Thunder radar more information blitzortung!


Radar de pluja more information rain snow radar


Visita la nostra xarxa de llocs de meteo:

Template documentation
and downloads

And another siteNo particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Pagina Historial Weather Underground text

Diari Resum Juliol 20, 2017 Unitats:  Mètric    Imperial   Tant
« Previous Dia
SegĂźent Dia »
Diari Setmana Mensual Anual Personalitzada
  Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -17.8 °C -5.8 °C -3.3 °C
Punt de rosada: -17.8 °C -9.4 °C -8.6 °C
Humitat: Humidity % 44 % 56 %
Wind Speed: 0 km/h 0 km/h 13.7 km/h
RĂ fegues de vent: 0 km/h - -
Vent:- - ESE
Pression baro: 0 hPa 34130.9 hPa -
Precipitacions: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dades de taula per Juliol 20, 2017
Temps Temperatura Punt de rosada Pression baro Vent Wind Speed RĂ fegues de vent Humitat Rainfall Rate (Hourly)
-17.8 °C -17.8 °C 0 hPa Calm     Humidity % 0 mm
00:00 -4.7 °C -7.1 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 15.6 km/h 77 % 0 mm
00:05 -4.7 °C -7.1 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 18.2 km/h 77 % 0 mm
00:15 -5.3 °C -7.9 °C 34164.7 hPa NE 5.1 km/h 5.1 km/h 75 % 0 mm
00:25 -5.3 °C -7.9 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 10.3 km/h 75 % 0 mm
00:35 -5.3 °C -7.7 °C 34198.6 hPa ENE 12.9 km/h 15.6 km/h 76 % 0 mm
00:45 -5.3 °C -7.7 °C 34198.6 hPa ENE 7.7 km/h 10.3 km/h 76 % 0 mm
00:55 -5.3 °C -7.9 °C 34164.7 hPa NE 7.7 km/h 15.6 km/h 75 % 0 mm
01:05 -5.3 °C -7.9 °C 34164.7 hPa NE 7.7 km/h 12.9 km/h 75 % 0 mm
01:15 -5.3 °C -7.9 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 10.3 km/h 75 % 0 mm
01:25 -5.3 °C -7.9 °C 34198.6 hPa East 5.1 km/h 10.3 km/h 75 % 0 mm
01:35 -5.3 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ENE 5.1 km/h 7.7 km/h 75 % 0 mm
01:45 -5.3 °C -7.9 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 7.7 km/h 75 % 0 mm
01:55 -5.3 °C -7.7 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 12.9 km/h 76 % 0 mm
02:05 -5.3 °C -7.9 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 10.3 km/h 75 % 0 mm
02:15 -5.6 °C -8.3 °C 34198.6 hPa NNE 7.7 km/h 7.7 km/h 74 % 0 mm
02:25 -5.7 °C -8.5 °C 34198.6 hPa Calm   10.3 km/h 73 % 0 mm
02:35 -5.6 °C -8.6 °C 34198.6 hPa NNE 5.1 km/h 5.1 km/h 71 % 0 mm
02:45 -5.6 °C -8.6 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 7.7 km/h 72 % 0 mm
02:55 -5.4 °C -8.5 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 10.3 km/h 71 % 0 mm
03:05 -5.2 °C -8.4 °C 34198.6 hPa NE 7.7 km/h 10.3 km/h 70 % 0 mm
03:15 -5.1 °C -8.4 °C 34222.3 hPa NNE 7.7 km/h 12.9 km/h 69 % 0 mm
03:25 -4.7 °C -8.1 °C 34198.6 hPa NE 2.6 km/h 7.7 km/h 69 % 0 mm
03:35 -4.6 °C -8.1 °C 34198.6 hPa NE 5.1 km/h 7.7 km/h 68 % 0 mm
03:45 -4.4 °C -8.2 °C 34222.3 hPa NNE 2.6 km/h 5.1 km/h 66 % 0 mm
03:55 -4.4 °C -8.3 °C 34222.3 hPa NE 5.1 km/h 7.7 km/h 65 % 0 mm
04:05 -4.1 °C -8 °C 34222.3 hPa ENE 5.1 km/h 5.1 km/h 65 % 0 mm
04:15 -3.6 °C -7.7 °C 34222.3 hPa SE 2.6 km/h 7.7 km/h 63 % 0 mm
04:25 -3.4 °C -7.7 °C 34256.2 hPa ESE 5.1 km/h 7.7 km/h 62 % 0 mm
04:35 -3.4 °C -7.8 °C 34256.2 hPa South 7.7 km/h 7.7 km/h 62 % 0 mm
04:45 -3.3 °C -7.8 °C 34222.3 hPa SSW 5.1 km/h 7.7 km/h 61 % 0 mm
04:55 -3.2 °C -7.9 °C 34256.2 hPa South 2.6 km/h 7.7 km/h 60 % 0 mm
05:05 -3 °C -7.7 °C 34256.2 hPa SE 7.7 km/h 10.3 km/h 60 % 0 mm
05:15 -3.1 °C -8 °C 34222.3 hPa ESE 7.7 km/h 12.9 km/h 58 % 0 mm
05:25 -2.7 °C -7.9 °C 34256.2 hPa ESE 7.7 km/h 15.6 km/h 57 % 0 mm
05:35 -2.8 °C -8.2 °C 34256.2 hPa East 5.1 km/h 10.3 km/h 55 % 0 mm
05:40 -2.7 °C -8.2 °C 34222.3 hPa East 2.6 km/h 10.3 km/h 55 % 0 mm
10:40 -2.7 °C -8.3 °C 34222.3 hPa ESE 5.6 km/h 8.5 km/h 54 % 0 mm
10:45 -2.6 °C -8.3 °C 34222.3 hPa SSE 6 km/h 6.8 km/h 53 % 0 mm
10:50 -2.2 °C -7.9 °C 34222.3 hPa ENE 6 km/h 6 km/h 54 % 0 mm
10:56 -2.4 °C -8.4 °C 34222.3 hPa West 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
11:01 -2.4 °C -8.2 °C 34222.3 hPa NE 11.9 km/h 11.9 km/h 53 % 0 mm
11:06 -2.2 °C -8.1 °C 34222.3 hPa SE 6.8 km/h 6.8 km/h 53 % 0 mm
11:11 -2.2 °C -8.1 °C 34222.3 hPa NNE 9.8 km/h 9.8 km/h 53 % 0 mm
11:16 -2.1 °C -8.1 °C 34222.3 hPa East 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
11:21 -2.1 °C -8.1 °C 34222.3 hPa ESE 20.3 km/h 20.3 km/h 52 % 0 mm
11:27 -2.4 °C -8.4 °C 34222.3 hPa East 17.9 km/h 17.9 km/h 52 % 0 mm
11:32 -2.3 °C -8.5 °C 34222.3 hPa SE 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
11:37 -2.4 °C -8.4 °C 34222.3 hPa NNE 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
11:42 -2.2 °C -8.3 °C 34222.3 hPa SE 11.9 km/h 11.9 km/h 51 % 0 mm
11:47 -2.1 °C -8.3 °C 34222.3 hPa SSE 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
11:52 -2.2 °C -8.4 °C 34198.6 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 51 % 0 mm
11:57 -2.1 °C -8.1 °C 34198.6 hPa ENE 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
12:02 -1.8 °C -8 °C 34198.6 hPa WSW 9 km/h 9 km/h 51 % 0 mm
12:07 -1.7 °C -8.1 °C 34198.6 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 50 % 0 mm
12:12 -1.7 °C -7.9 °C 34198.6 hPa NNE 9 km/h 9 km/h 51 % 0 mm
12:17 -1.6 °C -8.1 °C 34198.6 hPa ESE 20.3 km/h 20.3 km/h 49 % 0 mm
12:22 -2 °C -8.2 °C 34198.6 hPa East 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
12:27 -1.9 °C -8.1 °C 34198.6 hPa ESE 25.9 km/h 25.9 km/h 51 % 0 mm
12:33 -1.5 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 50 % 0 mm
12:38 -1.8 °C -7.9 °C 34198.6 hPa East 9 km/h 12.2 km/h 51 % 0 mm
12:43 -1.8 °C -8 °C 34198.6 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
12:48 -1.6 °C -8 °C 34198.6 hPa South 15 km/h 15 km/h 50 % 0 mm
12:53 -1.6 °C -7.8 °C 34198.6 hPa South 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
12:58 -1.8 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ESE 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
13:04 -2 °C -8.2 °C 34198.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
13:09 -1.8 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ESE 22 km/h 22 km/h 51 % 0 mm
13:14 -1.7 °C -8.1 °C 34198.6 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 50 % 0 mm
13:19 -2 °C -8.2 °C 34198.6 hPa South 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
13:24 -1.7 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ESE 22.5 km/h 22.5 km/h 51 % 0 mm
13:29 -2.1 °C -8.3 °C 34198.6 hPa SE 23.8 km/h 23.8 km/h 51 % 0 mm
13:34 -2.2 °C -8.2 °C 34198.6 hPa North 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
13:40 -1.9 °C -7.9 °C 34198.6 hPa SSE 9 km/h 9 km/h 52 % 0 mm
13:45 -1.9 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ESE 23.8 km/h 23.8 km/h 52 % 0 mm
13:50 -2 °C -8 °C 34198.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 52 % 0 mm
13:55 -1.8 °C -7.8 °C 34198.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 52 % 0 mm
14:00 -1.4 °C -7.8 °C 34198.6 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 50 % 0 mm
14:05 -1.3 °C -7.7 °C 34198.6 hPa East 22.5 km/h 22.5 km/h 50 % 0 mm
14:10 -1.6 °C -8 °C 34198.6 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 50 % 0 mm
14:15 -1.4 °C -7.8 °C 34198.6 hPa SE 11.9 km/h 11.9 km/h 50 % 0 mm
14:20 -1.4 °C -7.8 °C 34198.6 hPa ESE 32.8 km/h 32.8 km/h 50 % 0 mm
14:25 -1.5 °C -7.9 °C 34198.6 hPa East 15.6 km/h 25.9 km/h 50 % 0 mm
14:30 -1.6 °C -7.8 °C 34198.6 hPa East 12.9 km/h 33.6 km/h 51 % 0 mm
14:35 -1.6 °C -8 °C 34198.6 hPa ESE 20.8 km/h 33.6 km/h 50 % 0 mm
14:40 -1.8 °C -7.8 °C 34198.6 hPa SE 29.8 km/h 29.8 km/h 52 % 0 mm
14:46 -1.7 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ESE 26.9 km/h 26.9 km/h 51 % 0 mm
14:51 -1.6 °C -7.8 °C 34198.6 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
14:56 -1.7 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 51 % 0 mm
15:02 -1.7 °C -7.9 °C 34198.6 hPa SSW 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
15:07 -1.4 °C -7.8 °C 34164.7 hPa ENE 11.9 km/h 11.9 km/h 50 % 0 mm
15:12 -1.1 °C -7.6 °C 34164.7 hPa ESE 27.2 km/h 27.2 km/h 50 % 0 mm
15:17 -1.5 °C -7.9 °C 34164.7 hPa ESE 29.8 km/h 29.8 km/h 50 % 0 mm
15:18 -1.5 °C -7.9 °C 34164.7 hPa East 29.8 km/h 29.8 km/h 50 % 0 mm
15:23 -1.5 °C -7.9 °C 34198.6 hPa East 29.8 km/h 29.8 km/h 50 % 0 mm
15:28 -1.6 °C -8.2 °C 34198.6 hPa East 29.8 km/h 29.8 km/h 49 % 0 mm
15:33 -1.8 °C -7.9 °C 34198.6 hPa ESE 32.3 km/h 32.3 km/h 51 % 0 mm
15:38 -1.8 °C -8.2 °C 34198.6 hPa SE 17.9 km/h 17.9 km/h 50 % 0 mm
15:43 -1.6 °C -8.2 °C 34198.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 49 % 0 mm
15:48 -1.7 °C -8.2 °C 34198.6 hPa East 28.2 km/h 28.2 km/h 49 % 0 mm
15:53 -1.6 °C -8.2 °C 34164.7 hPa East 23.8 km/h 23.8 km/h 49 % 0 mm
15:58 -1.7 °C -8.2 °C 34164.7 hPa ESE 32.8 km/h 32.8 km/h 49 % 0 mm
16:03 -1.6 °C -8.3 °C 34164.7 hPa ENE 23.8 km/h 23.8 km/h 48 % 0 mm
16:09 -1.7 °C -8.2 °C 34198.6 hPa ENE 29.8 km/h 29.8 km/h 49 % 0 mm
16:14 -1.6 °C -8.3 °C 34198.6 hPa SE 29.8 km/h 29.8 km/h 48 % 0 mm
16:19 -1.8 °C -8.4 °C 34198.6 hPa East 23.8 km/h 23.8 km/h 49 % 0 mm
16:24 -1.5 °C -8.1 °C 34198.6 hPa ENE 25.4 km/h 25.4 km/h 49 % 0 mm
16:29 -1.5 °C -8.2 °C 34198.6 hPa SE 17.9 km/h 17.9 km/h 48 % 0 mm
16:34 -1.6 °C -8.4 °C 34198.6 hPa ENE 17.9 km/h 17.9 km/h 48 % 0 mm
16:39 -1.7 °C -8.4 °C 34164.7 hPa ESE 25.4 km/h 25.4 km/h 48 % 0 mm
16:40 -1.7 °C -8.4 °C 34164.7 hPa ESE 28.2 km/h 28.2 km/h 48 % 0 mm
16:45 -1.6 °C -8.4 °C 34164.7 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 48 % 0 mm
16:50 -1.7 °C -8.4 °C 34164.7 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 48 % 0 mm
16:55 -1.7 °C -8.4 °C 34164.7 hPa ENE 26.9 km/h 26.9 km/h 48 % 0 mm
17:00 -1.5 °C -8.4 °C 34164.7 hPa East 23.8 km/h 23.8 km/h 47 % 0 mm
17:05 -1.4 °C -8.3 °C 34164.7 hPa ENE 23.8 km/h 23.8 km/h 47 % 0 mm
17:10 -1.6 °C -8.7 °C 34130.9 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 46 % 0 mm
17:15 -1.7 °C -8.8 °C 34130.9 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 46 % 0 mm
17:20 -1.6 °C -8.7 °C 34130.9 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 46 % 0 mm
17:25 -1.4 °C -8.6 °C 34130.9 hPa East 26.9 km/h 26.9 km/h 46 % 0 mm
17:30 -1.5 °C -8.8 °C 34130.9 hPa SSE 29.8 km/h 29.8 km/h 45 % 0 mm
17:35 -1.6 °C -8.9 °C 34130.9 hPa NE 26.9 km/h 26.9 km/h 45 % 0 mm
17:40 -1.7 °C -8.8 °C 34164.7 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 46 % 0 mm
17:45 -1.8 °C -9.1 °C 34164.7 hPa South 26.9 km/h 26.9 km/h 45 % 0 mm
17:51 -1.6 °C -9.1 °C 34164.7 hPa SE 20.9 km/h 20.9 km/h 44 % 0 mm
17:56 -1.8 °C -9.1 °C 34164.7 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 45 % 0 mm
18:01 -1.7 °C -9.2 °C 34164.7 hPa SE 15 km/h 15 km/h 44 % 0 mm
18:06 -1.9 °C -9.3 °C 34130.9 hPa ESE 26.9 km/h 26.9 km/h 44 % 0 mm
18:11 -1.8 °C -9.1 °C 34130.9 hPa ENE 17.9 km/h 17.9 km/h 45 % 0 mm
18:16 -1.8 °C -9.3 °C 34130.9 hPa ESE 26.9 km/h 26.9 km/h 44 % 0 mm
18:21 -1.9 °C -9.4 °C 34164.7 hPa ESE 17.9 km/h 17.9 km/h 44 % 0 mm
18:26 -1.8 °C -9.1 °C 34164.7 hPa East 31.9 km/h 31.9 km/h 45 % 0 mm
18:31 -1.9 °C -9.2 °C 34164.7 hPa SSE 15.6 km/h 15.6 km/h 45 % 0 mm
18:36 -2.1 °C -9.3 °C 34130.9 hPa SSE 23.8 km/h 23.8 km/h 45 % 0 mm
18:42 -2 °C -9.3 °C 34130.9 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 45 % 0 mm
18:47 -2.1 °C -9.3 °C 34130.9 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 45 % 0 mm
18:52 -2.2 °C -9.2 °C 34164.7 hPa SE 31.9 km/h 31.9 km/h 46 % 0 mm
18:57 -2.2 °C -9.2 °C 34164.7 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 46 % 0 mm
19:02 -2.2 °C -9.3 °C 34164.7 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 46 % 0 mm
19:07 -2.4 °C -9.3 °C 34164.7 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 47 % 0 mm
19:12 -2.6 °C -9.2 °C 34164.7 hPa ESE 15.6 km/h 15.6 km/h 48 % 0 mm
19:15 -4.9 °C -8.9 °C 34222.3 hPa ENE 2.6 km/h 5.1 km/h 64 % 0 mm
19:17 -2.6 °C -9.3 °C 34164.7 hPa SSE 15.6 km/h 15.6 km/h 48 % 0 mm
19:22 -2.7 °C -9.2 °C 34164.7 hPa East 15 km/h 15 km/h 49 % 0 mm
19:25 -4.9 °C -8.9 °C 34222.3 hPa Calm   5.1 km/h 64 % 0 mm
19:27 -2.8 °C -9.1 °C 34164.7 hPa SSE 20.9 km/h 20.9 km/h 50 % 0 mm
19:32 -2.9 °C -9.2 °C 34164.7 hPa ESE 27.2 km/h 27.2 km/h 50 % 0 mm
19:35 -4.9 °C -8.9 °C 34222.3 hPa Calm   5.1 km/h 64 % 0 mm
19:37 -3 °C -9.1 °C 34164.7 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 51 % 0 mm
19:42 -3.2 °C -9.3 °C 34164.7 hPa SSW 17.9 km/h 17.9 km/h 51 % 0 mm
19:45 -5 °C -9 °C 34198.6 hPa Calm   2.6 km/h 64 % 0 mm
19:48 -3.1 °C -9 °C 34164.7 hPa East 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
19:53 -3.1 °C -9 °C 34164.7 hPa East 15 km/h 15 km/h 52 % 0 mm
19:55 -5.1 °C -8.9 °C 34198.6 hPa Calm     65 % 0 mm
19:56 -3.1 °C -9 °C 34164.7 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 52 % 0 mm
20:01 -3.2 °C -8.9 °C 34164.7 hPa SE 26.9 km/h 26.9 km/h 53 % 0 mm
20:05 -5.1 °C -8.9 °C 34198.6 hPa Calm   2.6 km/h 65 % 0 mm
20:06 -3.4 °C -9.1 °C 34164.7 hPa SSE 15.3 km/h 15.3 km/h 53 % 0 mm
20:11 -3.5 °C -9.2 °C 34164.7 hPa SSE 15 km/h 15 km/h 53 % 0 mm
20:15 -5.1 °C -8.8 °C 34198.6 hPa Calm   2.6 km/h 66 % 0 mm
20:16 -3.6 °C -9.1 °C 34164.7 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
20:21 -3.6 °C -9.2 °C 34198.6 hPa SE 15 km/h 15 km/h 54 % 0 mm
20:25 -5.1 °C -8.8 °C 34198.6 hPa North 2.6 km/h 2.6 km/h 66 % 0 mm
20:26 -3.7 °C -9.3 °C 34198.6 hPa South 26.9 km/h 26.9 km/h 54 % 0 mm
20:32 -3.7 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SE 11.9 km/h 11.9 km/h 55 % 0 mm
20:35 -5.1 °C -8.8 °C 34198.6 hPa Calm   2.6 km/h 66 % 0 mm
20:37 -3.8 °C -9.1 °C 34198.6 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 56 % 0 mm
20:43 -3.9 °C -8.9 °C 34198.6 hPa East 17.9 km/h 17.9 km/h 57 % 0 mm
20:45 -5.1 °C -8.8 °C 34198.6 hPa Calm   2.6 km/h 66 % 0 mm
20:48 -3.9 °C -8.9 °C 34198.6 hPa SE 15 km/h 15 km/h 57 % 0 mm
20:53 -4 °C -8.9 °C 34198.6 hPa ENE 17.9 km/h 17.9 km/h 58 % 0 mm
20:55 -5.2 °C -8.9 °C 34198.6 hPa Calm     66 % 0 mm
20:58 -3.9 °C -8.8 °C 34198.6 hPa ESE 19.2 km/h 19.2 km/h 58 % 0 mm
21:03 -4.1 °C -8.9 °C 34198.6 hPa SE 20.9 km/h 20.9 km/h 58 % 0 mm
21:05 -5.3 °C -9 °C 34198.6 hPa Calm     66 % 0 mm
21:08 -4.1 °C -9 °C 34198.6 hPa ENE 23.8 km/h 23.8 km/h 58 % 0 mm
21:13 -4.1 °C -9 °C 34198.6 hPa ENE 17.9 km/h 17.9 km/h 58 % 0 mm
21:15 -5.3 °C -9.1 °C 34198.6 hPa Calm     66 % 0 mm
21:18 -4.2 °C -8.9 °C 34198.6 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 59 % 0 mm
21:23 -4.2 °C -8.9 °C 34198.6 hPa ESE 19.6 km/h 19.6 km/h 59 % 0 mm
21:25 -5.3 °C -9.1 °C 34198.6 hPa Calm     66 % 0 mm
21:28 -4.3 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SSE 17.9 km/h 17.9 km/h 59 % 0 mm
21:33 -4.3 °C -9.1 °C 34198.6 hPa East 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
21:35 -5.4 °C -9 °C 34198.6 hPa Calm   2.6 km/h 67 % 0 mm
21:38 -4.4 °C -9.1 °C 34198.6 hPa ENE 15 km/h 15 km/h 59 % 0 mm
21:43 -4.3 °C -9.1 °C 34198.6 hPa South 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
21:45 -5.6 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 68 % 0 mm
21:48 -4.4 °C -9.1 °C 34198.6 hPa ESE 15 km/h 15 km/h 59 % 0 mm
21:53 -4.4 °C -9.2 °C 34198.6 hPa ESE 15 km/h 15.3 km/h 59 % 0 mm
21:55 -5.7 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SW 2.6 km/h 5.1 km/h 68 % 0 mm
21:58 -4.4 °C -9.2 °C 34198.6 hPa ESE 11.9 km/h 11.9 km/h 59 % 0 mm
22:03 -4.4 °C -9.2 °C 34198.6 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 59 % 0 mm
22:05 -5.8 °C -9.1 °C 34198.6 hPa WSW 2.6 km/h 5.1 km/h 69 % 0 mm
22:08 -4.4 °C -9.2 °C 34198.6 hPa ESE 6 km/h 6 km/h 59 % 0 mm
22:14 -4.5 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SE 15 km/h 15 km/h 60 % 0 mm
22:15 -5.8 °C -9.1 °C 34198.6 hPa Calm   5.1 km/h 69 % 0 mm
22:19 -4.5 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SE 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
22:24 -4.6 °C -9.1 °C 34198.6 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 60 % 0 mm
22:25 -5.8 °C -9 °C 34198.6 hPa West 2.6 km/h 2.6 km/h 70 % 0 mm
22:29 -4.6 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SE 9 km/h 9 km/h 60 % 0 mm
22:34 -4.6 °C -9 °C 34198.6 hPa SE 6 km/h 6 km/h 61 % 0 mm
22:39 -4.6 °C -9.1 °C 34222.3 hPa East 9.3 km/h 9.3 km/h 61 % 0 mm
22:44 -4.6 °C -8.9 °C 34222.3 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 62 % 0 mm
22:45 -5.8 °C -9 °C 34198.6 hPa ENE 2.6 km/h   70 % 0 mm
22:49 -4.6 °C -8.9 °C 34222.3 hPa SSW 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
22:55 -4.7 °C -8.9 °C 34222.3 hPa Calm   5.1 km/h 62 % 0 mm
23:00 -4.7 °C -8.9 °C 34222.3 hPa SSE 2.6 km/h 7.7 km/h 62 % 0 mm
23:05 -4.7 °C -8.9 °C 34222.3 hPa ENE 8 km/h   62 % 0 mm
23:10 -4.7 °C -8.8 °C 34198.6 hPa ESE 9 km/h 9 km/h 63 % 0 mm
23:15 -4.7 °C -8.8 °C 34198.6 hPa SSE 6.3 km/h 6.3 km/h 63 % 0 mm
23:20 -4.7 °C -8.8 °C 34198.6 hPa SSW 6 km/h   63 % 0 mm
23:25 -4.8 °C -9.1 °C 34198.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 62 % 0 mm
23:30 -4.8 °C -9 °C 34198.6 hPa SW 6 km/h 6 km/h 63 % 0 mm
23:35 -4.9 °C -9 °C 34198.6 hPa Calm   5.1 km/h 63 % 0 mm
23:40 -4.9 °C -9 °C 34222.3 hPa WSW 6 km/h 6 km/h 63 % 0 mm
23:45 -4.9 °C -9 °C 34222.3 hPa SE 4.2 km/h 4.2 km/h 63 % 0 mm
23:50 -4.9 °C -9 °C 34222.3 hPa Calm   2.6 km/h 63 % 0 mm
23:55 -4.9 °C -8.9 °C 34222.3 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 64 % 0 mm
Meteo Sesrovires
Elogis d' Weather Underground - 1.5 mb

Guio original per  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adaptat per a la plantilla per  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Trobareu la nostra informacio del temps tambe a:

Weather Underground

AWEKAS