Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum May 1, 2016 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C 8.4 °C 13.3 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -11.3 °C -4.5 °C
Humitat: Humidity % 12 % 31 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 5.3 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SSE
Pression baro: 0 hPa 1018.8 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per May 1, 2016
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
13:20 19.9 °C -8.4 °C 1018.8 hPa SW 4.8 km/h 4.8 km/h 14 % 0 mm
18:02 14 °C -0.5 °C 1021.9 hPa SW 9.3 km/h   37 % 0 mm
18:07 14 °C -0.5 °C 1021.9 hPa SW 3.7 km/h   37 % 0 mm
18:12 14 °C -0.5 °C 1021.9 hPa SW 3.7 km/h   37 % 0 mm
18:17 14 °C -0.5 °C 1021.9 hPa SW 3.7 km/h   37 % 0 mm
18:22 19.9 °C -10.4 °C 1018.8 hPa WSW 19.5 km/h 19.5 km/h 12 % 0 mm
18:27 19.8 °C -9.4 °C 1019.9 hPa WNW 11.1 km/h 11.1 km/h 13 % 0 mm
18:32 19.6 °C -10.6 °C 1019.9 hPa South 16.7 km/h 16.7 km/h 12 % 0 mm
18:37 19.5 °C -10.7 °C 1019.9 hPa WNW 14.8 km/h 14.8 km/h 12 % 0 mm
18:42 19.5 °C -10.7 °C 1018.8 hPa SSW 13 km/h 13 km/h 12 % 0 mm
18:47 19.4 °C -10.8 °C 1018.8 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 12 % 0 mm
18:52 19.4 °C -10.8 °C 1018.8 hPa WNW 13 km/h 13 km/h 12 % 0 mm
19:02 19.2 °C -10.9 °C 1018.8 hPa North 11.1 km/h 11.1 km/h 12 % 0 mm
19:07 19 °C -11.1 °C 1018.8 hPa SSW 16.7 km/h 16.7 km/h 12 % 0 mm
19:12 18.9 °C -10.2 °C 1018.8 hPa SW 16.4 km/h 16.4 km/h 13 % 0 mm
19:17 18.8 °C -10.2 °C 1018.8 hPa East 9.3 km/h 9.3 km/h 13 % 0 mm
19:20 11.1 °C -0.1 °C 1021.9 hPa Calm   1.6 km/h 46 % 0 mm
19:22 18.7 °C -11.3 °C 1018.8 hPa SW 13 km/h 13 km/h 12 % 0 mm
19:27 18.6 °C -10.4 °C 1018.8 hPa WSW 13 km/h 13 km/h 13 % 0 mm
19:30 10.6 °C -0.6 °C 1021.9 hPa Calm   1.6 km/h 46 % 0 mm
19:32 18.4 °C -10.6 °C 1018.8 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 13 % 0 mm
19:37 18.3 °C -9.7 °C 1018.8 hPa WNW 5.8 km/h 5.8 km/h 14 % 0 mm
19:40 10 °C -1.1 °C 1021.9 hPa Calm   3.2 km/h 46 % 0 mm
19:47 18.1 °C -9.9 °C 1018.8 hPa NW 9.3 km/h 9.3 km/h 14 % 0 mm
19:50 9.7 °C -1.1 °C 1021.9 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 47 % 0 mm
19:52 18 °C -9.9 °C 1018.8 hPa WSW 10.3 km/h 10.3 km/h 14 % 0 mm
19:57 17.8 °C -9.2 °C 1019.9 hPa WNW 9.3 km/h 9.3 km/h 15 % 0 mm
20:02 17.6 °C -8.6 °C 1019.9 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 16 % 0 mm
20:07 17.5 °C -8.7 °C 1019.9 hPa NW 3.7 km/h 3.7 km/h 16 % 0 mm
20:10 10 °C 0.3 °C 1021.9 hPa Calm   4.8 km/h 51 % 0 mm
20:12 17.3 °C -8.8 °C 1019.9 hPa NNW 6.4 km/h 6.4 km/h 16 % 0 mm
20:17 17.1 °C -8.9 °C 1019.9 hPa West 5 km/h 5 km/h 16 % 0 mm
20:20 9.6 °C -0.1 °C 1021.9 hPa Calm   3.2 km/h 51 % 0 mm
20:22 17 °C -9.1 °C 1019.9 hPa NW 3.7 km/h 3.7 km/h 16 % 0 mm
20:27 16.8 °C -8.4 °C 1020.9 hPa NNE 4.7 km/h 4.7 km/h 17 % 0 mm
20:30 9.4 °C -0.2 °C 1021.9 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 51 % 0 mm
20:32 16.5 °C -8.7 °C 1020.9 hPa NE 13 km/h 13 km/h 17 % 0 mm
20:37 16.3 °C -7.4 °C 1020.9 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 19 % 0 mm
20:40 9.2 °C -0.7 °C 1021.9 hPa Calm   1.6 km/h 50 % 0 mm
20:42 16 °C -7 °C 1019.9 hPa ENE 7.4 km/h 7.4 km/h 20 % 0 mm
20:47 15.6 °C -6.1 °C 1019.9 hPa ENE 13 km/h 13 km/h 22 % 0 mm
20:50 9.3 °C -1.4 °C 1021.9 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 47 % 0 mm
20:52 15.3 °C -5.7 °C 1019.9 hPa NNE 14.8 km/h 14.8 km/h 23 % 0 mm
20:57 15.1 °C -4.8 °C 1020.9 hPa ENE 7.4 km/h 7.4 km/h 25 % 0 mm
21:00 9.6 °C -2.1 °C 1021.9 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 44 % 0 mm
21:02 14.9 °C -5 °C 1020.9 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 25 % 0 mm
21:07 14.8 °C -4.6 °C 1020.9 hPa East 5.8 km/h 5.8 km/h 26 % 0 mm
21:10 9.8 °C -2.2 °C 1021.9 hPa West 3.2 km/h 3.2 km/h 43 % 0 mm
21:12 14.6 °C -4.2 °C 1020.9 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 27 % 0 mm
21:17 14.5 °C -3.8 °C 1020.9 hPa ENE 4.2 km/h 4.2 km/h 28 % 0 mm
21:20 9.7 °C -2.6 °C 1021.9 hPa Calm   3.2 km/h 42 % 0 mm
21:22 14.3 °C -4 °C 1020.9 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 28 % 0 mm
21:27 14.2 °C -3.2 °C 1020.9 hPa East 7.4 km/h 7.4 km/h 30 % 0 mm
21:30 8.9 °C -2.7 °C 1021.9 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 44 % 0 mm
21:32 14.1 °C -3.2 °C 1020.9 hPa NE 6.9 km/h 6.9 km/h 30 % 0 mm
21:37 14 °C -2.9 °C 1020.9 hPa NE 6.1 km/h 6.1 km/h 31 % 0 mm
21:40 8.7 °C -2.9 °C 1021.9 hPa Calm   3.2 km/h 44 % 0 mm
21:42 13.8 °C -3.1 °C 1021.9 hPa NNE 7.4 km/h 7.4 km/h 31 % 0 mm
21:47 13.7 °C -2.7 °C 1021.9 hPa ENE 7.4 km/h 7.4 km/h 32 % 0 mm
21:50 9 °C -2.9 °C 1021.9 hPa Calm   3.2 km/h 43 % 0 mm
21:52 13.6 °C -2.8 °C 1021.9 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 32 % 0 mm
21:57 13.4 °C -2.6 °C 1021.9 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 33 % 0 mm
22:00 8.5 °C -3.1 °C 1021.9 hPa WSW 1.6 km/h 4.8 km/h 44 % 0 mm
22:02 13.3 °C -2.7 °C 1021.9 hPa ENE 3.9 km/h 3.9 km/h 33 % 0 mm
22:07 13.2 °C -2.3 °C 1021.9 hPa NE 7.4 km/h 7.4 km/h 34 % 0 mm
22:10 8.4 °C -3.5 °C 1021.9 hPa WSW 3.2 km/h 3.2 km/h 43 % 0 mm
22:12 13.1 °C -2.4 °C 1021.9 hPa NNE 3.9 km/h 3.9 km/h 34 % 0 mm
22:17 13 °C -2.1 °C 1021.9 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 35 % 0 mm
22:20 8.5 °C -3.4 °C 1021.9 hPa Calm   3.2 km/h 43 % 0 mm
22:22 12.9 °C -1.8 °C 1021.9 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 36 % 0 mm
22:27 12.8 °C -1.9 °C 1021.9 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 36 % 0 mm
22:30 8.7 °C -3.5 °C 1021.9 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 42 % 0 mm
22:32 12.7 °C -1.6 °C 1021.9 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 37 % 0 mm
22:40 8.8 °C -3.4 °C 1021.9 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 42 % 0 mm
22:42 12.5 °C -1.1 °C 1021.9 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 39 % 0 mm
22:47 12.5 °C -1.1 °C 1021.9 hPa NNE 3.7 km/h   39 % 0 mm
22:50 9.1 °C -3.5 °C 1021.9 hPa West 1.6 km/h 3.2 km/h 41 % 0 mm
22:52 12.3 °C -0.9 °C 1021.9 hPa NNE 1.9 km/h 1.9 km/h 40 % 0 mm
22:57 12.2 °C -1 °C 1022.9 hPa NE 1.9 km/h 2.3 km/h 40 % 0 mm
23:00 9.3 °C -3.3 °C 1021.9 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 41 % 0 mm
23:02 12.1 °C -0.8 °C 1022.9 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 41 % 0 mm
23:07 12.1 °C -0.8 °C 1022.9 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 41 % 0 mm
23:10 8.9 °C -3.7 °C 1021.9 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 41 % 0 mm
23:12 12.1 °C -0.4 °C 1022.9 hPa NNE 1.9 km/h   42 % 0 mm
23:17 12 °C -0.6 °C 1022.9 hPa NNE 1.9 km/h   42 % 0 mm
23:20 8.8 °C -3.8 °C 1021.9 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 41 % 0 mm
23:22 11.9 °C -0.3 °C 1022.9 hPa Calm     43 % 0 mm
23:27 11.8 °C -0.4 °C 1021.9 hPa Calm     43 % 0 mm
23:30 8.7 °C -3.8 °C 1020.9 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 41 % 0 mm
23:32 11.8 °C -0.1 °C 1021.9 hPa Calm     44 % 0 mm
23:37 11.7 °C -0.2 °C 1021.9 hPa NNW 1.9 km/h   44 % 0 mm
23:40 8.7 °C -3.8 °C 1020.9 hPa Calm   3.2 km/h 41 % 0 mm
23:42 11.6 °C -0.3 °C 1021.9 hPa North 1.9 km/h   44 % 0 mm
23:50 8.7 °C -3.8 °C 1021.9 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 41 % 0 mm
23:52 11.4 °C -0.1 °C 1021.9 hPa Calm     45 % 0 mm
23:57 11.3 °C -0.2 °C 1022.9 hPa Calm     45 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.25 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS