Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Juliol 11, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -6.1 °C -2.5 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -9.2 °C -7.4 °C
Humitat: Humidity % 46 % 59 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 12.9 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SE
Pression baro: 0 hPa 34222.3 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Juliol 11, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:00 -4.7 °C -9.2 °C 34327.3 hPa East 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
00:05 -4.7 °C -9.1 °C 34327.3 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
00:10 -5.8 °C -8 °C 34327.3 hPa NE 5.1 km/h 7.7 km/h 78 % 0 mm
00:20 -5.8 °C -8 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 7.7 km/h 78 % 0 mm
00:30 -5.8 °C -8.1 °C 34327.3 hPa NE 5.1 km/h 5.1 km/h 78 % 0 mm
00:40 -5.9 °C -8.1 °C 34327.3 hPa Calm   7.7 km/h 78 % 0 mm
00:50 -5.9 °C -8.2 °C 34327.3 hPa Calm   2.6 km/h 78 % 0 mm
01:00 -6 °C -8.2 °C 34327.3 hPa Calm   2.6 km/h 78 % 0 mm
01:10 -6.1 °C -8.3 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h   78 % 0 mm
01:20 -6.1 °C -8.2 °C 34327.3 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 79 % 0 mm
01:30 -6.1 °C -8.3 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 2.6 km/h 78 % 0 mm
01:40 -6.1 °C -8.3 °C 34327.3 hPa Calm   2.6 km/h 78 % 0 mm
01:50 -6.1 °C -8.3 °C 34327.3 hPa Calm   2.6 km/h 78 % 0 mm
02:00 -6.1 °C -8.3 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 78 % 0 mm
02:10 -6.1 °C -8.3 °C 34327.3 hPa NE 5.1 km/h 5.1 km/h 78 % 0 mm
02:20 -6.1 °C -8.3 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 78 % 0 mm
02:30 -5.9 °C -8.2 °C 34293.4 hPa Calm     78 % 0 mm
02:40 -5.9 °C -8.2 °C 34293.4 hPa Calm     77 % 0 mm
02:50 -5.9 °C -8.3 °C 34293.4 hPa NE 2.6 km/h 5.1 km/h 76 % 0 mm
03:00 -5.6 °C -8 °C 34293.4 hPa Calm     76 % 0 mm
03:10 -5.3 °C -7.9 °C 34293.4 hPa NE 2.6 km/h 2.6 km/h 75 % 0 mm
03:20 -5.2 °C -7.9 °C 34327.3 hPa ENE 2.6 km/h 2.6 km/h 74 % 0 mm
03:30 -4.8 °C -7.6 °C 34327.3 hPa ESE 2.6 km/h 5.1 km/h 73 % 0 mm
03:40 -4.5 °C -7.4 °C 34327.3 hPa East 7.7 km/h 7.7 km/h 72 % 0 mm
03:50 -4.4 °C -7.7 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 7.7 km/h 69 % 0 mm
04:00 -4.4 °C -7.9 °C 34327.3 hPa NNE 5.1 km/h 10.3 km/h 68 % 0 mm
04:10 -4.4 °C -8 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 10.3 km/h 67 % 0 mm
04:20 -4.1 °C -7.6 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 7.7 km/h 68 % 0 mm
04:30 -4.5 °C -8 °C 34327.3 hPa Calm   10.3 km/h 68 % 0 mm
04:40 -4.5 °C -8 °C 34327.3 hPa NNE 5.1 km/h 7.7 km/h 68 % 0 mm
04:50 -4.1 °C -7.7 °C 34327.3 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 67 % 0 mm
05:00 -4.3 °C -8 °C 34327.3 hPa NNE 2.6 km/h 7.7 km/h 66 % 0 mm
05:10 -3.9 °C -7.9 °C 34327.3 hPa NE 2.6 km/h 10.3 km/h 64 % 0 mm
05:20 -3.6 °C -7.6 °C 34327.3 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
10:27 -3.3 °C -7.5 °C 34327.3 hPa SW 6 km/h 6 km/h 63 % 0 mm
10:28 -3.3 °C -7.5 °C 34327.3 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 63 % 0 mm
10:33 -3.1 °C -7.4 °C 34327.3 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
10:38 -3.3 °C -7.7 °C 34327.3 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
10:43 -3.3 °C -7.7 °C 34327.3 hPa NE 6 km/h 6.3 km/h 62 % 0 mm
10:48 -3.4 °C -7.8 °C 34327.3 hPa ESE 6 km/h 6.8 km/h 62 % 0 mm
10:53 -3.2 °C -7.6 °C 34293.4 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
10:58 -2.7 °C -7.5 °C 34293.4 hPa SW 4.2 km/h 4.2 km/h 59 % 0 mm
11:03 -2.4 °C -7.4 °C 34293.4 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 58 % 0 mm
11:08 -2.5 °C -7.5 °C 34293.4 hPa ENE 4.2 km/h 4.2 km/h 58 % 0 mm
11:13 -2.3 °C -7.3 °C 34293.4 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 58 % 0 mm
11:18 -2.1 °C -7.4 °C 34293.4 hPa South 9 km/h 9 km/h 56 % 0 mm
11:23 -2 °C -7.5 °C 34327.3 hPa SSE 6.3 km/h 6.3 km/h 55 % 0 mm
11:28 -1.9 °C -7.3 °C 34327.3 hPa NE 9 km/h 9 km/h 56 % 0 mm
11:33 -2.3 °C -7.8 °C 34327.3 hPa NE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
11:38 -2.3 °C -7.6 °C 34327.3 hPa NW 7.6 km/h 7.6 km/h 56 % 0 mm
11:43 -1.9 °C -7.4 °C 34327.3 hPa SE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
11:48 -1.7 °C -7.6 °C 34327.3 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 53 % 0 mm
11:53 -1.4 °C -7.3 °C 34327.3 hPa ESE 6.8 km/h 6.8 km/h 53 % 0 mm
11:58 -1.6 °C -7.8 °C 34327.3 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 51 % 0 mm
12:03 -1.4 °C -7.6 °C 34327.3 hPa SSE 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
12:08 -1.2 °C -7.4 °C 34327.3 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 51 % 0 mm
12:13 -0.9 °C -7.1 °C 34327.3 hPa SE 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
12:18 -0.8 °C -7.2 °C 34327.3 hPa East 8.5 km/h 8.5 km/h 50 % 0 mm
12:23 -1 °C -7.4 °C 34327.3 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 50 % 0 mm
12:28 -1.1 °C -7.7 °C 34327.3 hPa ESE 15.6 km/h 15.6 km/h 49 % 0 mm
12:33 -1.1 °C -7.7 °C 34327.3 hPa SSE 15 km/h 15 km/h 49 % 0 mm
12:38 -0.8 °C -7.6 °C 34327.3 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
12:43 -0.6 °C -7.4 °C 34327.3 hPa East 6.3 km/h 6.3 km/h 48 % 0 mm
12:48 -0.9 °C -7.7 °C 34327.3 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
12:53 -0.9 °C -7.6 °C 34327.3 hPa East 15.6 km/h 15.6 km/h 49 % 0 mm
12:58 -0.9 °C -7.7 °C 34327.3 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
13:03 -0.6 °C -7.6 °C 34327.3 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 47 % 0 mm
13:08 -0.6 °C -7.3 °C 34293.4 hPa ESE 23.8 km/h 23.8 km/h 49 % 0 mm
13:13 -1.2 °C -7.7 °C 34293.4 hPa ESE 26.9 km/h 26.9 km/h 49 % 0 mm
13:18 -1.4 °C -7.8 °C 34293.4 hPa NNE 17.9 km/h 17.9 km/h 50 % 0 mm
13:23 -1.6 °C -7.8 °C 34293.4 hPa SE 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
13:28 -1.6 °C -7.8 °C 34293.4 hPa SE 25.9 km/h 25.9 km/h 51 % 0 mm
13:33 -1.6 °C -7.8 °C 34293.4 hPa SE 29.8 km/h 29.8 km/h 51 % 0 mm
13:38 -1.6 °C -7.8 °C 34327.3 hPa East 25.9 km/h 25.9 km/h 51 % 0 mm
13:43 -1.6 °C -7.6 °C 34327.3 hPa ESE 23.8 km/h 23.8 km/h 52 % 0 mm
13:48 -1.6 °C -7.8 °C 34327.3 hPa NNE 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
13:53 -1.6 °C -7.7 °C 34327.3 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 52 % 0 mm
13:58 -1.5 °C -7.6 °C 34327.3 hPa East 26.9 km/h 26.9 km/h 52 % 0 mm
14:03 -1.2 °C -7.2 °C 34327.3 hPa ESE 14.5 km/h 14.5 km/h 52 % 0 mm
14:08 -1.3 °C -7.6 °C 34327.3 hPa East 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
14:13 -1.2 °C -7.4 °C 34327.3 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
14:18 -1.4 °C -7.7 °C 34327.3 hPa ESE 27.7 km/h 27.7 km/h 51 % 0 mm
14:23 -1.4 °C -7.6 °C 34327.3 hPa ESE 26.9 km/h 26.9 km/h 51 % 0 mm
14:28 -1.3 °C -7.5 °C 34327.3 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
14:33 -1.2 °C -7.4 °C 34327.3 hPa ESE 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
14:38 -1.3 °C -7.5 °C 34327.3 hPa ESE 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
14:43 -1.2 °C -7.4 °C 34327.3 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
14:48 -1.3 °C -7.6 °C 34327.3 hPa ENE 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
14:53 -1.3 °C -7.6 °C 34327.3 hPa SE 17.9 km/h 17.9 km/h 51 % 0 mm
14:58 -1.4 °C -7.7 °C 34327.3 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
15:03 -1.1 °C -7.3 °C 34327.3 hPa ENE 22.5 km/h 22.5 km/h 51 % 0 mm
15:08 -1.2 °C -7.4 °C 34293.4 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
15:13 -1.4 °C -7.5 °C 34293.4 hPa ESE 29.8 km/h 29.8 km/h 52 % 0 mm
15:18 -1.3 °C -7.3 °C 34293.4 hPa South 23.8 km/h 23.8 km/h 52 % 0 mm
15:23 -0.7 °C -6.8 °C 34293.4 hPa SE 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
15:28 -0.7 °C -7.2 °C 34293.4 hPa South 9 km/h 11.1 km/h 50 % 0 mm
15:33 -0.8 °C -7.3 °C 34293.4 hPa ESE 35.7 km/h 35.7 km/h 50 % 0 mm
15:38 -0.8 °C -7.1 °C 34327.3 hPa SSE 19.2 km/h 19.2 km/h 51 % 0 mm
15:43 -1.2 °C -7.4 °C 34327.3 hPa ESE 29.8 km/h 29.8 km/h 51 % 0 mm
15:48 -1 °C -7.3 °C 34327.3 hPa East 16.6 km/h 16.6 km/h 51 % 0 mm
15:53 -0.9 °C -7.2 °C 34327.3 hPa East 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
15:58 -0.6 °C -7.1 °C 34327.3 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 50 % 0 mm
16:03 -0.3 °C -7.2 °C 34327.3 hPa ESE 16.6 km/h 16.6 km/h 48 % 0 mm
16:08 -0.8 °C -7.3 °C 34293.4 hPa East 20.3 km/h 20.3 km/h 50 % 0 mm
16:13 -0.9 °C -7.3 °C 34293.4 hPa South 17.9 km/h 17.9 km/h 50 % 0 mm
16:18 -0.4 °C -7.2 °C 34293.4 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 48 % 0 mm
16:23 -0.2 °C -7.3 °C 34293.4 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 47 % 0 mm
16:28 -0.6 °C -7.2 °C 34293.4 hPa South 9 km/h 9 km/h 49 % 0 mm
16:33 -0.4 °C -7.2 °C 34293.4 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 48 % 0 mm
16:38 -0.7 °C -7.3 °C 34293.4 hPa South 17.9 km/h 17.9 km/h 49 % 0 mm
16:43 -0.4 °C -7.1 °C 34293.4 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 49 % 0 mm
16:48 -0.3 °C -7.2 °C 34293.4 hPa South 15 km/h 15 km/h 48 % 0 mm
16:53 -0.3 °C -7.1 °C 34293.4 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
16:58 -0.2 °C -7.1 °C 34293.4 hPa SSE 14.5 km/h 14.5 km/h 48 % 0 mm
17:03 -0.3 °C -7.1 °C 34293.4 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 48 % 0 mm
17:08 -0.3 °C -7.1 °C 34256.2 hPa South 26.9 km/h 26.9 km/h 48 % 0 mm
17:13 -0.3 °C -7.2 °C 34256.2 hPa East 17.9 km/h 17.9 km/h 48 % 0 mm
17:18 -0.1 °C -7 °C 34256.2 hPa SSE 11.9 km/h 11.9 km/h 48 % 0 mm
17:23 0.4 °C -6.7 °C 34256.2 hPa WSW 16.1 km/h 16.1 km/h 47 % 0 mm
17:28 0.3 °C -6.8 °C 34256.2 hPa NW 11.9 km/h 11.9 km/h 47 % 0 mm
17:33 0.3 °C -6.9 °C 34256.2 hPa SSW 20.3 km/h 20.3 km/h 46 % 0 mm
17:38 0.2 °C -7.1 °C 34256.2 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 46 % 0 mm
17:43 0.1 °C -7.2 °C 34256.2 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 46 % 0 mm
17:48 0.3 °C -7 °C 34256.2 hPa SW 15.3 km/h 15.3 km/h 46 % 0 mm
17:53 -0.1 °C -7.2 °C 34256.2 hPa SSW 23.8 km/h 23.8 km/h 47 % 0 mm
17:58 -0.1 °C -7.1 °C 34256.2 hPa WSW 17.9 km/h 17.9 km/h 47 % 0 mm
18:03 -0.1 °C -7.2 °C 34256.2 hPa SW 17.9 km/h 17.9 km/h 47 % 0 mm
18:08 -0.2 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SSW 23.8 km/h 23.8 km/h 47 % 0 mm
18:13 -0.2 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 25.1 km/h 25.1 km/h 47 % 0 mm
18:18 -0.4 °C -7.4 °C 34256.2 hPa SSE 20.9 km/h 20.9 km/h 47 % 0 mm
18:23 -0.4 °C -7.2 °C 34256.2 hPa SSW 29.8 km/h 29.8 km/h 48 % 0 mm
18:25 -0.6 °C -7.4 °C 34256.2 hPa SW 23.8 km/h 23.8 km/h 48 % 0 mm
18:30 -0.6 °C -7.4 °C 34256.2 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 48 % 0 mm
18:35 -0.5 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SSW 23.8 km/h 23.8 km/h 48 % 0 mm
18:36 -0.5 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 23.8 km/h 23.8 km/h 48 % 0 mm
18:41 -0.7 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 23.8 km/h 23.8 km/h 49 % 0 mm
18:46 -0.7 °C -7.2 °C 34256.2 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 50 % 0 mm
18:51 -0.8 °C -7.2 °C 34256.2 hPa SW 26.9 km/h 26.9 km/h 50 % 0 mm
18:56 -1.1 °C -7.6 °C 34256.2 hPa SSW 23.8 km/h 23.8 km/h 50 % 0 mm
19:01 -0.9 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 14.5 km/h 14.5 km/h 50 % 0 mm
19:06 -1 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
19:11 -1 °C -7.3 °C 34256.2 hPa WSW 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
19:16 -1 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
19:21 -1.3 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 52 % 0 mm
19:26 -1.4 °C -7.4 °C 34256.2 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
19:31 -1.5 °C -7.4 °C 34256.2 hPa SSW 20.9 km/h 20.9 km/h 53 % 0 mm
19:36 -1.7 °C -7.3 °C 34256.2 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
19:41 -1.7 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
19:46 -1.8 °C -7.2 °C 34256.2 hPa SW 16.1 km/h 16.1 km/h 56 % 0 mm
19:51 -1.9 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 56 % 0 mm
19:56 -2 °C -7.2 °C 34256.2 hPa WSW 20.9 km/h 20.9 km/h 57 % 0 mm
20:01 -2.1 °C -7.3 °C 34256.2 hPa SW 15 km/h 15 km/h 57 % 0 mm
20:06 -2.1 °C -7.1 °C 34256.2 hPa SW 20.9 km/h 20.9 km/h 58 % 0 mm
20:11 -2.2 °C -7.1 °C 34222.3 hPa WSW 17.9 km/h 17.9 km/h 59 % 0 mm
20:16 -2.3 °C -7.2 °C 34222.3 hPa West 20.9 km/h 20.9 km/h 59 % 0 mm
20:21 -2.4 °C -7.1 °C 34222.3 hPa WSW 15 km/h 15 km/h 60 % 0 mm
20:26 -2.5 °C -7.1 °C 34256.2 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 61 % 0 mm
20:31 -2.6 °C -7.1 °C 34256.2 hPa WSW 20.9 km/h 20.9 km/h 61 % 0 mm
20:36 -2.7 °C -7.1 °C 34256.2 hPa SSW 11.9 km/h 11.9 km/h 62 % 0 mm
20:41 -2.8 °C -7.2 °C 34256.2 hPa South 17.9 km/h 17.9 km/h 62 % 0 mm
20:46 -2.8 °C -7.1 °C 34256.2 hPa SW 8.5 km/h 8.5 km/h 63 % 0 mm
20:51 -3 °C -7.1 °C 34256.2 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 64 % 0 mm
20:56 -3.1 °C -7 °C 34256.2 hPa WSW 11.9 km/h 11.9 km/h 65 % 0 mm
21:01 -3.1 °C -7.1 °C 34256.2 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 65 % 0 mm
21:06 -3.2 °C -7.1 °C 34256.2 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 65 % 0 mm
21:11 -3.2 °C -7.2 °C 34293.4 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 65 % 0 mm
21:16 -3.3 °C -7.1 °C 34293.4 hPa WSW 5.6 km/h   66 % 0 mm
21:21 -3.4 °C -7.2 °C 34293.4 hPa SW 6.8 km/h 6.8 km/h 66 % 0 mm
21:26 -3.4 °C -7.3 °C 34293.4 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 66 % 0 mm
21:31 -3.5 °C -7.3 °C 34293.4 hPa SW 9 km/h 9 km/h 66 % 0 mm
21:36 -3.6 °C -7.1 °C 34293.4 hPa WSW 6 km/h   68 % 0 mm
21:41 -3.6 °C -7.1 °C 34327.3 hPa Calm     68 % 0 mm
21:46 -3.6 °C -7.1 °C 34327.3 hPa ESE 3.7 km/h   68 % 0 mm
21:51 -3.7 °C -7.1 °C 34327.3 hPa ENE 4.2 km/h 4.2 km/h 69 % 0 mm
21:56 -3.7 °C -7.1 °C 34327.3 hPa ENE 3.1 km/h   69 % 0 mm
22:01 -3.7 °C -7 °C 34327.3 hPa Calm     70 % 0 mm
22:06 -3.7 °C -7 °C 34327.3 hPa ESE 11.1 km/h 11.1 km/h 70 % 0 mm
22:11 -3.8 °C -7 °C 34327.3 hPa ESE 11.1 km/h 11.1 km/h 71 % 0 mm
22:16 -3.9 °C -6.8 °C 34327.3 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 73 % 0 mm
22:21 -4 °C -6.8 °C 34327.3 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 74 % 0 mm
22:26 -4.1 °C -6.8 °C 34361.1 hPa SE 15 km/h 15 km/h 74 % 0 mm
22:31 -4.1 °C -6.7 °C 34361.1 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 75 % 0 mm
22:36 -4.1 °C -6.7 °C 34361.1 hPa East 17.9 km/h 17.9 km/h 75 % 0 mm
22:41 -4.2 °C -6.7 °C 34361.1 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 76 % 0 mm
22:46 -4.2 °C -6.7 °C 34361.1 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 76 % 0 mm
22:51 -4.2 °C -6.7 °C 34361.1 hPa East 9 km/h 9 km/h 76 % 0 mm
22:56 -4.2 °C -6.6 °C 34361.1 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 77 % 0 mm
23:01 -4.2 °C -6.6 °C 34361.1 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 77 % 0 mm
23:06 -4.2 °C -6.6 °C 34361.1 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 77 % 0 mm
23:11 -4.2 °C -6.6 °C 34361.1 hPa ENE 17.9 km/h 17.9 km/h 77 % 0 mm
23:16 -4.3 °C -6.6 °C 34361.1 hPa NNE 18.3 km/h 18.3 km/h 78 % 0 mm
23:21 -4.3 °C -6.7 °C 34361.1 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 77 % 0 mm
23:26 -4.3 °C -6.6 °C 34361.1 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 78 % 0 mm
23:31 -4.3 °C -6.6 °C 34361.1 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 78 % 0 mm
23:36 -4.3 °C -6.5 °C 34361.1 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 79 % 0 mm
23:41 -4.3 °C -6.5 °C 34395 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 79 % 0 mm
23:46 -4.3 °C -6.5 °C 34395 hPa East 9 km/h 9 km/h 79 % 0 mm
23:51 -4.3 °C -6.5 °C 34395 hPa East 15 km/h 15 km/h 79 % 0 mm
23:56 -4.4 °C -6.4 °C 34395 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 80 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.5 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS