Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum May 1, 2016 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -13.1 °C -10.3 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -24.1 °C -20.2 °C
Humitat: Humidity % 12 % 31 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 8.5 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SSE
Pression baro: 0 hPa 34496.6 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per May 1, 2016
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
13:20 -6.7 °C -22.4 °C 34496.6 hPa SW 7.7 km/h 7.7 km/h 14 % 0 mm
18:02 -10 °C -18.1 °C 34601.5 hPa SW 15 km/h   37 % 0 mm
18:07 -10 °C -18.1 °C 34601.5 hPa SW 6 km/h   37 % 0 mm
18:12 -10 °C -18.1 °C 34601.5 hPa SW 6 km/h   37 % 0 mm
18:17 -10 °C -18.1 °C 34601.5 hPa SW 6 km/h   37 % 0 mm
18:22 -6.7 °C -23.6 °C 34496.6 hPa WSW 31.4 km/h 31.4 km/h 12 % 0 mm
18:27 -6.8 °C -23 °C 34533.8 hPa WNW 17.9 km/h 17.9 km/h 13 % 0 mm
18:32 -6.9 °C -23.7 °C 34533.8 hPa South 26.9 km/h 26.9 km/h 12 % 0 mm
18:37 -6.9 °C -23.7 °C 34533.8 hPa WNW 23.8 km/h 23.8 km/h 12 % 0 mm
18:42 -6.9 °C -23.7 °C 34496.6 hPa SSW 20.9 km/h 20.9 km/h 12 % 0 mm
18:47 -7 °C -23.8 °C 34496.6 hPa SW 26.9 km/h 26.9 km/h 12 % 0 mm
18:52 -7 °C -23.8 °C 34496.6 hPa WNW 20.9 km/h 20.9 km/h 12 % 0 mm
19:02 -7.1 °C -23.8 °C 34496.6 hPa North 17.9 km/h 17.9 km/h 12 % 0 mm
19:07 -7.2 °C -23.9 °C 34496.6 hPa SSW 26.9 km/h 26.9 km/h 12 % 0 mm
19:12 -7.3 °C -23.4 °C 34496.6 hPa SW 26.4 km/h 26.4 km/h 13 % 0 mm
19:17 -7.3 °C -23.4 °C 34496.6 hPa East 15 km/h 15 km/h 13 % 0 mm
19:20 -11.6 °C -17.8 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 46 % 0 mm
19:22 -7.4 °C -24.1 °C 34496.6 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 12 % 0 mm
19:27 -7.4 °C -23.6 °C 34496.6 hPa WSW 20.9 km/h 20.9 km/h 13 % 0 mm
19:30 -11.9 °C -18.1 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 46 % 0 mm
19:32 -7.6 °C -23.7 °C 34496.6 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 13 % 0 mm
19:37 -7.6 °C -23.2 °C 34496.6 hPa WNW 9.3 km/h 9.3 km/h 14 % 0 mm
19:40 -12.2 °C -18.4 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 46 % 0 mm
19:47 -7.7 °C -23.3 °C 34496.6 hPa NW 15 km/h 15 km/h 14 % 0 mm
19:50 -12.4 °C -18.4 °C 34601.5 hPa SW 5.1 km/h 7.7 km/h 47 % 0 mm
19:52 -7.8 °C -23.3 °C 34496.6 hPa WSW 16.6 km/h 16.6 km/h 14 % 0 mm
19:57 -7.9 °C -22.9 °C 34533.8 hPa WNW 15 km/h 15 km/h 15 % 0 mm
20:02 -8 °C -22.6 °C 34533.8 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 16 % 0 mm
20:07 -8.1 °C -22.6 °C 34533.8 hPa NW 6 km/h 6 km/h 16 % 0 mm
20:10 -12.2 °C -17.6 °C 34601.5 hPa Calm   7.7 km/h 51 % 0 mm
20:12 -8.2 °C -22.7 °C 34533.8 hPa NNW 10.3 km/h 10.3 km/h 16 % 0 mm
20:17 -8.3 °C -22.7 °C 34533.8 hPa West 8 km/h 8 km/h 16 % 0 mm
20:20 -12.4 °C -17.8 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 51 % 0 mm
20:22 -8.3 °C -22.8 °C 34533.8 hPa NW 6 km/h 6 km/h 16 % 0 mm
20:27 -8.4 °C -22.4 °C 34567.7 hPa NNE 7.6 km/h 7.6 km/h 17 % 0 mm
20:30 -12.6 °C -17.9 °C 34601.5 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 51 % 0 mm
20:32 -8.6 °C -22.6 °C 34567.7 hPa NE 20.9 km/h 20.9 km/h 17 % 0 mm
20:37 -8.7 °C -21.9 °C 34567.7 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 19 % 0 mm
20:40 -12.7 °C -18.2 °C 34601.5 hPa Calm   2.6 km/h 50 % 0 mm
20:42 -8.9 °C -21.7 °C 34533.8 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 20 % 0 mm
20:47 -9.1 °C -21.2 °C 34533.8 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 22 % 0 mm
20:50 -12.6 °C -18.6 °C 34601.5 hPa SSW 5.1 km/h 5.1 km/h 47 % 0 mm
20:52 -9.3 °C -20.9 °C 34533.8 hPa NNE 23.8 km/h 23.8 km/h 23 % 0 mm
20:57 -9.4 °C -20.4 °C 34567.7 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 25 % 0 mm
21:00 -12.4 °C -18.9 °C 34601.5 hPa SW 7.7 km/h 15.6 km/h 44 % 0 mm
21:02 -9.5 °C -20.6 °C 34567.7 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 25 % 0 mm
21:07 -9.6 °C -20.3 °C 34567.7 hPa East 9.3 km/h 9.3 km/h 26 % 0 mm
21:10 -12.3 °C -19 °C 34601.5 hPa West 5.1 km/h 5.1 km/h 43 % 0 mm
21:12 -9.7 °C -20.1 °C 34567.7 hPa NE 6 km/h 6 km/h 27 % 0 mm
21:17 -9.7 °C -19.9 °C 34567.7 hPa ENE 6.8 km/h 6.8 km/h 28 % 0 mm
21:20 -12.4 °C -19.2 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 42 % 0 mm
21:22 -9.8 °C -20 °C 34567.7 hPa NE 9 km/h 9 km/h 28 % 0 mm
21:27 -9.9 °C -19.6 °C 34567.7 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 30 % 0 mm
21:30 -12.8 °C -19.3 °C 34601.5 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 44 % 0 mm
21:32 -9.9 °C -19.6 °C 34567.7 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 30 % 0 mm
21:37 -10 °C -19.4 °C 34567.7 hPa NE 9.8 km/h 9.8 km/h 31 % 0 mm
21:40 -12.9 °C -19.4 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 44 % 0 mm
21:42 -10.1 °C -19.5 °C 34601.5 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 31 % 0 mm
21:47 -10.2 °C -19.3 °C 34601.5 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 32 % 0 mm
21:50 -12.8 °C -19.4 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 43 % 0 mm
21:52 -10.2 °C -19.3 °C 34601.5 hPa NE 9 km/h 9 km/h 32 % 0 mm
21:57 -10.3 °C -19.2 °C 34601.5 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 33 % 0 mm
22:00 -13.1 °C -19.5 °C 34601.5 hPa WSW 2.6 km/h 7.7 km/h 44 % 0 mm
22:02 -10.4 °C -19.3 °C 34601.5 hPa ENE 6.3 km/h 6.3 km/h 33 % 0 mm
22:07 -10.4 °C -19.1 °C 34601.5 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 34 % 0 mm
22:10 -13.1 °C -19.7 °C 34601.5 hPa WSW 5.1 km/h 5.1 km/h 43 % 0 mm
22:12 -10.5 °C -19.1 °C 34601.5 hPa NNE 6.3 km/h 6.3 km/h 34 % 0 mm
22:17 -10.6 °C -18.9 °C 34601.5 hPa NE 9 km/h 9 km/h 35 % 0 mm
22:20 -13.1 °C -19.7 °C 34601.5 hPa Calm   5.1 km/h 43 % 0 mm
22:22 -10.6 °C -18.8 °C 34601.5 hPa NE 6 km/h 6 km/h 36 % 0 mm
22:27 -10.7 °C -18.8 °C 34601.5 hPa ENE 5.1 km/h 5.1 km/h 36 % 0 mm
22:30 -12.9 °C -19.7 °C 34601.5 hPa NNW 5.1 km/h 7.7 km/h 42 % 0 mm
22:32 -10.7 °C -18.7 °C 34601.5 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 37 % 0 mm
22:40 -12.9 °C -19.7 °C 34601.5 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 42 % 0 mm
22:42 -10.8 °C -18.4 °C 34601.5 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 39 % 0 mm
22:47 -10.8 °C -18.4 °C 34601.5 hPa NNE 6 km/h   39 % 0 mm
22:50 -12.7 °C -19.7 °C 34601.5 hPa West 2.6 km/h 5.1 km/h 41 % 0 mm
22:52 -10.9 °C -18.3 °C 34601.5 hPa NNE 3.1 km/h 3.1 km/h 40 % 0 mm
22:57 -11 °C -18.3 °C 34635.4 hPa NE 3.1 km/h 3.7 km/h 40 % 0 mm
23:00 -12.6 °C -19.6 °C 34601.5 hPa NNW 2.6 km/h 5.1 km/h 41 % 0 mm
23:02 -11.1 °C -18.2 °C 34635.4 hPa NNE 6 km/h 6 km/h 41 % 0 mm
23:07 -11.1 °C -18.2 °C 34635.4 hPa NE 6 km/h 6 km/h 41 % 0 mm
23:10 -12.8 °C -19.8 °C 34601.5 hPa ESE 5.1 km/h 10.3 km/h 41 % 0 mm
23:12 -11.1 °C -18 °C 34635.4 hPa NNE 3.1 km/h   42 % 0 mm
23:17 -11.1 °C -18.1 °C 34635.4 hPa NNE 3.1 km/h   42 % 0 mm
23:20 -12.9 °C -19.9 °C 34601.5 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 41 % 0 mm
23:22 -11.2 °C -17.9 °C 34635.4 hPa Calm     43 % 0 mm
23:27 -11.2 °C -18 °C 34601.5 hPa Calm     43 % 0 mm
23:30 -12.9 °C -19.9 °C 34567.7 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 41 % 0 mm
23:32 -11.2 °C -17.8 °C 34601.5 hPa Calm     44 % 0 mm
23:37 -11.3 °C -17.9 °C 34601.5 hPa NNW 3.1 km/h   44 % 0 mm
23:40 -12.9 °C -19.9 °C 34567.7 hPa Calm   5.1 km/h 41 % 0 mm
23:42 -11.3 °C -17.9 °C 34601.5 hPa North 3.1 km/h   44 % 0 mm
23:50 -12.9 °C -19.9 °C 34601.5 hPa SSW 2.6 km/h 5.1 km/h 41 % 0 mm
23:52 -11.4 °C -17.8 °C 34601.5 hPa Calm     45 % 0 mm
23:57 -11.5 °C -17.9 °C 34635.4 hPa Calm     45 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 2 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS