mm
02:50 -16.2 °C -20.1 °C 34164.7 hPa NNE 2.6 km/h 2.6 km/h 60 % 0 mm
02:55 -16.3 °C -20.2 °C 34164.7 hPa NNE 2.6 km/h   60 % 0 mm
03:00 -16.3 °C -20.2 °C 34198.6 hPa Calm     60 % 0 mm
03:05 -16.3 °C -20.2 °C 34198.6 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 60 % 0 mm
03:10 -16.3 °C -20.2 °C 34198.6 hPa Calm     60 % 0 mm
03:25 -16.3 °C -20.2 °C 34164.7 hPa Calm   5.1 km/h 60 % 0 mm
03:30 -16.4 °C -20.3 °C 34130.9 hPa Calm     60 % 0 mm
03:35 -16.3 °C -20.1 °C 34130.9 hPa WSW 2.6 km/h 2.6 km/h 61 % 0 mm
03:40 -16.3 °C -20.1 °C 34130.9 hPa WSW 2.6 km/h   61 % 0 mm
03:45 -16.3 °C -20.1 °C 34130.9 hPa Calm     61 % 0 mm
03:50 -16.3 °C -20.1 °C 34164.7 hPa Calm   5.1 km/h 61 % 0 mm
04:05 -16.5 °C -20.2 °C 34130.9 hPa Calm     61 % 0 mm
04:10 -16.4 °C -20.2 °C 34130.9 hPa Calm     61 % 0 mm
04:15 -16.4 °C -20.2 °C 34130.9 hPa Calm     61 % 0 mm
04:20 -16.4 °C -20.2 °C 34130.9 hPa SW 2.6 km/h   61 % 0 mm
04:40 -16.4 °C -20.2 °C 34130.9 hPa Calm   2.6 km/h 61 % 0 mm
04:45 -16.4 °C -20.2 °C 34130.9 hPa West 2.6 km/h 2.6 km/h 61 % 0 mm
04:50 -16.3 °C -20.1 °C 34130.9 hPa Calm   2.6 km/h 61 % 0 mm
05:00 -16.3 °C -20.1 °C 34097 hPa Calm     61 % 0 mm
05:05 -16.3 °C -19.9 °C 34097 hPa Calm     62 % 0 mm
05:10 -16.3 °C -19.9 °C 34097 hPa Calm     62 % 0 mm
05:15 -16.5 °C -20.1 °C 34097 hPa Calm     62 % 0 mm
05:20 -16.6 °C -20.2 °C 34097 hPa Calm     62 % 0 mm
05:25 -16.6 °C -20.2 °C 34097 hPa Calm     62 % 0 mm
05:30 -16.6 °C -20.2 °C 34097 hPa Calm     62 % 0 mm
05:35 -16.6 °C -20.2 °C 34097 hPa Calm     62 % 0 mm
06:30 -17 °C -20.4 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
06:35 -17 °C -20.4 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
06:40 -17 °C -20.4 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
06:45 -17 °C -20.4 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
06:50 -17.1 °C -20.4 °C 34097 hPa WNW 2.6 km/h 2.6 km/h 64 % 0 mm
06:55 -17.1 °C -20.6 °C 34097 hPa West 2.6 km/h 2.6 km/h 63 % 0 mm
07:05 -17 °C -20.5 °C 34097 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
07:10 -17 °C -20.5 °C 34097 hPa WNW 2.6 km/h 2.6 km/h 63 % 0 mm
07:15 -17 °C -20.5 °C 34097 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
07:20 -17.1 °C -20.5 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
07:25 -17.1 °C -20.5 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
07:30 -17.2 °C -20.6 °C 34097 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
07:35 -17.2 °C -20.6 °C 34097 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
07:40 -17.3 °C -20.7 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
07:45 -17.3 °C -20.7 °C 34097 hPa Calm     64 % 0 mm
07:50 -17.2 °C -20.4 °C 34097 hPa Calm     65 % 0 mm
07:55 -17.2 °C -20.4 °C 34097 hPa Calm     65 % 0 mm
08:00 -17.3 °C -20.7 °C 34097 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
08:05 -17.3 °C -20.7 °C 34097 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
08:10 -17.3 °C -20.6 °C 34097 hPa Calm     65 % 0 mm
08:15 -17.3 °C -20.6 °C 34097 hPa Calm     65 % 0 mm
08:25 -17.2 °C -20.4 °C 34097 hPa Calm   2.6 km/h 65 % 0 mm
08:30 -17.1 °C -20.3 °C 34097 hPa Calm     65 % 0 mm
08:40 -17 °C -20.2 °C 34097 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 66 % 0 mm
08:55 -16.9 °C -20.1 °C 34097 hPa Calm   2.6 km/h 66 % 0 mm
09:00 -16.6 °C -19.6 °C 34130.9 hPa Calm     67 % 0 mm
09:05 -16.2 °C -19.3 °C 34130.9 hPa Calm     66 % 0 mm
09:10 -16.2 °C -19.3 °C 34130.9 hPa Calm     66 % 0 mm
09:15 -16.3 °C -19.6 °C 34130.9 hPa Calm   7.7 km/h 65 % 0 mm
09:25 -16.2 °C -19.5 °C 34130.9 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 65 % 0 mm
09:30 -16.1 °C -19.6 °C 34130.9 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
09:35 -16.1 °C -19.5 °C 34130.9 hPa ENE 5.1 km/h 10.3 km/h 64 % 0 mm
09:45 -15.9 °C -19.4 °C 34130.9 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
09:50 -15.9 °C -19.4 °C 34130.9 hPa East 2.6 km/h 2.6 km/h 63 % 0 mm
09:55 -15.9 °C -19.4 °C 34130.9 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
10:00 -15.8 °C -19.3 °C 34130.9 hPa Calm     63 % 0 mm
10:05 -15.6 °C -19.1 °C 34130.9 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
10:10 -15.6 °C -19.1 °C 34130.9 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 63 % 0 mm
10:15 -15.3 °C -18.9 °C 34130.9 hPa Calm   5.1 km/h 63 % 0 mm
10:20 -15.3 °C -18.9 °C 34130.9 hPa Calm   2.6 km/h 63 % 0 mm
10:25 -15.2 °C -18.8 °C 34130.9 hPa Calm   2.6 km/h 63 % 0 mm
10:30 -15.1 °C -18.7 °C 34130.9 hPa Calm   2.6 km/h 63 % 0 mm
10:35 -14.8 °C -18.5 °C 34130.9 hPa NNW 2.6 km/h   62 % 0 mm
10:45 -14.6 °C -18.3 °C 34130.9 hPa NNW 9.8 km/h 9.8 km/h 62 % 0 mm
10:46 -14.6 °C -18.3 °C 34130.9 hPa WNW 9 km/h 9 km/h 62 % 0 mm
10:51 -14.5 °C -18.4 °C 34130.9 hPa NNW 7.6 km/h 7.6 km/h 61 % 0 mm
10:56 -14.5 °C -18.4 °C 34130.9 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
11:06 -14.3 °C -18.2 °C 34130.9 hPa North 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
11:21 -14.2 °C -18.2 °C 34130.9 hPa NE 3.1 km/h 3.1 km/h 60 % 0 mm
11:26 -14.1 °C -18.1 °C 34130.9 hPa NNE 6.8 km/h 6.8 km/h 60 % 0 mm
11:36 -13.9 °C -17.9 °C 34130.9 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
11:41 -13.9 °C -18.1 °C 34130.9 hPa NNW 3.1 km/h 3.1 km/h 59 % 0 mm
11:51 -13.9 °C -18.1 °C 34130.9 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 59 % 0 mm
11:56 -14 °C -18.3 °C 34130.9 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 58 % 0 mm
12:01 -14 °C -18.3 °C 34130.9 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 58 % 0 mm
12:06 -14.1 °C -18.4 °C 34130.9 hPa NW 11.9 km/h 11.9 km/h 58 % 0 mm
12:11 -14.1 °C -18.3 °C 34130.9 hPa NNE 7.6 km/h 7.6 km/h 58 % 0 mm
12:16 -14.1 °C -18.3 °C 34130.9 hPa NNW 9 km/h 9 km/h 58 % 0 mm
12:21 -14 °C -18.3 °C 34130.9 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 58 % 0 mm
12:31 -14 °C -18.4 °C 34097 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 57 % 0 mm
12:46 -13.8 °C -18.2 °C 34097 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 57 % 0 mm
12:51 -13.7 °C -18.1 °C 34097 hPa NNW 3.1 km/h 3.1 km/h 57 % 0 mm
13:01 -13.5 °C -17.9 °C 34130.9 hPa NNW 3.1 km/h   57 % 0 mm
13:11 -13.1 °C -17.6 °C 34130.9 hPa West 6 km/h 6 km/h 57 % 0 mm
13:16 -12.9 °C -17.4 °C 34097 hPa NNE 5.1 km/h 5.1 km/h 57 % 0 mm
13:31 -12.8 °C -17.3 °C 34097 hPa WNW 3.1 km/h 3.1 km/h 57 % 0 mm
13:36 -12.7 °C -17.2 °C 34097 hPa Calm     57 % 0 mm
13:41 -12.6 °C -17.1 °C 34097 hPa NNW 3.1 km/h   57 % 0 mm
13:56 -12.4 °C -17.1 °C 34097 hPa ENE 10.3 km/h 10.3 km/h 56 % 0 mm
14:01 -12.5 °C -17.3 °C 34063.2 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
14:11 -12.4 °C -17.2 °C 34063.2 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 55 % 0 mm
14:31 -12.6 °C -17.3 °C 34097 hPa NNW 3.7 km/h   55 % 0 mm
14:36 -12.4 °C -17.2 °C 34097 hPa NNW 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
14:46 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 55 % 0 mm
14:51 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa NNE 3.1 km/h   55 % 0 mm
14:56 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa ENE 3.1 km/h 3.1 km/h 55 % 0 mm
15:01 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
15:06 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa NNE 3.7 km/h   55 % 0 mm
15:11 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 55 % 0 mm
15:16 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
15:21 -12.3 °C -17.1 °C 34097 hPa Calm     55 % 0 mm
15:31 -12.4 °C -17.2 °C 34063.2 hPa NE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
15:36 -12.4 °C -17.2 °C 34063.2 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
15:42 -12.5 °C -17.3 °C 34063.2 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
15:47 -12.5 °C -17.3 °C 34063.2 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
15:57 -12.4 °C -17.2 °C 34063.2 hPa NE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
16:02 -12.4 °C -17.2 °C 34097 hPa NE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
16:07 -12.5 °C -17.3 °C 34097 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
16:17 -12.5 °C -17.3 °C 34097 hPa NNE 6.8 km/h 6.8 km/h 55 % 0 mm
16:27 -12.6 °C -17.4 °C 34097 hPa Calm     55 % 0 mm
16:42 -12.7 °C -17.4 °C 34097 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
16:47 -12.7 °C -17.4 °C 34097 hPa Calm     55 % 0 mm
16:52 -12.7 °C -17.5 °C 34097 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 55 % 0 mm
16:57 -12.7 °C -17.5 °C 34097 hPa Calm     55 % 0 mm
17:02 -12.7 °C -17.5 °C 34097 hPa Calm     55 % 0 mm
17:07 -12.7 °C -17.3 °C 34097 hPa Calm     56 % 0 mm
17:22 -12.8 °C -17.4 °C 34097 hPa NE 3.1 km/h   56 % 0 mm
17:27 -12.8 °C -17.4 °C 34097 hPa NE 3.1 km/h 3.1 km/h 56 % 0 mm
17:32 -12.8 °C -17.4 °C 34097 hPa NNE 3.1 km/h   56 % 0 mm
17:37 -12.9 °C -17.5 °C 34097 hPa East 3.1 km/h 3.1 km/h 56 % 0 mm
17:42 -12.9 °C -17.4 °C 34097 hPa Calm     57 % 0 mm
17:57 -12.9 °C -17.4 °C 34097 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 57 % 0 mm
18:07 -13 °C -17.4 °C 34097 hPa Calm     57 % 0 mm
18:17 -13.1 °C -17.4 °C 34097 hPa Calm     58 % 0 mm
18:22 -13.1 °C -17.4 °C 34097 hPa Calm     58 % 0 mm
18:32 -13.1 °C -17.4 °C 34097 hPa Calm     58 % 0 mm
18:37 -13.2 °C -17.5 °C 34097 hPa Calm     58 % 0 mm
18:47 -13.2 °C -17.6 °C 34097 hPa Calm     58 % 0 mm
18:52 -13.3 °C -17.6 °C 34097 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 58 % 0 mm
19:02 -13.3 °C -17.7 °C 34097 hPa NW 3.1 km/h 3.1 km/h 58 % 0 mm
19:07 -13.3 °C -17.7 °C 34097 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 58 % 0 mm
19:17 -13.6 °C -17.7 °C 34097 hPa NNW 3.1 km/h   59 % 0 mm
19:22 -13.6 °C -17.8 °C 34097 hPa Calm     59 % 0 mm
19:24 -13.6 °C -17.8 °C 34097 hPa NW 3.1 km/h   59 % 0 mm
19:29 -13.6 °C -17.8 °C 34097 hPa WNW 4.2 km/h 4.2 km/h 59 % 0 mm
19:34 -13.7 °C -17.8 °C 34097 hPa Calm     59 % 0 mm
19:39 -13.7 °C -17.7 °C 34097 hPa Calm     60 % 0 mm
19:44 -13.7 °C -17.7 °C 34097 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 60 % 0 mm
19:49 -13.7 °C -17.7 °C 34097 hPa WNW 3.1 km/h 3.1 km/h 60 % 0 mm
19:54 -13.8 °C -17.9 °C 34097 hPa Calm     60 % 0 mm
19:59 -13.9 °C -17.8 °C 34097 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
20:04 -14.1 °C -18 °C 34097 hPa Calm     61 % 0 mm
20:10 -14.2 °C -18.1 °C 34097 hPa NW 3.1 km/h   61 % 0 mm
20:15 -14.1 °C -17.9 °C 34097 hPa ESE 7.6 km/h 7.6 km/h 62 % 0 mm
20:30 -14.3 °C -18 °C 34130.9 hPa South 4.2 km/h 4.2 km/h 62 % 0 mm
20:35 -14.4 °C -18.2 °C 34130.9 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
20:40 -14.4 °C -18.2 °C 34130.9 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
20:44 -14.5 °C -18.2 °C 34130.9 hPa SW 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
20:54 -14.6 °C -18.2 °C 34130.9 hPa WSW 3.1 km/h   63 % 0 mm
20:59 -14.6 °C -18.1 °C 34130.9 hPa Calm     64 % 0 mm
21:04 -14.6 °C -18.1 °C 34130.9 hPa WSW 3.7 km/h 3.7 km/h 64 % 0 mm
21:09 -14.7 °C -18 °C 34130.9 hPa Calm     65 % 0 mm
21:14 -14.7 °C -18.1 °C 34130.9 hPa Calm     65 % 0 mm
21:19 -14.7 °C -18.1 °C 34130.9 hPa WSW 3.1 km/h 3.1 km/h 65 % 0 mm
21:24 -14.7 °C -18.1 °C 34130.9 hPa Calm     65 % 0 mm
21:29 -14.8 °C -18.2 °C 34097 hPa Calm     65 % 0 mm
21:35 -14.8 °C -18.2 °C 34097 hPa Calm     65 % 0 mm
21:40 -14.8 °C -18.2 °C 34097 hPa WSW 3.1 km/h 3.1 km/h 65 % 0 mm
21:45 -14.8 °C -18.2 °C 34097 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 65 % 0 mm
21:55 -15 °C -18.2 °C 34130.9 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 66 % 0 mm
22:00 -15.1 °C -18.3 °C 34130.9 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 66 % 0 mm
22:05 -15.1 °C -18.3 °C 34130.9 hPa North 2.6 km/h 5.1 km/h 66 % 0 mm
22:10 -15.2 °C -18.4 °C 34130.9 hPa Calm   5.1 km/h 66 % 0 mm
22:15 -15.2 °C -18.4 °C 34130.9 hPa Calm   5.1 km/h 66 % 0 mm
22:20 -15.2 °C -18.4 °C 34130.9 hPa WNW 6 km/h 6 km/h 66 % 0 mm
22:30 -15.4 °C -18.7 °C 34130.9 hPa Calm     66 % 0 mm
22:35 -15.5 °C -18.7 °C 34130.9 hPa Calm     66 % 0 mm
22:40 -15.6 °C -18.8 °C 34130.9 hPa SW 6.8 km/h 6.8 km/h 66 % 0 mm
22:45 -15.6 °C -18.8 °C 34130.9 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 66 % 0 mm
22:50 -15.6 °C -18.8 °C 34130.9 hPa Calm     66 % 0 mm
22:55 -15.6 °C -18.8 °C 34130.9 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 66 % 0 mm
23:00 -15.5 °C -18.6 °C 34130.9 hPa WSW 3.1 km/h 3.1 km/h 67 % 0 mm
23:05 -15.5 °C -18.6 °C 34130.9 hPa Calm     67 % 0 mm
23:15 -15.7 °C -18.8 °C 34130.9 hPa Calm     67 % 0 mm
23:20 -15.7 °C -18.8 °C 34130.9 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 67 % 0 mm
23:25 -15.6 °C -18.7 °C 34130.9 hPa WSW 4.2 km/h 4.2 km/h 67 % 0 mm
23:30 -15.7 °C -18.7 °C 34130.9 hPa Calm     68 % 0 mm
23:40 -15.7 °C -18.6 °C 34130.9 hPa Calm     69 % 0 mm
23:45 -15.8 °C -18.7 °C 34097 hPa Calm     69 % 0 mm
23:50 -15.8 °C -18.7 °C 34097 hPa SW 3.1 km/h   69 % 0 mm
23:55 -15.9 °C -18.9 °C 34097 hPa SW 6 km/h 6 km/h 68 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.5 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS