Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Juliol 16, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -5.6 °C -3.6 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -9.2 °C -8.5 °C
Humitat: Humidity % 46 % 58 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 7.1 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - SSW
Pression baro: 0 hPa 34395 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Juliol 16, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:00 -4.3 °C -7.6 °C 34428.8 hPa SW 7.6 km/h 7.6 km/h 70 % 0 mm
00:05 -4.4 °C -7.6 °C 34428.8 hPa SW 9 km/h 9 km/h 70 % 0 mm
11:00 0.4 °C -5.9 °C 34462.7 hPa South 15.6 km/h 28.5 km/h 51 % 0 mm
11:10 0.3 °C -6.3 °C 34462.7 hPa SSW 5.1 km/h 10.3 km/h 50 % 0 mm
11:20 0.4 °C -6.3 °C 34462.7 hPa SSW 7.7 km/h 15.6 km/h 49 % 0 mm
11:30 0.2 °C -6.7 °C 34428.8 hPa SW 7.7 km/h 10.3 km/h 48 % 0 mm
11:40 0.2 °C -6.7 °C 34462.7 hPa SW 7.7 km/h 20.8 km/h 48 % 0 mm
11:50 0.4 °C -6.5 °C 34462.7 hPa SW 7.7 km/h 15.6 km/h 48 % 0 mm
12:00 0.4 °C -6.5 °C 34462.7 hPa SW 7.7 km/h 15.6 km/h 48 % 0 mm
12:10 0.3 °C -6.8 °C 34428.8 hPa SW 15.6 km/h 20.8 km/h 47 % 0 mm
12:20 0.1 °C -7 °C 34428.8 hPa SW 7.7 km/h 25.9 km/h 47 % 0 mm
12:30 0.3 °C -6.8 °C 34428.8 hPa SW 5.1 km/h 15.6 km/h 47 % 0 mm
12:40 0.1 °C -7.2 °C 34428.8 hPa WSW 7.7 km/h 7.7 km/h 46 % 0 mm
12:50 -0.3 °C -7.3 °C 34428.8 hPa SW 12.9 km/h 20.8 km/h 47 % 0 mm
13:00 -0.4 °C -7.4 °C 34395 hPa SSW 5.1 km/h 20.8 km/h 47 % 0 mm
13:10 -0.6 °C -7.8 °C 34395 hPa SW 7.7 km/h 18.2 km/h 46 % 0 mm
13:20 -0.7 °C -7.7 °C 34395 hPa SW 7.7 km/h 12.9 km/h 47 % 0 mm
13:30 -0.9 °C -7.9 °C 34395 hPa SW 12.9 km/h 20.8 km/h 47 % 0 mm
13:40 -0.8 °C -7.8 °C 34395 hPa WSW 7.7 km/h 10.3 km/h 47 % 0 mm
13:50 -1 °C -8.2 °C 34395 hPa SW 5.1 km/h 10.3 km/h 46 % 0 mm
14:00 -1.1 °C -8.1 °C 34395 hPa SSW 5.1 km/h 7.7 km/h 47 % 0 mm
14:10 -1.3 °C -8.2 °C 34395 hPa SE 5.1 km/h 7.7 km/h 47 % 0 mm
14:20 -1.8 °C -8.3 °C 34395 hPa SE 7.7 km/h 10.3 km/h 49 % 0 mm
14:30 -2 °C -8.5 °C 34395 hPa SSE 5.1 km/h 10.3 km/h 49 % 0 mm
14:40 -2.4 °C -8.9 °C 34395 hPa East 18.2 km/h 20.8 km/h 49 % 0 mm
14:50 -2.7 °C -8.9 °C 34395 hPa East 12.9 km/h 18.2 km/h 50 % 0 mm
15:00 -2.7 °C -9 °C 34395 hPa ESE 12.9 km/h 20.8 km/h 50 % 0 mm
15:10 -2.8 °C -8.9 °C 34428.8 hPa ESE 15.6 km/h 15.6 km/h 51 % 0 mm
15:20 -2.8 °C -8.8 °C 34428.8 hPa ESE 7.7 km/h 15.6 km/h 52 % 0 mm
15:30 -3 °C -8.9 °C 34428.8 hPa ESE 15.6 km/h 20.8 km/h 52 % 0 mm
15:40 -3.2 °C -8.9 °C 34428.8 hPa ESE 12.9 km/h 12.9 km/h 53 % 0 mm
15:45 -3.3 °C -9 °C 34428.8 hPa ESE 7.7 km/h 10.3 km/h 53 % 0 mm
19:20 -5 °C -8.7 °C 34428.8 hPa WSW 2.6 km/h 7.7 km/h 66 % 0 mm
19:30 -5 °C -8.7 °C 34462.7 hPa SW 5.1 km/h 7.7 km/h 66 % 0 mm
19:40 -5.1 °C -8.8 °C 34462.7 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 66 % 0 mm
19:50 -5.1 °C -8.7 °C 34462.7 hPa WSW 5.1 km/h 5.1 km/h 67 % 0 mm
20:00 -5.2 °C -8.7 °C 34462.7 hPa SW 5.1 km/h 7.7 km/h 67 % 0 mm
20:10 -5.2 °C -8.7 °C 34462.7 hPa Calm   5.1 km/h 68 % 0 mm
20:20 -5.2 °C -8.7 °C 34462.7 hPa Calm   2.6 km/h 68 % 0 mm
20:30 -5.2 °C -8.6 °C 34462.7 hPa Calm   2.6 km/h 69 % 0 mm
20:40 -5.2 °C -8.6 °C 34462.7 hPa WNW 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
20:49 -3.3 °C -9 °C 34428.8 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 53 % 0 mm
20:50 -5.4 °C -8.7 °C 34462.7 hPa Calm   2.6 km/h 69 % 0 mm
20:54 -3.3 °C -9 °C 34428.8 hPa SE 14.5 km/h 14.5 km/h 53 % 0 mm
20:59 -3.3 °C -9.1 °C 34428.8 hPa ESE 16.6 km/h 16.6 km/h 53 % 0 mm
21:00 -5.4 °C -8.6 °C 34462.7 hPa Calm   5.1 km/h 70 % 0 mm
21:04 -3.4 °C -9.2 °C 34428.8 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 53 % 0 mm
21:09 -3.5 °C -9.1 °C 34462.7 hPa SE 11.9 km/h 12.2 km/h 54 % 0 mm
21:10 -5.3 °C -8.7 °C 34462.7 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
21:14 -3.6 °C -9.1 °C 34462.7 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
21:20 -3.6 °C -9.1 °C 34462.7 hPa East 7.7 km/h 15.6 km/h 54 % 0 mm
21:25 -3.6 °C -9.2 °C 34462.7 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
21:30 -3.6 °C -9.2 °C 34462.7 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 54 % 0 mm
21:36 -3.7 °C -9.1 °C 34462.7 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 55 % 0 mm
21:40 -5.3 °C -8.5 °C 34462.7 hPa SW 2.6 km/h 2.6 km/h 70 % 0 mm
21:41 -3.7 °C -9.1 °C 34462.7 hPa SSE 6 km/h 6 km/h 55 % 0 mm
21:46 -3.7 °C -9.1 °C 34462.7 hPa West 3.7 km/h   55 % 0 mm
21:50 -5.3 °C -8.5 °C 34462.7 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 70 % 0 mm
21:51 -3.8 °C -9.2 °C 34462.7 hPa Calm   2.3 km/h 55 % 0 mm
21:56 -3.8 °C -9.2 °C 34462.7 hPa SW 3.7 km/h 4.2 km/h 55 % 0 mm
22:00 -5.3 °C -8.5 °C 34462.7 hPa SW 5.1 km/h 7.7 km/h 70 % 0 mm
22:01 -3.8 °C -9.2 °C 34462.7 hPa WSW 6.3 km/h 6.3 km/h 55 % 0 mm
22:06 -3.8 °C -9.1 °C 34462.7 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 56 % 0 mm
22:10 -5.3 °C -8.4 °C 34428.8 hPa SW 2.6 km/h 7.7 km/h 70 % 0 mm
22:11 -3.9 °C -8.9 °C 34462.7 hPa SW 6 km/h 6.3 km/h 57 % 0 mm
22:16 -3.9 °C -8.8 °C 34462.7 hPa WSW 9.8 km/h 9.8 km/h 58 % 0 mm
22:20 -5.2 °C -8.4 °C 34428.8 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 70 % 0 mm
22:21 -4 °C -8.8 °C 34462.7 hPa West 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
22:26 -4.1 °C -8.8 °C 34462.7 hPa West 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
22:30 -5.2 °C -8.4 °C 34428.8 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 70 % 0 mm
22:31 -4.1 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SW 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
22:36 -4.2 °C -8.8 °C 34462.7 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
22:40 -5.2 °C -8.4 °C 34428.8 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 70 % 0 mm
22:41 -4.2 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SSE 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
22:47 -4.3 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SW 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
22:50 -5.2 °C -8.4 °C 34428.8 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 70 % 0 mm
22:52 -4.3 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SSW 8 km/h 8 km/h 61 % 0 mm
22:57 -4.3 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SW 11.9 km/h 11.9 km/h 61 % 0 mm
23:00 -5.4 °C -8.6 °C 34428.8 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 70 % 0 mm
23:02 -4.4 °C -8.8 °C 34462.7 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 61 % 0 mm
23:07 -4.4 °C -8.9 °C 34462.7 hPa SW 7.6 km/h 7.6 km/h 61 % 0 mm
23:10 -5.4 °C -8.7 °C 34428.8 hPa SW 5.1 km/h 5.1 km/h 70 % 0 mm
23:12 -4.5 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SW 9 km/h 9 km/h 62 % 0 mm
23:17 -4.5 °C -8.7 °C 34462.7 hPa SW 9 km/h 9 km/h 63 % 0 mm
23:20 -5.5 °C -8.6 °C 34428.8 hPa Calm   5.1 km/h 71 % 0 mm
23:22 -4.6 °C -8.7 °C 34428.8 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 63 % 0 mm
23:27 -4.6 °C -8.8 °C 34428.8 hPa SW 6.8 km/h 6.8 km/h 63 % 0 mm
23:30 -5.6 °C -8.6 °C 34428.8 hPa Calm   2.6 km/h 71 % 0 mm
23:32 -4.7 °C -8.8 °C 34428.8 hPa SW 6 km/h 6.3 km/h 63 % 0 mm
23:37 -4.7 °C -8.8 °C 34428.8 hPa SW 6 km/h 6 km/h 63 % 0 mm
23:40 -5.6 °C -8.6 °C 34428.8 hPa Calm   5.1 km/h 71 % 0 mm
23:42 -4.7 °C -8.7 °C 34428.8 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 64 % 0 mm
23:47 -4.8 °C -8.8 °C 34428.8 hPa SW 9 km/h 9 km/h 64 % 0 mm
23:50 -5.6 °C -8.6 °C 34428.8 hPa Calm   2.6 km/h 72 % 0 mm
23:52 -4.8 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SW 6 km/h 6 km/h 64 % 0 mm
23:57 -4.8 °C -8.8 °C 34462.7 hPa SW 8.5 km/h 8.5 km/h 64 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 2 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS